Tärkeä muistutus Puolustusvoimien alueella liikkumisesta, tarkennus Hämeenkankaan osalta

Tärkeä muistutus Puolustusvoimien alueella liikkumisesta, tarkennus Hämeenkankaan osalta

Tarkennus Puolustusvoimien alueilla liikkumiseen liittyen:

Tarkoitus ei ole kieltää ketään liikkumasta Hämeenkankaan alueella. Puolustusvoimien harjoituskäytössä olevat kovapanosammunta-alueet ovat Pohjankankaalla, ja siellä harjoitusalueet on merkitty puomein. Hämeenkangas on yhteiskäyttöaluetta, jossa jokaisella on oikeus liikkua. Alueella saattaa ajoittain olla liikkumisrajoituksia harjoitustoiminnan vuoksi. Muistetaan sielläkin varovaisuus – puolin jos toisin.

Porin prikaatissa on kevään aikana havaittu ampuma- ja harjoitusalueilla sinne kuulumattomia henkilöitä. Toistaiseksi vaaratilanteilta on vältytty, mutta jokaisen tulisi muistaa, että Puolustusvoimien alueella liikkuminen on aina luvanvaraista toimintaa. Liikkuminen on sallittu ainoastaan merkityillä reiteillä ja niiltä poistuminen voi johtaa hengenvaaraan, kuten eksymiseen ammunnan vaara-alueelle tai onnettomuuteen raskaan panssariajoneuvon kanssa. Puolustusvoimien alueen käyttöön liittyviä rajoituksia ja sääntöjä tulee noudattaa kaikissa olosuhteissa.
Rajoituksilla ja kielloilla pyritään takaamaan kaikkien turvallisuus ja välttymään onnettomuuksilta. Alueet on merkitty kyltein ja liikuntapaikkojen käyttö on ohjeistettu pysäköintipaikkojen info-tauluilla. Pidetään yhdessä huolta, ettei onnettomuuksia tulisi jatkossakaan!