Ajankohtaista katujen talvihoidosta

Ajankohtaista katujen talvihoidosta

Katujen aurauksesta on tullut runsaasti palautetta. Kaupungin kadut aurataan ja hiekoitetaan alueurakointina. Lumen kuormaus ja kuljetus tehdään tietyissä paikoissa. Lisäksi kaupungin talvihoidossa tai aurauksessa on osa yksityisteistä.

Katujen auraukset kilpailutettiin vuoden 2019 lopussa viime talvikaudelle. Osa urakoitsijoista vaihtui tällöin ja osalla alueista myös tämän vuoden alussa. Viime talvikaudella ei juuri jouduttu auraamaan, mistä johtuen on urakoitsijoilla voinut esiintyä tietämättömyyttä omista alueistaan eikä kaupungin talvihoidosta antamaa ohjeistusta ole täysin ehditty sisäistämään.

Tämän vuoden alussa runsas lumentulo on ollut haasteellista ottaen huomioon, että kalustoa on rajallinen määrä. Talvihoidon ohjeistuksesta on olemassa tarkat ohjeet, pääkadut ja kevyen liikenteen väylät ovat kiireellisyydessä etusijalla tonttikatuihin nähden. Katujen talvihoito kuuluvat eri urakoihin kuin jalkakäytävien ja kevyen liikenteen väylien, mistä aiheutuu pakostakin eriaikaisuutta samallakin kadulla. Osaa keskustan jalkakäytävistä aurataan ja hiekoitetaan myös kiinteistöjen omistajien toimesta.

Suurin osa palautteesta on koskenut tonttiliittymien kohtiin aurauksesta jäävää lumivallia. Tonttiliittymien hoito ja täten myös niihin aurattujen lumivallien poisto kuuluu kiinteistöjen omistajille.

Kaupungin hoidossa olevat katu- ja yksityistieverkosto on laaja, joten tilanteen seuraaminen on haasteellista. Lisäksi kaupungin talvihoidosta vastaavissa viranhaltijoissa on tapahtunut henkilövaihdoksia.

Vaihtelevat sääolosuhteet ja runsas lumentulo ovat liikenneväylien talvihoidolle aina haaste. Lisänä ovat tietenkin taloudelliset haasteet: yksi kaikkien katujen ja kevyen liikenteen väylien aurauskierros maksaa kaupungille noin 11 000 euroa ja hiekoituskierros 4 500 euroa sekä yksityisteiden aurauskierros noin 6 400 euroa.

Toivomme kaupunkilaisilta ymmärrystä. Kaupungin tekniset palvelut ja hoidosta vastaavat urakoitsijat tekevät parhaansa, jotta liikenneväylät ovat hyvässä kunnossa. Kaupunkilaisilta saatu palaute on meille tärkeää eli palautetta saa antaa ja pitää antaa, mikäli aihetta on. Asiallinen palaute auttaa meitä parantamaan toimintaamme.

Lisätiedot

Virka-aikana: ma-ke klo 7-16, to-pe 7-15

Kaupungin kadut ja kevyen liikenteen väylät:
Tapio Kallioniemi, rakennusinsinööri
044 577 2171, tapio.kallioniemi@kankaanpaa.fi

Yksityistiet ja Niinisalon alueen kadut:
Antti Kangasniemi, kuntatekniikan insinööri
044 577 2639, antti.kangasniemi@kankaanpaa.fi

Virka-ajan jälkeen arkisin ja viikonloppuisin Kankaanpään kaupungin vikapäivystys: puh. 044 578 1923