Kankaanpää-info | Yhteystiedot
Palveluhaku | Sivukartta | Palaute | Intranet | In English
 

Suunnittelutoimisto/ Kaavoitus


 

Suunnittelutoimisto toteuttaa kaupungin strategisia ja toiminnallisia päämääriä kaupunkisuunnittelun ja projektitoiminnan keinoin sekä osallistuu kaupungin toimitilojen suunnitteluun.

Kaavoitustoimi vastaa kaupungin yleiskaavojen ja asemakaavojen laadinnasta sekä muusta maankäytön suunnittelusta.                                       

Yleiskaavalla ohjataan yhdyskuntarakenteen kehittymistä ja eri toimintojen yhteensovittamista. Siinä esitetään yleispiirteisesti alueet eri maankäyttömuodoille, kuten asumiselle, työpaikoille, liikenteelle ja virkistykselle.

Asemakaavalla ohjataan yksityiskohtaisesti rakentamista ja maankäyttöä. Siinä määritellään mm. alueiden käyttötarkoitus, rakennusoikeus, rakennusten sijoittelu ja yleispiirteinen rakentamistapa.

Muita maankäyttöön liittyviä suunnitteluhankkeita hoidetaan tarpeen mukaan. Viime vuosina tällaisia ovat Kankaanpäässä olleet mm keskustan monipuolinen kehittäminen, keskustaajaman lievealueiden suunnittelu sekä kulttuuriympäristöön ja kaupunkitaiteeseen liittyvät hankkeet. Suunnittelutoimisto osallistuu myös kaupungin imagotyöhön tuottamalla esityksiä, näyttelyitä ja kuvamateriaalia eri tarkoituksiin.  

Kaavoitus on avointa ja vuorovaikutteista. Hankkeista tiedotetaan jo niiden käynnistyessä ja osallisille tarjotaan mahdollisuuksia vaikuttaa suunnitteluun sen eri vaiheissa. Vuosittain laadittavasta kaavoituskatsauksesta saa kokonaiskäsityksen vireillä olevista suunnitteluhankkeista.                                       

Kaikissa kaupunkisuunnittelua koskevissa asioissa voi kääntyä suunnittelutoimiston puoleen.

Kankaanpään kaupunki on saanut Suomen Arkkitehtiliiton vuoden 2000 SAFA-palkinnon pitkäjänteisestä ja esimerkillisestä toiminnasta esteettisesti korkealuokkaisen ja kestävän kehityksen mukaisen ympäristön hyväksi.

                                                                           

 

 
Yhteystiedot                  

Kaupunginarkkitehti Ilmari Mattila  p. 044 577 2726
VIRKAVAPAALLA                                         

     -     ympäristökeskuksen ja suunnittelutoimiston johtotehtävät

     -     ympäristölautakunnan esittelijä

     -     kaavoitus: kaupungin yleiskaavat, asemakaavat ja ranta-asemakaavoituksen ohjaus

     -     maakunnalliseen ja seudulliseen maankäytön suunnitteluun liittyvät kaupungin tehtävät

     -     kaupunkikuvallinen ohjaus, rakentamistapaohjeet ja kulttuuriympäristön vaaliminen

     -     suunnitteluyhteistyö, tiedottaminen, neuvonta

     -     toimialaan liittyvä projektitoiminta ja imagotyö

     -     osallistuminen kaupungin toimitilojen suunnitteluun

Aluearkkitehtitehtävät
     -      Honkajoki, Jämijärvi, Karvia, Merikarvia ja Siikainen  

 

Maankäyttöinsinööri Janne Tuomisto  p. 044 577 2732   

           (osan ajasta mittaustoimen paikkatietoasiat) 

     -     kaavoitukseen ja projektitoimintaan liittyvät valmistelu- ja seurantatehtävät

      -     asiakaspalvelu ja neuvonta

            Yhteistyössä rakennusvalvontatoimiston kanssa
     -     poikkeamispäätökset ja suunnittelutarveratkaisut

                      

Suunnitteluavustaja Marjo Lahtinen, puh. 044 577 2724

     -     kaavakartat, havainne- ja mallinnuskuvat                                                                   

     -     kaavoituksen arkistopalvelut

     -     asiakaspalvelu

                                   

                              

Sähköpostiosoitteet: etunimi.sukunimi@kankaanpaa.fi