Kankaanpään kaupunki suojelee yli 80 hehtaaria soita Helmi-ohjelmassa

Alhonkeidas

Kuva: Sari Jaakkola

Varsinais-Suomen ELY-keskus on tehnyt rauhoituspäätöksen, jolla suojellaan 82,6 hehtaaria Kankaanpään kaupungin omistamia suoalueita Alhonkeitaalla ja Lintukulman alueella Ala-Honkajoella. Suojellut kohteet jäävät kaupungin omistukseen yksityisinä luonnonsuojelualueina.

Alhonkeitaalla Laurin kiinteistön suojeluala on yhtenäinen kokonaisuus keidassuota ja siihen liittyviä metsäisiä reunaosia. Käsitelty talousmetsä rajattiin pois suojelualasta. Lintukulmalla Varpualan määräalalla on luonnontilaista ja ennallistettavaa suota sekä puustoisia korpijuotteja ja reunavyöhykkeitä.

Alhonkeitaan suojeluosa on poikkeuksellisen edustava kokonaisuus. Erityisen arvokas on suon ja metsän luonnontilainen reunavyöhyke. Harvoin löytää näin laajalla alueella ojittamatonta suon reunaa, sanoo ylitarkastaja Sari Jaakkola Varsinais-Suomen ELY-keskuksesta.

Alhonkeitaan suojeluarvot ovat olleet pitkään tiedossa, mutta suolle suunniteltiin myös turvetuotantoa. Vuonna 2016 Satakunnan luonnonsuojelupiiri esitti Alhonkeitaan ja Varpualan suojelua Suomen luonnonsuojeluliiton SuoMaa-hankkeessa.

Aloite suojeluun tuli Kankaanpään puolelta loppukesällä 2022. Suojeluprosessi eteni kaupungin kanssa nopeasti, kertoo Jaakkola. Kohteiden rauhoitussäännöt mahdollistavat suolla liikkumisen, marjastuksen ja sienestyksen. Kaupunki halusi säilyttää myös metsästysoikeuden suojelualueella.

Kankaanpään kaupunki haluaa osaltaan olla edistämässä luonnon monimuotoisuutta ja virkistyskäytön tukemista. Haluamme tehdä mahdollisimman hyvin oman osamme paikallisen luonnon kulttuuriperinnön säilyttämiseksi, sanoo kaupunginjohtaja Mika Hatanpää.

Helmi-ohjelmassa suojellaan soita ja kunnostetaan elinympäristöjä

Alhonkeitaan pohjoispuolella sijaitsee Koivistonkeidas, jonka arvokkaimmat osat on suojeltu maanomistajien aloitteesta. Suojelukokonaisuus on tärkeä esimerkiksi uhanalaisen riekon suojelussa. Maanomistajat voivat edelleen tarjota Alhonkeitaaseen ja Koivistonkeitaaseen rajoittuvia osia suojeluun, sanoo Jaakkola.

Suokohteiden suojelua toteutetaan ympäristöministeriön Helmi-elinympäristöohjelmassa. Se on vapaaehtoinen suojeluohjelma, jossa suojellaan ja ennallistetaan soita, kunnostetaan lintuvesiä, kosteikkoja, ranta- ja vesiluontoa sekä hoidetaan perinnebiotooppeja ja metsäisiä elinympäristöjä. Varsinais-Suomen ELY-keskus toteuttaa Helmi-ohjelmaa Satakunnassa ja Varsinais-Suomessa.

Lisätiedot

Varsinais-Suomen ELY-keskus: ylitarkastaja Sari Jaakkola, puh. 0295 022 016, sari.jaakkola@ely-keskus.fi

Kankaanpään kaupunki: kaupunginjohtaja Mika Hatanpää, puh. 044 577 2210, mika.hatanpaa@kankaanpaa.fi