Digitaalisten vapaa-ajanpalveluiden kehittämiseen myönnettiin rahoitus

Digitaalisten vapaa-ajanpalveluiden kehittämiseen myönnettiin rahoitus

Valtionvarainministeriö on myöntänyt vuoden 2020 avustukset kuntien digitalisaatiohankkeisiin. Kankaanpään kaupunki haki avustusta digitaalisten vapaa-ajanpalveluiden kehittämiseen Pohjois-Satakunnan ja eteläisen Etelä-Pohjanmaan alueella. Rahoitusta haettiin 127 500 € ja se myönnettiin täysimääräisenä. Muut hankkeessa mukana olevat kunnat ovat Pomarkku, Siikainen, Jämijärvi, Karvia, Isojoki, Karijoki sekä Teuva.

Hankkeen tavoitteena on kartoittaa mukana olevien kuntien alueelta ulkoilureitit, luontopolut, retkipaikat, kulttuurikohteet ja -kierrokset sekä lähiliikuntapaikat. Näistä on tavoitteena luoda digitaaliset kartat, jotka kerätään yhteiseen, mobiililaitteissa toimivaan alustaan.

– Korona-aika on luonut valtavan lähimatkailu ja –retkeilybuumin, mikä on luonut tarpeen kehittää vapaa-ajanpalveluiden saavutettavuutta digitaalisissa ympäristöissä. Tietoa esim. virkistysreitistöstä ja alueen monipuolisista vapaa-ajankohteista on usein hankala löytää yhdestä paikasta, jos ollenkaan. Paikkatietoa hyödyntävä alusta mahdollistaa oman lähiympäristön mahdollisuuksien monipuolisemman tarkastelun, Kankaanpään kaupungin hankekoordinaattori Heli Puputti kertoo.

Omaa sovelluskehitystä hankkeessa ei aloiteta, vaan hyödynnetään jo olemassa olevia alustoja. Yhteistyötä on viritelty mm. Porin yliopistokeskuksessa toimivien Turun yliopiston kauppakorkeakoulun sekä Tampereen yliopiston Porin yksiköiden kanssa, jotka ovat toteuttaneet maakunnallista DigiLuonto Satakunta –yhteishanketta (ELY 2019-2021).

– Alueen vetovoiman, saavutettavuuden ja hyvinvoinnin kehittämiseen kaivataan vetoapua digitalisaatiosta. Alustatalouden ratkaisujen ja älykkäiden teknologioiden avulla voidaan luoda uudenlaisia sisältöjä sekä työkaluja tukemaan alueellisen matkailun, vapaa-ajan, kulttuurin ja tapahtumien kestävää kasvua. Tämä lisää myös kuntalaisten viihtyvyyttä ja hyvinvointia, sanoo projektitutkija Tuomas Pohjola Turun yliopiston kauppakorkeakoulun Porin yksiköstä.

Muita yhteistyökumppaneita hankkeessa ovat mm. Lauhanvuori-Hämeenkangas GeoPark, Satakunnan Ammattikorkeakoulun Ecomuseum –hanke, sekä Metsähallitus. Hanke aloitetaan keväällä 2021.

Lisätiedot

Heli Puputti, hankekoordinaattori, Kankaanpään kaupunki
044 577 2231, heli.puputti@kankaanpaa.fi

Tuomas Pohjola, projektitutkija, Turun yliopiston kauppakorkeakoulu / Porin yksikkö
050 406 8867, tuomas.pohjola@utu.fi
www.digiluonto.fi