Vastaa kyselyyn Satakunnan joukkoliikenteen nykytilasta ja kehittämisestä 5.12. mennessä

Vastaa kyselyyn Satakunnan joukkoliikenteen nykytilasta ja kehittämisestä 5.12. mennessä

Kyselyyn vastaavilta ei kysytä suoria henkilötietoja tai työyhteisöä. Kyselyn toteuttaa Satakunnan ammattikorkeakoulun tutkimusryhmä osana Maailmalta Satakuntaan ja Satakunnasta maailmalle (SataMaa) -hanketta, joka liittyy Satakuntaliiton ”Kasvun mahdollisuus” -suunnitelman kohtaan 6.0 Infrastruktuuri ja tulevaisuuden liikenne Satakunnassa -kokonaisuuteen. Kysely on avoinna 5.12.2021 asti.

Päätavoitteena hankkeessa on selvittää Satakunnan joukkoliikenteen yhteyksien nykytila ja haluttu tulevaisuuden tila, millaisia joukkoliikenneyhteyksien tulisi olla Satakunnan paremman elinvoiman kannalta sekä löytää alusta/sovellus, jolla pystytään toteuttamaan kaukoliikennepilotti automaattisesti, mutta samalla asiakas- ja liikennöitsijäystävällisesti.

Pitkällä aikavälillä tavoitteina on lisätä joukkoliikenteen saavutettavuutta ja käyttöä sekä samalla lisätä Satakunnan saavutettavuutta, työssäkäyntiä ja matkailua joukkoliikenteen avulla. Joukkoliikenteen käytön lisääntyminen vähentäisi henkilöautoliikennettä ja näin myös päästöjä.

Suora linkki vastauslomakkeeseen

Linkki hankkeen esittelyyn Satakunnan ammattikorkeakoulun sivuille