Kankaanpäässä kehitetään perheohjauksen uusia malleja

Kankaanpäässä kehitetään perheohjauksen uusia malleja

Kankaanpään kaupungin sivistystoimessa kehitetään perinteisesti sosiaalipalvelujen tukimuotona käytetystä perheohjauksesta varhaiskasvatukseen sekä koulun oppilashuoltoon soveltuvia malleja. Kehitystyö toteutetaan valtion erityisavustuksella, joka on myönnetty koulutuksellisen tasa-arvon edistämiseen sekä siihen liittyviin kokeiluihin. Perheohjauksen hankkeet jatkuvat Kankaanpäässä heinäkuun 2020 loppuun.

Painopiste ennaltaehkäisevässä työssä

Koulun perheohjauksen tavoitteena on koulupolun vahvistaminen, arjen selkiyttäminen, vanhemmuudentuki, toiminnanohjauksellisten taitojen harjoittelu sekä luokanopettajan tai luokanvalvojan ja kodin välisen yhteistyön vahvistaminen. Varhaiskasvatuksen puolella perheohjaajan työ lähtee kohdeperheiden erilaisista tarpeista: kasvatukselliset haasteet, muutto uudelle paikkakunnalle, perheen kriisit, erotilanne yms.

– Perheohjaaja voi auttaa silloin, kun lapsen, nuoren tai perheen arjessa on sellaisia haasteita, joihin perheen omat keinot eivät tunnu riittävän, kertovat koulun perheohjaaja Kati Hietikko sekä varhaiskasvatuksen perheohjaaja Kirsi Mäkelä. – Toiminnan painopiste on ennaltaehkäisevässä työssä ja varhaisen tuen toiminnassa.

Tavoitteet työskentelylle sovitaan aina yhdessä lapsen, nuoren ja perheen kanssa ja tilanteelle pyritään löytämään ratkaisu, joka lähtee perheen olemassa olevista vahvuuksista ja voimavaroista.

Matalan kynnyksen palvelu

Perheohjaajan työ on perheille vapaaehtoinen palvelu. Koulun perheohjausta perheelle voidaan ehdottaa koulusta tai perhe voi pyytää sitä itse. Perheohjaajaan saa yhteyden helposti puhelimitse, sähköpostilla tai Wilma-viestillä. Kankaanpään koulujen perheohjaaja Kati Hietikko työskentelee tällä hetkellä Kangasmetsän, Keskustan ja Pohjanlinnan kouluilla.

Varhaiskasvatuksen perheohjaaja Kirsi Mäkelä työskentelee lapsiryhmissä päiväkodeissa ja perhepäivähoitajien luona. Yhteydenotto voi tulla vanhemmilta tai heidän luvallaan esim. varhaiskasvatuksesta, neuvolasta tai muulta toimijalta lapsen verkostosta.

– Perheohjaaja on tukija ja rinnalla kulkija, korostavat perheohjaajat. – Yksilötyössä korostuu määräaikainen, mutta tiivis työskentely koko perheen kanssa. Perheohjaajat voivat tavata perhettä joustavasti myös kotona, lapsen ja perheen tarpeet ja toiveet huomioiden.

Lisätietoja

Kati Hietikko, koulun perheohjaaja, Kankaanpään kaupunki

044 577 2747, kati.hietikko@kankaanpaa.fi

Kirsi Mäkelä, varhaiskasvatuksen perheohjaaja, Kankaanpään kaupunki

044 577 2525, kirsi.makela@kankaanpaa.fi