Ukraina-tiedottamisen pääsivu – www.kankaanpaa.fi/ukraina

Ukraina-tiedottamisen pääsivu – www.kankaanpaa.fi/ukraina

Tietoa Ukrainasta Kankaanpäähän saapuville / Information for Ukrainians arriving to Kankaanpää /

Інформація про Україну для тих, хто прибуває в Канкаанпяя

Kankaanpään kaupunki / City of Kankaanpää / Город Канкаанпяя

Yhteyshenkilö/ Point of contact / Контактна особа:
Yleiset asiat / General issues / загальні питання
Ulla Norrbo +358 44 5775 202 / email: ulla.norrbo@kankaanpaa.fi

Maahanmuuton projektikoordinaattori Anja Virtanen +358 40 6537 531 / email: anja.virtanen@kankaanpaa.fi

Kankaanpään vastaanottokeskus / Kankaanpää reception center / Центр прийому Канкаанпяя
Keskuskatu 44, 38700 Kankaanpää

Johtaja / Manager /менеджер +358 46 875 7366
Ohjaajat / Advisors / інструктори +358 46 875 7370
Ohjaajien numerossa otetaan vastaan lahjoitustavaraa.

Monialainen maahanmuuton varautumisryhmä nimetty

Ukrainan vakavasta tilanteesta johtuen Kankaanpään kaupunki on perustanut monialaisen maahanmuuton varautumisryhmän. Ryhmän tehtävänä on koota tilannekuva kaupunkiin kriisialueelta saapuvien ukrainalaisten tilanteesta ja organisoida tarvittavia avustusjärjestelyitä. Kaupungin edustuksen lisäksi ryhmässä on Pohjois-Satakunnan peruspalvelukuntayhtymän yhteyshenkilö.

Tiedotteet: 10.3.2022 Kankaanpään kaupunki valmistautuu vastaanottamaan ukrainalaisia (PDF)

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Tälle infosivulle kootaan tietoa Kankaanpään kaupungin ajankohtaisista Ukrainan tilanteeseen liittyvistä toimenpiteistä sekä muista aiheeseen liittyvistä asioista. Suora linkki sivulle on: www.kankaanpaa.fi/ukraina.

Vastaanottokeskus järjestää asumisen / the reception center will organize accommodation / приймальний пункт організує проживання

Kankaanpään vastaanottokeskus / Kankaanpää reception center / Центр прийому Канкаанпяя
Keskuskatu 44, 38700 Kankaanpää

Johtaja / Manager /менеджер +358 46 875 7366
Ohjaajat / Advisors / інструктори +358 46 875 7370

Ohjaajien numerossa otetaan vastaan lahjoitustavaraa.

 

 

Suomi alkaa myöntää Ukrainasta paenneille tilapäistä suojelua. Tilapäisen suojelun hakemus jätetään Suomessa poliisille tai rajaviranomaiselle.

Lue lisää tilapäisen suojelun hakemisesta / Тимчасовий захист для тих, хто утік від війни в Україні

Jos olet turvapaikanhakija, voit saada taloudellista tukea sen aikaa, kun hakemustasi käsitellään. Tätä tukea kutsutaan vastaanottorahaksi. Vastaanottokeskuksen myöntämä, valtion rahoista maksettava vastaanottoraha on tarkoitettu välttämättömiä perustarpeitasi varten.

Lue lisää vastaanottorahasta

If you are an asylum seeker, you may get financial assistance while we are processing your application. This money is called the reception allowance. The reception allowance is granted to you by your reception centre and paid by the Finnish state. It is meant for your necessary basic needs.

Reception allowance

Suomesta turvapaikkaa hakevilla ihmisillä on oikeus saada vastaanottopalveluja välttämättömän toimeentulon ja huolenpidon turvaamiseksi. Oikeus palveluihin jatkuu turvapaikkahakemuksen käsittelyn ajan.

Lue lisää sosiaaliturvasta

Information about social security and services of asylum seekers in Finland can be found from Ministry of Social Affairs and Health:

Click for more information about social services

Yhteyshenkilöt / Point of contact / Контактна особа:

PoSa / Pohjois-Satakunnan peruspalvelukuntayhtymä

  • Yhteyshenkilö / contact person /  Контактна особа Anna Isoviita +358 44 577 2746 / anna.isoviita@eposa.fi

 

  • edellyttää työlupaa / you need work permit / вам потрібен дозвіл на роботу
  • 8.4.2022 alkaen työluvan saa pyydettäessä samalla kun ilmoittautuu tilapäisen suojelun hakijaksi / From 8.4.2022, a work permit can be obtained on request at the same time as applying for temporary protection / З 8.04.2022 дозвіл на роботу можна отримати за запитом одночасно з поданням про тимчасовий захист
  • kaupunki kerää tietoja töihin haluavista ja informoi halukkaita (vastaa kyselyyn) / the city collects information on those who want to work and informs those who want to (answer the survey) / місто збирає інформацію про тих, хто хоче працювати, і інформує тих, хто хоче (відповісти на опитування)
  • Yhteyshenkilö / contact person /  Контактна особа Ulla Norrbo +358 44 5775 202 / email: ulla.norrbo@kankaanpaa.fi
  • Työskentely Suomessa -opas (linkki) / more information (link to guide) / більше інформації (посилання на посібник)
  • Työnhakijaksi ilmoittautuminen ja työnhaku Suomessa (ohjeita) / Реєстрація шукача роботи та пошук роботи в Фінляндії (інструкції)

Yhteyshenkilöt / Point of contact / Контактна особа:

Katri Iivonen / email: katri.iivonen@kankaanpaa.fi

Maahanmuuttovirasto saa tällä hetkellä paljon kysymyksiä, jotka liittyvät esimerkiksi kausityöntekijöiden ja perheenjäsenten tilanteeseen Ukrainassa ja Suomessa. Virasto on koostanut vastauksia usein kysyttyihin kysymyksiin. Vastauksia päivitetään tilanteen kehittymisen mukaan.

Usein kysytyt kysymykset Venäjän hyökkäyksestä Ukrainaan / Поширені запитання щодо ситуації в Україні

Yle on aloittanut keskiviikkona 4. toukokuuta ukrainankielisen uutispalvelun. Tekstimuotoinen palvelu löytyy osoitteesta yle.fi/novyny.

Uutiset pohjautuvat Yle Uutisten suomenkielisiin sisältöihin. Uutiset käännetään Ylen uutisista ukrainaksi konekäännöspalvelujen avulla. Käännökset tarkistaa ukrainankielinen toimittaja aina ennen uutisen julkaisua.

Uutisia julkaistaan joka arkipäivä. Palvelussa julkaistaan päivän tärkeimmät, Suomea koskevat pääuutiset sekä uutisia, joiden arvioidaan kiinnostavan ukrainalaispakolaisia. Uutispalvelun alkuvaiheessa pyritään tarjoamaan uutisten lisäksi myös hyödyllistä informaatiota pakolaisille olennaisista käytännön asioista.

Tarve ukrainankielisille uutisille syntyi Venäjän hyökättyä Ukrainaan. Suomeen on tullut jo yli 20 000 pakolaista ja määrän arvioidaan vähintään kaksin- jopa nelinkertaistuvan.

– Ei voida olettaa, että tänne tulevat pakolaiset osaisivat suomea tai oppisivat sitä nopeasti. Lisäksi esimerkiksi englannin kielen osaamisessa on isoja eroja. Luotettavat uutiset maamme tapahtumista omalla äidinkielellä helpottavat pakolaisten sopeutumista heille täysin uuteen yhteiskuntaan, uskoo Ylen erityisuutisten vastaava tuottaja Marko Krapu.

Palautetta palvelusta voi lähettää osoitteeseen yle.novyny@yle.fi.

 

У середу, 4-го травня, на Yle розпочав роботу україномовний сервіс новин. Новини у текстовому вигляді можна знайти за адресою: yle.fi/novyny.

Новини базуються на фінськомовному сервісі Yle Uutiset. Новини перекладено з фінської мови за допомогою сервісів машинного перекладу. Перед публікацією тексти завжди перевіряються українським редактором.

Новини публікуються кожного буднього дня. Служба обирає найважливіші головні новини дня у Фінляндії, а також новини, які, за оцінками, зацікавлять українських біженців. На ранніх етапах новинної служби на меті є надання не лише новини, а й корисної інформації з практичних питань, що стосуються біженців.

Потреба в україномовних новинах виникла після вторгнення Росії в Україну. До Фінляндії вже прибуло понад 20 000 біженців, і очікується, що їхня кількість збільшиться щонайменше вдвічі або вчетверо.

– Не можна очікувати, що біженці, які приїжджають сюди, знатимуть фінську чи швидко її вивчать. Крім того, навіть за умови володіння, наприклад, англійською, між мовами існують великі відмінності. Достовірні новини про події в нашій країні рідною мовою полегшують адаптацію біженцям до абсолютно нового суспільства, – вважає Марко Крапу, відповідальний продюсер спеціальних новин Yle.

Відгуки про Службу новин можна надсилати на адресу: yle.novyny@yle.fi.