Valtuustot kokoontuivat talousarvioseminaariin

kuvakaappaus valtuustoseminaarista

Kankaanpään ja Honkajoen valtuustot kokoontuivat tänään maanantaina 12.10. yhteiseen valtuustoseminaarin pohtimaan vuoden 2021 taloutta. Seminaari järjestettiin ajan henkeen hybridimallilla: osa valtuutetuista ja viranhaltijoista oli läsnä Kankaanpääsalissa, osa seurasi tilaisuutta etänä.

Illan aikana Kankaanpään kaupunginjohtaja Mika Hatanpää sekä talousjohtaja Pekka Laiho pohjustivat talousarvion laadinnan suunnittelua, jonka jälkeen eri tulosalueiden johtajat käsittelivät budjetin tekoa omalta osaltaan.

Historiallista ensimmäistä yhteisbudjettia tehdään koronan aiheuttamien epävarmuuksien vallitessa. Vuoden 2020 aikana koronan seurauksena erityisesti verotuloennuste on heikentynyt. Valtion toimenpitein näitä tulomenetyksiä on korvattu kunnille ja kuluvan vuoden tulosennuste näyttää siten paremmalta kuin aiemmin. Odotettavissa on jonkun verran ylijäämäinen tulos.

Tavoitteena ylijäämäiset tulokset alijäämän kattamiseksi

Vuodelle 2021 lähdetään hakemaan reippaasti positiivista tulosta. Taseessa on edelleen alijäämää yli 5 miljoonaa euroa ja tämä alijäämä on saatava kuitattua vuoteen 2023 mennessä, jotta vaarana ei olisi kriisikuntamenettelyyn joutuminen. Käytännössä tulevan vuoden sekä suunnittelukauden 2022-2023 aikana Kankaanpään tulisi tehdä vuosittain noin 2 miljoonaa ylijäämäisiä tuloksia.

Tällä hetkellä yhdistyneen kunnan talousennusteet näyttävät siltä, että tavoitteeseen päästäisiin. Tämä edellyttää kuitenkin sekä Kankaanpään että Honkajoen aiemmin laatimien sopeuttamisohjelmien toteutumista. Positiivisten tulosten tekemistä auttaa myös valtion myöntämä 3,5 miljoonan yhdistymisavustus, joka jakaantuu tulevalle kolmelle vuodelle.

Ensi vuoden talouden suunnittelu jatkuu tästä lautakunnissa, jotka antavat talousarvioesityksensä lokakuun loppuun mennessä. Marraskuun alussa päätetään veroprosenteista; yhdistymishallitus käsittelee kaupunginjohtajan veroprosenttiesityksiä 9.11. ja yhteisvaltuusto 16.11. Tämän jälkeen kaupunginjohtaja antaa talousarvioesityksensä, jota yhdistymishallitus käsittelee 23.-24.11. Lopullisesti ensi vuoden talousarviosta päätetään yhteisvaltuuston talousarviokokouksessa 14.12.

Kaupungin aiemmat talouslaskelmat löytyvät verkkosivuilta osoitteesta: https://www.kankaanpaa.fi/kaupunki-ja-hallinto/talous-ja-strategia/talousarviot-ja-tilinpaatokset/

Lisätietoja taloudesta löytyy myös kuntaliitoksen infosivulta: https://www.kankaanpaa.fi/kuntaliitos/