Kankaanpääläiset mukaan kestävän talousohjelman tekoon

ilmakuva keskustasta

Suora linkki ideaseinälle: https://flinga.fi/s/FZUH886

Kaupunki kutsuu kaikki kankaanpääläiset mukaan toimintansa kehittämiseen. Kankaanpään kaupunginvaltuusto määräsi vuoden 2019 talousarviokäsittelyn yhteydessä tehtäväksi kestävän talousohjelman. Työ lähti käyntiin heti vuoden alusta ja ohjelman on tarkoitus olla käsittelyssä kaupunginvaltuuston kesäkuun kokouksessa.

Valmistelu pohjautuu henkilöstöltä saatuihin toimenpide-ehdotuksiin

Kestävän talousohjelman laadinta on edennyt kaupungin organisaation sisällä ja ehdotuksia säästöä tuovista toimenpiteistä on saatu kaikista yksiköistä ja palvelualoilta.

– Kaupungin henkilöstö on ollut erittäin aktiivinen kestävän talousohjelman toimenpide-ehdotusten antamisessa. Asiaa on käsitelty avoimesti ja monipuolisesti erilaisissa tiimipalavereissa ja kokouksissa. Tästä iso kiitos koko henkilöstölle, toteaa kaupunginjohtaja Mika Hatanpää.

Kaupungin johtoryhmä on käsitellyt ehdotuksia ja täydentänyt toimenpidelistaa kustannusvaikutusarvioinneilla. Tältä pohjalta kaupunginjohtaja on laatinut valmisteluehdotuksensa.

Toimenpide-ehdotuksissa kaupungin odotetaan saavan lisää tuloja mm. kiinteistöveroselvitystyöstä, kiinteistöjen myynnistä sekä erilaisten maksujen tarkastamisesta. Menojen vähennyspuolella keskeisimpiä säästökohde-ehdotuksia ovat kouluverkon uudistaminen, omien tilojen käytön tehostaminen sekä yksityisteiden hoitojärjestelmän muuttaminen. Koulukyydityksiä ehdotetaan myös palautettavan lain edellyttämälle tasolle.

Kehityskohteina listataan myös kaupunkikonsernin yhteistyömahdollisuuksien ja synergioiden hyödyntäminen. Lisäksi investointeihin on arvioitu mahdollisen uuden monitoimitilan rakentaminen perusopetuksen, varhaiskasvatuksen, musiikkiopiston ja vapaa-aikatoimen käyttöön.

Kokonaisuudessaan tässä vaiheessa esiin tuoduilla toimenpide-ehdotuksilla kaupungin säästöt olisivat vuositasolla noin miljoona euroa. Valmisteluehdotukseen on myös liitetty laskelma mahdollisten veronkorotusten vaikutuksista kaupungin talouteen.

Kaikki valmisteluvaiheen toimenpide-ehdotukset ovat nähtävillä kaupungin verkkosivuilla: https://www.kankaanpaa.fi/wp-content/uploads/2019/05/Kankaanpaa_kestava_talousohjelma_luonnos_150519.pdf

Kankaanpääläisille mahdollisuus tuoda ideansa esiin

Henkilöstöltä saatuja kestävän talousohjelman toimenpide-ehdotuksia on käsitelty myös kaupunginhallituksen ja -valtuuston iltakouluissa. Keskustelua jatketaan valtuustoryhmissä sekä edelleen kaupunginhallituksen ja -valtuuston kokouksissa.

Päätöksenteoksen tueksi halutaan myös pyytää kuntalaisilta palautetta.

– Kankaanpääläisiltä kysytään monipuolisia ideoita kaupungin toiminnan kehittämiseen. Toivomme saavamme raikkaita, uusia ideoita, joilla voimme kehittää toimintaamme, sanoo kaupunginjohtaja.

– Hyödynnämme ideoiden keräämisessä useita eri työkaluja, jotta mahdollisimman suurella osalla halukkaista on mahdollisuus osallistua.

Miten ideointiin voi osallistua?

Ideoita kysytään ajatuksella ”Miten SINÄ tekisit Kankaanpäästä vieläkin paremman paikan asua, elää, yrittää ja harrastaa?” Idea voi liittyä kaupungin toimintaan, palvelutarjontaan, harrastusmahdollisuuksiin, ihan mihin vain. Jokainen idea on kallisarvoinen.

Ideoita voi antaa sekä sähköisesti että kirjallisesti aina perjantaihin 24.5. saakka. Ideoita voi jakaa ”ideaseinällä” Flinga-palvelussa. Seinälle voi jättää oman ideansa tai käydä tykkäämässä muita hyviä ideoita. Linkki palveluun: https://flinga.fi/s/FZUH886. Ideoiden jättämismahdollisuus löytyy myös liikuntakeskuksen sekä kirjaston aulassa olevilla ideaseinillä.

Kaupungin edustajat jalkautuvat myös torille torstaina 23.5. klo 9–11. Torilla aiheesta pääsee keskustelemaan sekä ideansa voi jättää ideaseinälle. Lisäksi kaupungin nuorisovaltuusto käsittelee asiaa toukokuun kokouksessaan.

Ideoiden saapumista seurataan jatkuvasti ja varteenotettavat ideat otetaan jatkotyöstöön välittömästi. Tällöin selvitetään esimerkiksi ehdotuksen kustannusvaikutukset ym. seikat, jotta ideaa voidaan käsitellä päätöksenteossa. Ideoinnin päätyttyä tehdään kokonaiskoonti, jonka jälkeen kaikki annetut kaupunkilaisten ideat toimitetaan päätöksenteon tueksi tuleviin kokouksiin muun materiaalin lisänä.

Lisätiedot:

Mika Hatanpää, kaupunginjohtaja, Kankaanpään kaupunki

044 577 2210, mika.hatanpaa@kankaanpaa.fi