Ranta-asemakaava nähtävillä 14.2.–15.3.

ranta maisema

3034 Tuuliniemi 2 / Iso-Made järvi

Kankaanpään kaupungin Veneskosken kylän Iso-Mateen Tuuliniemen ranta-asemakaavan muutos 2 koskien korttelin 3 tontteja ja 1 ja 2 sekä maa-ja metsäalueita. Kaavaehdotus pidetään MRL 65 §:n ja MRA 27 §:n mukaisesti nähtävillä 14.2.–15.3.2019 välisen ajan Kankaanpään kaupungin suunnittelutoimistossa, Kuninkaanlähteenkatu 12 sekä kaupungin kotisivuilla: www.kankaanpaa.fi. Mahdolliset muistutukset on toimitettava ennen nähtävillä oloajan päättymistä kaupunginhallitukselle: PL 36, 38700 Kankaanpää tai kirjaamo@kankaanpaa.fi.

Nähtävillä olevat kaavat