Aluevaaleilla valitaan päättäjät Satakunnan hyvinvointialueelle

Aluevaaleilla valitaan päättäjät Satakunnan hyvinvointialueelle

Vuoden 2023 alusta vastuu sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen järjestämisestä siirtyy kunnilta ja kuntayhtymiltä hyvinvointialueille. Tammikuussa järjestetään historian ensimmäiset aluevaalit, joissa valitaan aluevaltuusto päättämään muun muassa siitä, miten terveyden ja vanhusten hoito sekä sosiaalitoimi jatkossa järjestetään.

Aluevaaleilla valittava Satakunnan hyvinvointialueen aluevaltuusto vastaa tulevaisuudessa sosiaali- ja terveyspalveluiden ja pelastustoimen järjestämisestä koko Satakunnassa. Tällä hetkellä Kankaanpäässä sote-palvelut tuottaa Pohjois-Satakunnan peruspalvelukuntayhtymä (PoSa), mutta tulevaisuudessa vastuu Kankaanpään sote-palvelujen järjestämisestä on Satakunnan hyvinvointialueella.

Aluevaltuuston tehtäviin kuuluu päättää muun muassa hyvinvointialueelle osoitettujen rahojen käytöstä. Hyvinvointialueiden rahat tulevat pääosin valtiolta. Lisäksi aluevaltuusto päättää esimerkiksi hyvinvointialue- ja palvelustrategiasta, palveluverkoston periaatteista, pelastustoimen palvelutasosta, hyvinvointialueen talousarviosta ja -suunnitelmasta sekä jäsenten valitsemisesta toimielimiin.

Satakunnan hyvinvointialueen aluevaltuustoon valitaan 69 päättäjää. Valtuuston toimikausi kestää neljä vuotta. Jatkossa aluevaalit ovat samanaikaisesti kuntavaalien kanssa.

Äänestää voi vaikka kauppareissulla

Äänestäminen aluevaaleissa kannattaa, sillä Satakunnan aluevaltuusto tekee päätöksiä palveluista, joita kaikki kankaanpääläiset käyttävät useita kertoja elämänsä aikana.

– On tärkeää, että omalta paikkakunnalta on aluevaltuustossa mahdollisimman hyvä edustus, jotta sote-asioiden päätöksenteossa voitaisiin painottaa kankaanpääläisille tärkeitä asioita, selventää Kankaanpään kaupungin hallinto- ja henkilöstöjohtaja Anna Vanhahonko.

Aluevaalien ennakkoäänestys järjestetään 12.–18. tammikuuta. Ennakkoäänestyspaikat ovat Kankaanpään S-Market ja K-Citymarket sekä Honkajoen virastotalo. Lisäksi useammissa laitoksissa on ennakkoäänestysmahdollisuus. Varsinainen vaalipäivä on sunnuntai 23. tammikuuta ja silloin äänestyspaikat ovat Päiväkoti Impivaara, Kankaapääsalin aula ja Honkajoen virastotalo.

– Ennakkoäänestyspaikat on sijoitettu sinne, missä kuntalaiset muutenkin liikkuvat, joten äänestää voi vaikka päivittäisasioinnin yhteydessä. Äänestyspaikkojen sijoittelulla tavoitellaan äänestysaktiivisuuden nousua. Lisäksi laajoilla aukioloajoilla ja useammalla ennakkoäänestyspaikalla pyritään takaamaan terveysturvallinen äänestysmahdollisuus silloin, kun äänestäjälle parhaiten sopii, kertoo Vanhahonko.

Hyvinvointialueiden ja aluevaltuustojen perustaminen on osa sote-uudistusta. Sote-uudistuksen tavoitteena on muun muassa yhdenmukaistaa sosiaali- ja terveysalan palveluita Suomessa, parantaa palvelujen saatavuutta ja kaventaa hyvinvointi- ja terveyseroja suomalaisten välillä.

Aluevaalien tarkat äänestysajat ja -paikat löytyvät Kankaanpään verkkosivuilta.