Hyvä Mä -menetelmä tukemassa nuoren minäkuvan kehittymistä

Susanna Lahtila Laura Hakanen

Kuvassa vasemmalla Susanna Lahtila ja oikealla Laura Hakanen.

Satakunnan ammattikorkeakoulun opiskelijat Laura Hakanen ja Susanna Lahtila tekivät opinnäytetyön Kankaanpään kaupungin nuorisopalveluille. Opinnäytetyön aiheena oli nuoren minäkuvan tukeminen ja sen tuotoksena syntyi Hyvä Mä! – opas. Opas sisältää samaa nimeä kantavan menetelmän nuoren minäkuvan tukemiseen nuorisotyössä. Opinnäytetyö julkaistiin keväällä 2021 ja opas on saatavilla verkossa.

Minäkuva on ihmisen elämässä alati kehittyvä. Se on kuitenkin herkkä vaikutuksille etenkin elämän taitekohdissa, kuten nuoruudessa. Terveen minäkuvan omaava nuori suhtautuu toiveikkaasti itseensä ja omaan tulevaisuuteensa. Minäkuvan terve kehitys ehkäisee syrjäytymistä ja mielenterveysongelmia, kuten masennusta ja ahdistusta. Nuorisotyöntekijät Kankaanpäässä ovat opinnäytetyön tekijöiden lisäksi havainneet nuorten minäkuvan kehityksessä haasteita sekä itsetunnon heikkenemistä. Tätä tarvetta vastaamaan Laura ja Susanna kehittivät Hyvä Mä! – menetelmän.

Hyvä Mä! -menetelmä on yksilötyöskentelyyn rakennettu tapaamispolku. Hyvä Mä! -menetelmä tuo nuorten kanssa toimijat lähemmäksi nuoria. Menetelmässä nuori pääsee sovittuna ajankohtana kohtaamaan tutun nuorisotyötä tekevän henkilön ja käsittelemään itseään koskevia asioita. Menetelmä on koottu oppaaseen, jossa on avattu menetelmän taustaa ja tarkoitusta. Opas sisältää rungon yksilötapaamisille ja materiaalipankin tapaamisten yksilöimiseen. Punaisena lankana menetelmässä on kehumisen ilmapiirin ylläpitäminen, voimavarakeskeinen työote ja nuoren kanssa yhdessä toimiminen minäkuvan viitekehyksestä käsin.

Hyvä Mä! -menetelmä on tarkoitus ottaa käyttöön Kankaanpään nuorisopalveluissa viimeistään syksyllä 2021, kun vallitseva tilanne sen sallii. Nuorisotilalla opasta hyödynnetään yksilötyöskentelyssä, mutta myös ryhmätyöskentelyssä. Etsivät nuorisotyöntekijät soveltavat opasta omaan käyttöönsä. Me opinnäytetyön tekijät kiitämme Kankaanpään kaupunkia ja nuorisopalveluita opinnäytetyön mahdollistamisesta.

Tiedotteen on laatinut Laura Hakanen, sosionomiopiskelija, Satakunnan ammattikorkeakoulu.

Lisätietoja

Linkki opinnäytetyöhön: Hakanen, Laura; Lahtila, Susanna (2021): Hyvä Mä! -opas: miten tukea nuoren terveen minäkuvan kehittymistä nuorisotyössä

Laura Hakanen, laura.hakanen@kankaanpaa.fi

Susanna Lahtila, susanna.lahtila@gmail.com