Kankaanpää mukana maakunnallisessa päihdetilannekyselyssä sekä ostokokeissa

Kankaanpää mukana maakunnallisessa päihdetilannekyselyssä sekä ostokokeissa

Satakunnan alueen päihdetilannetta selvitettiin vuoden 2019 lopussa kaikissa kunnissa toteutetulla päihdetilannekyselyllä. Lisäksi tehtiin alkoholin ja tupakan ostokokeita. Kyselyn ja ostokokeet toteutti Selvinpäin Satakunnassa -hanke yhteistyössä kuntien ehkäisevän päihdetyön työntekijöiden ja oppilaitosten kanssa.

Päihdetilannekyselyn tuloksia Kankaanpään osalta

Kankaanpää oli mukana päihdetilannekyselyssä toista kertaa; ensimmäinen kysely toteutettiin vuotta aiemmin. Kyselyyn saatiin 85 vastausta ja vastaajista suurin osa oli 31–45 –vuotiaita.

Kyselyssä kysyttiin havaintoja nikotiinituotteiden, alkoholin ja huumausaineiden välittämisestä alaikäisille. Tulokset olivat parantuneet kaikkien kohdalla muutamalla prosentilla, esimerkiksi alkoholin välittämistä oli havainnut 21 % vastaajista, kun vuonna 2018 näin oli tehnyt 30 % vastaajista.

Kyselyyn vastanneista kolme neljäsosaa ei ollut havainnut tilanteita, joissa nuorelta alkoholin tai tupakkatuotteiden ostajan ikää ei olisi tarkastettu. Rahapelejä pelaavien nuorten kohdalla iän tarkastamatta jättämistä oli havaittu enemmän (33 % vastaajista), mutta tämä oli kuitenkin pienempi määrä kuin aiempana vuonna (50 % vastaajista oli havainnut tilanteita).

Vastaajien havainnot alaikäisten alkoholin ja tupakkatuotteiden käytöstä olivat hieman laskeneet. Alkoholin käyttöä oli havainnut 59 % vastaajista (vuonna 2018 77 %), tupakoimista 78 % (91 %). Kannabiksen ja muiden huumausaineiden käyttöhavainnot olivat lisääntyneet ollen 14 % (8 %). Alaikäisten rahapelaamisen havainnot olivat vähentyneet ollen 35 % (58 %)

Suurin osa vastaajista oli sitä mieltä, että kunnassa tulisi puuttua nykyistä enemmän alaikäisten alkoholin, tupakan sekä huumausaineiden käyttöön sekä rahapelaamiseen. Tilanne oli sama myös aiemmassa kyselyssä.

Kunnassa tehtävä päihdetyö on yleisesti ottaen vastaajille tuttua. Vastaajat näkivät keskeisimpinä keinoina päihdehaittojen ehkäisemiseksi varhaisen puuttuminen, päihdekasvatuksen, vanhemmuuden tukemisen sekä valvonnan.

Ostokokeilla testattiin ikärajavalvontaa käytännön tilanteissa

Ostokokeiden avulla pyrittiin selvittämään, kuinka helposti nuorelta näyttävä henkilö saa ostettua alkoholia tai tupakkatuotteita ilman, että häntä pyydetään todistamaan ikänsä. Koeostajina ostokokeissa toimivat täysi-ikäiset nuoret, jolla ei ollut koeostohetkellä henkilöllisyystodistuksia, minkä avulla he olisivat voineet todistaa täysi-ikäisyytensä.

Ostokokeet suoritettiin marras- ja joulukuun aikana ja niitä tehtiin alkoholin ostoon liittyen 67 Pohjois-Satakunnan alueella ja tupakan ostoon liittyen 45 koko Satakunnan alueella. Ostokokeita tehtiin monipuolisesti erilaisia toimipisteissä.

Pohjois-Satakunnan alueella toteutetuissa alkoholin ostokokeista 82 % päättyi tilanteeseen, jossa myyjä kysyi nuorelta ostajalta henkilöllisyystodistusta. Koko Satakunnan alueen osalta keskiarvo oli 79 %. Koeostotilanteista 7 % (koko Satakunnassa 16 %) meni läpi ilman myyjän puuttumista asiaan.  Koeostoista 9 % (koko Satakunnassa 3 %) päätyi tilanteeseen, jossa myyjä kysyi henkilöllisyystodistuksen, mutta myi siitä huolimatta.

Tupakan ostokokeista koko Satakunnan osalta 87 % päättyi tilanteeseen, jossa myyjä kysyi nuorelta ostajalta henkilöllisyystodistusta. Koeostoista 11 % meni läpi ilman myyjän puuttumista tilanteeseen. Koeostotilanteista 2 % päätyi tilanteeseen, jossa myyjä kysyi henkilöllisyystodistuksen, mutta myi siitä huolimatta.

Vähittäismyynnin ikärajavalvonnan tehostamiseen pyrkivät ostokokeet ovat osa Pakka-toimintamallia, mikä on paikallisten alkoholi-, tupakka- ja rahapelihaittojen ehkäisyyn kehitetty toimintamalli. Pakkaa toteutetaan paikkakunnalla tai alueella koko yhteisön voimin.

Liitteet:

Lisätiedot:

Kankaanpään kaupunki

Terhi Lehikoinen, nuorisotyöntekijä / ehkäisevä päihdetyöntekijä, 044 577 2692, terhi.lehikoinen@kankaanpaa.fi

 

Selvinpäin Satakunnassa -hanke

Tellu Rosenqvist, projektisuunnittelija, 044 701 0579, tellu.rosenqvist@pori.fi

Jenni Lahtinen, projektisuunnittelija, 044 701 9705, jenni.lahtinen@pori.fi