Järjestötalo Kankaanpää nousee KaSeVan työn perintönä palvelemaan koko yhdistyskenttää

Järjestötalo Kankaanpää nousee KaSeVan työn perintönä palvelemaan koko yhdistyskenttää

Hyvässä yhteistyössä valmistelu toimintamalli saa päivänvalon kevään aikana, kun Järjestötalo Kankaanpää aloittaa toimintansa Kankaanpään linja-autoasemalla entisissä Kankaanpään Seudun Vammaisjärjestöt Ry:n eli KaSeVan käyttämissä tiloissa.

Järjestötalo Kankaanpää tulee palvelemaan kaikkia alueen yhdistyksiä ja seuroja. Tiloja on mahdollista vuokrata maksutta mm. kokouskäyttöön. Järjestötaloa tulee pyörittämään Satakunnan yhteisökeskus, joka ottaa hoitaakseen myös joitain Kankaanpään yhdistysohjelmassa olevia toimia.

Satakunnan yhteisökeskus vahvistaa toimintaansa Pohjois-Satakunnassa

Järjestötalon synty lähti käyntiin vuoden 2020 lopussa, kun KaSeVan toiminnan tukena ollutta STEA:n (Sosiaali- ja terveysalan avustuskeskus) rahoitusta leikattiin merkittävästi eikä toiminnan pyörittäminen aiemmalla tasolla ollut enää mahdollista.

– Jouduimme valitettavaan tilanteeseen, sillä KaSeVan tarjoamille palveluille oli selkeästi kysyntää, mutta rahoituspohjan häviäminen johti siihen, että jouduimme miettimään uusia ratkaisuja, kertoo KaSeVan hallituksen puheenjohtaja Antero Karppinen. –  Käännyimme yhteistyön merkeissä Yhteisökeskuksen puoleen, jotta saisimme pidettyä KaSeVan jäsenyhdistyksille tärkeän toimitilan käytössä.

Yhteistyöneuvotteluihin tuli mukaan myös kaupunki käytössä olevien tilojen osalta. Lopputulemana kaupunki ja Satakunnan yhteisökeskus solmivat sopimuksen, jonka mukaan kaupunki tarjoaa kyseiset tilat käyttöön maksutta yhdistystoimijoille. Tilojen ylläpidosta huolehtii Satakunnan yhteisökeskus yhdessä tiloja käyttävien yhdistysten kanssa.

– Tiloja voivat jatkossa käyttää kaikki Kankaanpään alueen yhdistykset ja seurat, sanoo Yhteisökeskuksen toiminnanjohtaja Milja Karjalainen. – Vahvistamme yhteistyön myötä toimintaamme Pohjois-Satakunnassa. Järjestämme aiempien vuosien tapaan mm. koulutuksia, lisäksi työpajoja ja yhteistyötapaamisia ja tarjoamme neuvontaa järjestötoimijoille. Työntekijämme tulevat myös ajoittain työskentelemään Järjestötalo Kankaanpään tiloissa.

Yhdistysten verkostoitumista ja yhteistyötä edistetään edelleen

Kankaanpään kaupunki on laatinut vastikään yhdistysohjelman ohjenuoraksi kaupungin ja yhdistysten välisen yhteistyön kehittämiselle. Satakunnan yhteisökeskuksen kanssa solmitun sopimuksen myötä Yhteisökeskus ottaa jatkossa isomman roolin kaupungin yhdistysohjelman käytännön toimenpiteiden toteuttamisessa. Esimerkiksi yhdistystiedotteet lähetetään jatkossa Yhteisökeskuksen toimesta ja yhdistysillat järjestetään yhteistyössä kaupungin ja Yhteisökeskuksen koollekutsumina. Satakuntaan on perustettu maakunnallinen järjestöjen neuvottelukunta, jolla on oma alueellinen ryhmä Pohjois-Satakunnassa. Tämän ryhmän toiminta tulee yhdistymään kaupungin pyörittämään yhdistysten verkostoitumiseen.

– Järjestötalo Kankaanpään perustaminen on hieno jatkumo yhdistysten kanssa tehtävälle yhteistyölle, toteaa kaupungin markkinointi- ja viestintäpäällikkö Johanna Luotolinna. –  Olemme iloisia, että saamme paikkakunnalle vahvaa yhdistyssektorin osaamista, mikä tukee kaikkien yhdistysten ja seurojen toimintaedellytyksiä.

Keskustelutilaisuus yhdistyksille

Järjestötalo Kankaanpään aukioloajoista tullaan tiedottamaan myöhemmin koronatilanteen helpotettua. Yhdistykset kutsutaan keskustelemaan uudesta toimintamallista seuraavaan yhdistysiltaan, joka pidetään maanantaina 12.4. klo 18-20 Teams-yhteyden välityksellä.

Yhdistysiltaan ei tarvitse ilmoittautua ennakkoon: Suora linkki tilaisuuteen

Lisätietoja

Milja Karjalainen, toiminnanjohtaja, Satakunnan Yhteisökeskus
044 529 6803, milja.karjalainen@yhteisokeskus.fi

Antero Karppinen, hallituksen puheenjohtaja, Kankaanpään Seudun Vammaisjärjestöt ry (KaSeVa)
040 565 6992, antero.karppinen51@gmail.com

Johanna Luotolinna, markkinointi- ja viestintäpäällikkö, Kankaanpään kaupunki
044 577 2212, johanna.luotolinna@kankaanpaa.fi