Kuntabarometri antaa suuntaa elinkeinotoiminnan kehittämiselle

Kuntabarometri antaa suuntaa elinkeinotoiminnan kehittämiselle

Kuvassa vasemmalta yritysasiamies Mari Raukola, talous- ja hallintosihteeri Anneli Hakola, elinkeinojohtaja Marko Rajamäki, Satakunnan yrittäjien toimitusjohtaja Markku Kivinen sekä kaupunginjohtaja Mika Hatanpää.


Kankaanpääläisten yrittäjien mielestä elinkeinopolitiikan tärkeimpiä osa-alueita ovat kunnan päätöksenteon yrityslähtöisyys, elinkeinopolitiikan asema kunnassa sekä kunnan hankintapolitiikka. Myös koulutuksen ja osaamisen merkitys korostuu. Tämä käy ilmi Suomen Yrittäjien teettämästä Yrittäjien kuntabarometrista.

Kankaanpääläiset yrittäjät arvioivat kaupungin suoriutuvan näistä osa-alueista kohtalaisesti. Suhteessa muihin kuntiin Kankaanpää suoriutuu parhaiten infrastruktuurin hoitamisesta.

Kuntabarometri-kyselyllä kartoitetaan joka toinen vuosi kuntien ja yrittäjien yhteistyötä sekä elinkeinopolitiikan tilaa valtakunnallisesti, alueellisesti ja kuntakohtaisesti. Suomen Yrittäjien yhdeksäs Kuntabarometri-kysely (ent. Elinkeinopoliittinen mittaristokysely) toteutettiin 16.2.–13.5.2020. Kyselyyn vastasi valtakunnallisesti 10 404 yrittäjää, Satakunnassa 771 yrittäjää ja Kankaanpäässä 30 yrittäjää.

Kankaanpäässä kaivataan digitukea – vetovoimaa tulee lisätä

 Yrityspalveluista tärkeimmiksi koetaan aloittavan yrittäjän palvelut, rahoitus- ja investointineuvonta sekä verkostoituminen. Yrittäjien digivalmiuksien kehittäminen nähdään Kankaanpäässä poikkeuksellisen tärkeänä verrattuna alueellisiin ja valtakunnallisiin tuloksiin.

– Yrittäjien Kuntabarometri on hyvä työkalu kaupungin ja yrittäjien väliseen vuorovaikutukseen, sanoo elinkeinojohtaja Marko Rajamäki. – Tulosten perusteella kaupunki pystyy arvioimaan elinkeinopalveluiden vaikuttavuutta ja kehittämään sitä yrittäjien toivomaan suuntaan. Kuntabarometrin vakiintunut malli sekä tutkimuksen valtakunnallisuus antaa meille myös mahdollisuuden verrata tuloksia aiempiin vuosiin sekä muihin vastaavankokoisiin kuntiin.

Verrattuna aiempaan yrittäjien näkemys yrityspalveluiden antamasta lisäarvosta sekä tietoliikenneyhteyksien toimivuudesta oli parantunut. Pudotusta kyselyn tuloksissa oli yrittäjien uskossa siihen, että kunta on vetovoimainen yritys- ja asuinpaikka.

– Yhteisenä haasteena meillä on kaupungin tunnettuuden ja vetovoimaisuuden lisääminen myös yrittäjyyden ja työpaikkojen kannalta, Rajamäki toteaa.

Satakunta edellä maan keskiarvoa

Satakunta oli maakuntana Yrittäjien kuntabarometrissa sijalla kaksi, edelle meni vain Etelä-Pohjanmaa. Kärkituntumassa pysyminen osoittaa sen, että Satakunnan kunnissa on edellisen mittauksen jälkeen tehty paljon parannuksia yrittäjien toimintaedellytysten eteen.

Maakunnan tasolla vastauksista nousi erityisesti esiin aloittavan yrittäjän palvelujen merkitys. Jopa 58 prosenttia vastaajista piti yrityspalveluista tärkeimpänä aloittavan yrittäjän neuvontaa, valtakunnallisestikin luku oli korkea – 52 prosenttia. Toiseksi tärkeimpänä osa-alueena vastauksissa korostui verkostoitumisen tärkeys sekä rahoitus- ja investointineuvonta.

Elinkeinopolitiikan osa-alueiden tärkeysjärjestyksessä Satakunnan alueella nousi kärkeen kunnan päätöksenteon yrityslähtöisyys, toiseksi tärkeimpänä elinkeinopolitiikan asema kunnassa. Lähtökohtaisesti nämä osa-alueet toimivat Satakunnassa hyvin.

Lisätietoja

Marko Rajamäki, elinkeinojohtaja, Kankaanpään kaupunki

040 717 7578, marko.rajamaki@kankaanpaa.fi