Kaupungin hallintosääntö uudistui vuoden vaihteessa

kaupungintalon julkisivu talvella

Jokaisessa kunnassa ja kuntayhtymässä on oltava hallintosääntö, joka sisältää kuntalaissa vaaditut määräykset kunnan hallinnosta. Kuntaliitoksen valmistelussa on todettu, että hallinnon lähtökohtana on Kankaanpään kaupungin hallintosääntö, johon tehdään tarvittavat täydennykset ja muutokset. Vuoden vaihteessa voimaan tulevassa hallintosäännössä on määritelty mm. kaupunginosatoimikunnan tehtävät.

Uudessa hallintosäännössä on myös laitettu kaupungin hallinto-organisaatio uuteen uskoon.

– Palvelukeskuksia ei enää ole vaan erillisille tulosaluejohtajille on määritelty tehtävät ja vastuualueet. Näin valtuuston hyväksymien tulosalueiden määrää on vähennetty ja organisaatiorakennetta näiltä osin selkeytetty, kertoo kaupunginjohtaja Mika Hatanpää.

Tulosalueita ovat kehitys, elinkeinot, hallinto- ja henkilöstö, talous, kaupunkisuunnittelu, rakennettu ympäristö, kasvatus- ja opetus, kulttuuri ja vapaa-aika, perusturva ja erikoissairaanhoito. Näiden alle on jaoteltu kaupungin kaikki palvelukokonaisuudet.

Lisätietoja:

Hallinto-organisaatio 1.1.2021 alkaen

hallinto-organisaatiokaavio