Ympäristökatselmus kaupungin alueella toukokuun aikana

Tapalan asuinalue ilmakuva

Kankaanpään kaupungin kaupunkisuunnittelulautakunnan katselmusryhmä suorittaa ympäristökatselmuksen koko kaupungin alueella toukokuun aikana. Katselmuksessa tarkastetaan mm. ovatko rakennukset ja rakennettu ympäristö rakennusluvan mukaisessa käytössä ja siistissä kunnossa, eivätkä aiheuta ympäristöhaittaa tai rumenna ympäristöä.

Kiinteistönomistajien ja -haltijoiden toivotaan huolehtivan rakennusten sekä ympäristön asianmukaisesta hoidosta korjaus- ja siistimiskehotusten välttämiseksi.

Havaituista puutteellisuuksista ja määräajasta niiden poistamiseksi ilmoitetaan kunnossapitovelvolliselle kirjallisesti.

Kankaanpää 11.5.2022

Kaupunkisuunnittelulautakunta

Kuva: Juha Levonen