Katsaus Kankaanpään musiikkiopiston tilanteeseen

Kankaanpään musiikkiopiston toiminta on ollut suurten muutosten edessä kuluneen lukuvuoden aikana. Musiikkiopiston rakennuksen sisäilmaongelmista johtuen on opetus-, suunnittelu- ja konserttitoimintaa jouduttu hajauttamaan useisiin eri paikkoihin. Järjestelyihin ryhdyttiin jo syksyllä 2017 ja lopullisesti musiikkiopiston rakennuksen käytöstä on täytynyt luopua 22.1.2018 lähtien.

Toiminta pääsääntöisesti kaupungin muihin tiloihin

Kaupungin sivistysjohtaja Heikki Kiviniemen mukaan järjestelyissä lähdettiin siitä, että musiikkiopiston toiminta siirretään pääsääntöisesti kaupungin muihin tiloihin. – Tilanteen tultua ilmi selvitettiin erilaisia vaihtoehtoja ja todettiin, että kaupungilla on esimerkiksi Keskustan koululla vastikään uudistettuja opetustiloja, joiden käyttömahdollisuudet musiikkiopiston toiminnan kannalta täytyy selvittää, kertoo Kiviniemi.

Opetuksesta suurin osa siirtyikin Keskustan koululle, jossa musiikkiopiston opetus on sopeutettu koulun muuhun lukujärjestykseen ja tiloja käytetään yhteistyössä perusopetuksen opettajien kanssa.

Kankaanpään Yhteislyseolla on myös paljon musiikkiopiston toimintaa. Rakennuksen toisessa kerroksessa on flyygeliluokka nimeltään Liisala (nimi on viittaus musiikkiopiston entiseen rehtoriin Liisa Mattila-Oukariin), jossa harjoittelevat pianonsoittajien lisäksi myös kansanmusiikkiyhtyeet ja jousiorkesterit. Yhteislyseon kolmannessa kerroksessa on toinen flyygeliluokka nimeltään Juhanila (nimi on viittaus musiikkiopiston entiseen rehtoriin Juhani Nummiseen). Pianonsoiton opetuksen lisäksi tässä luokassa on myös musiikin teorian opetusta. Yhteislyseon Seviosali toimii sellonopetuksen paikkana.

Entisen Finlaysonin tilat, joista käytetään nimitystä Rytmis, toimivat harjoituspaikkana bändeille ja siellä on myös kitaran-, lyömäsoittimien, huilun- sekä trumpetinsoiton opetusta. Myös osa muskarilaisista kokoontuu Rytmiksellä; lisäksi muskariryhmiä järjestetään kaupungin eri päiväkodeissa.

Toimintaa on myös Kankaanpään linja-autoasemalla, jossa sijaitsee ns. Laa-luokka. Täällä harjoittelevat nimensä mukaisesti lauluoppilaat. Linja-autoasemalla on myös musiikkiopiston opettajien huone ”Pysäkki”.

Pienimuotoisia konsertteja ja soittajaisia järjestetään eri opetustilojen yhteydessä. Isommat konsertit pidetään Kankaanpääsalissa ja konsertteja järjestetään myös Juhlatalo Artellissa ja Kankaanpään kirkossa. Musiikkiopiston hallinnon tilat löytyvät Torikulman rakennuksen toisesta kerroksesta entisistä elinkeinoyhtiön tiloista.

Opetusta annetaan ja konsertteja järjestetään

– Tosiasia on, että tilat eivät vastaa kaikilta ominaisuuksiltaan musiikinopetuksen vaatimustasoa eikä toiminnan hajanaisuus ole kenenkään eduksi, toteaa musiikkiopiston rehtori Anna Major. Major kiittelee henkilöstöä joustavuudesta ja sopeutuvuudesta. – Musiikkiopiston, Keskustan koulun, Yhteislyseon sekä päiväkotien henkilökunnille kuuluu iso kiitos siitä, että opetus on saatu tässä tilanteessa järjestymään ja konsertit pidettyä, sanoo Major.

Uudet järjestelyt ovat tuoneet ratkaisun tilanteen lähtökohtana olleeseen ongelmaan eli huonosta sisäilmasta johtuneeseen oireiluun. Nyt opettajat voivat työskennellä työhyvinvointinsa kannalta asianmukaisessa ympäristössä. Rehtori Major kuitenkin peräänkuuluttaa henkilöstön tarvetta toimia saman katon alla. – Toiminnan hajanaisuuden takia opettajien yhteishenki kärsii, joudutaan kulkemaan tarpeettomasti eri toimitilojen välillä ja lukujärjestysten teko vaatii isoja ponnistuksia, kertoo Major.

Musiikkiopiston toiminta jatkuu voimassaolevien järjestelyiden puitteissa ainakin seuraavan lukukauden 2018–2019 ajan. Edessä on iso ja vaativa suunnittelutehtävä, kun lukujärjestyksiä jälleen sovitetaan yhteen koulujen ja muiden yhteistyötahojen kanssa. – Tavoitteena on edelleen korkeatasoisen musiikinopetuksen järjestäminen sekä monipuolisen kulttuuritoiminnan tarjoaminen, muistuttaa sivistysjohtaja Heikki Kiviniemi.

Kysely ja uusien oppilaiden ilmoittautuminen käynnissä ke 9.5. asti, infotilaisuus opetussuunnitelmasta ma 23.4.  

Musiikkiopistolla on myös meneillään arviointikysely, jossa sekä oppilailla että vanhemmilla on mahdollisuus antaa palautetta musiikkiopiston toiminnan siirrosta kaupungin eri tiloihin. Kysely on avoinna ke 9.5. asti.

Uusien oppilaiden ilmoittautuminen Kankaanpään musiikkiopistoon lukuvuodelle 2018–2019 on käynnissä 9.5. asti. Musiikkiopisto suosittelee, että musiikinopiskelusta kiinnostuneet tulevat oppilaat tutustuvat eri soittimiin, opettajiin ja opiskeluympäristöön. Tämä onnistuu esimerkiksi musiikkiopiston kevään useissa konserteissa.

Arviointikysely sekä ohjeet uusien oppilaiden ilmoittautumiseen löytyvät musiikkiopiston kotisivuilta: www.kankaanpaa.fi/musiikkiopisto.

Maanantaina 23.4. klo 18 alkaen järjestetään Kankaanpääsalissa infotilaisuus, jonka aiheena on musiikkiopiston uuden opetussuunnitelman luonnos. Tilaisuus on tarkoitettu sekä nykyiselle että tuleville oppilaille ja heidän huoltajille sekä kaikille, jotka ovat kiinnostuneita musiikkitaiteen perusopetuksen tulevaisuudesta Pohjois-Satakunnassa.

Lisätiedot:

Heikki Kiviniemi, sivistysjohtaja, Kankaanpään kaupunki, 044 577 2441, heikki.kiviniemi@kankaanpaa.fi

Anna Major, rehtori, Kankaanpään Musiikkiopisto, 044 577 2461, anna.major@kankaanpaa.fi