Kivijalkayritykset olennainen osa alueen Kankaanpään elinvoimaa – Kankaanpään Laki ja Kiinteistö Oy:stä vuoden kivijalkayritys

palkitsemistilaisuus

Kivijalkayritykset, pienet putiikit, erikoismyymälät ja -kaupat muodostavat kaupungin palvelutarjonnan sydämen ja rakentavat omaleimaisuudellaan kaupungin mielikuvaa. Verkkokaupan kasvu, kauppakeskukset ja muuttuva kuluttajakäyttäytyminen luovat isoja haasteita näiden parhaaseen palvelukokemukseen tähtäävien pienen yrittäjien toimintaan.

Kankaanpään kaupunki on mukana vuonna 2016 alkaneessa Kivijalka Kuntoon! -hankkeessa, jonka päätavoitteena on parantaa kivijalkatoimijoiden liiketalouden osaamista sekä edesauttaa kivijalkayritysten välistä vuorovaikutusta, yhteistoimintaa ja verkosto-osaamista. Hankkeessa on koulutettu kymmeniä yrittäjiä kaikilla sen toimintapaikkakunnilla eli Huittisissa, Kankaanpäässä, Loimaalla ja Uudessakaupungissa.

– Kivijalkayrittäjät tarvitsevat tukea markkinoinnin ja myynnin tehostamiseen keinoin ennen kaikkea digitaalisessa maailmassa, kertoo projektipäällikkö ja lehtori Mikko Lehtonen Satakunnan Ammattikorkeakoulusta. Hankkeessa on koulutettu yrityksiä mm. Facebookin, Instagramin, Googlen sekä muiden työkalujen käyttöön ja selvitetty myös mahdollisuuksia perustaa verkkokauppatoimintaa kivijalkamyynnin tueksi.

Vuoden kivijalkayritys Kankaanpäässä

Yksi hankkeen keskeisistä tavoitteista on kivijalkayrittäjyyden arvostuksen nostaminen. Tämän edesauttamiseksi hankkeen ohjausryhmässä päätettiin, että projektin kohdealueilla valitaan vuoden kivijalkayritykset.

Kivijalka kuntoon! -hanke, Kankaanpään kaupunki ja Kankaanpään Yrittäjät ry palkitsivat Kankaanpäässä kaupungintalolla tiistaina 5.6. ensimmäistä kertaa vuoden kivijalkayrityksen, joka yksimielisesti on: Kankaanpään Laki ja Kiinteistö Oy

Perusteluina valinnassa olivat:

– Yritys markkinoi ja näkyy paikkakunnalla positiivisella tavalla.
– Yrityksellä on erittäin luova, raikas, kokeiluhenkinen ja omaperäinen ote toiminnassaan ja digipresenssissään. Esimerkkinä Facebook-videot: https://www.facebook.com/kalaki.fi/videos/
– Yrittäjän persoona on laitettu peliin.
– Henkilöstö puhaltaa yhteen hiileen.

Työkaluja yrittäjille

Yritysasiamies Mari Raukola Kankaanpään kaupungin elinkeinopalveluista kertoo, että hankkeen puitteissa Kankaanpäässä on tulossa ajankohtaista digivalmennusta mm. sosiaalisen median mainonnan, erilaisten verkkokaupparatkaisujen sekä sähköpostimarkkinoinnin saroilla. Koulutukset pidetään syys- ja marraskuussa ja ne ovat alueen yrityksille maksuttomia.

Hankkeessa on myös toteutettu syksyn 2017 ja kevään 2018 aikana havainnointitutkimus 360 kivijalkaliikkeelle digipresenssistä hankepaikkakunnilla. Kankaanpääläiset yritykset voivat kesän ja syksyn aikana tilata omat tuloksensa projektitoimijoilta. Kokonaistulokset löytyvät syksyllä Kankaanpään kaupungin verkkojulkaisusta elinkeinotoiminnan sivustoilta sekä elinkeinotoimen Facebook-sivustoilta.

Hankkeen toimintaan voi tutustua osoitteessa: http://kivijalkakuntoon.blogspot.com/

Lisätiedot:

Mari Raukola, yritysasiamies, Kankaanpään kaupungin elinkeinopalvelut, 040 542 0456, mari.raukola@kankaanpaa.fi
Mikko Lehtonen, projektipäällikkö, lehtori, Satakunnan ammattikorkeakoulu, 044 710 6362, mikko.lehtonen@samk.fi