Kankaanpään kaupungin tilinpäätös on muodostumassa yli 3 miljoonaa euroa ylijäämäiseksi

Kankaanpään kaupungin tilinpäätös on muodostumassa yli 3 miljoonaa euroa ylijäämäiseksi

Kaupungin joulukuussa muutettu talousarvio oli 2,6 milj. euroa ylijäämäinen. Tilikauden ylijäämä on muodostumassa hieman joulukuussa ennakoitua suuremmaksi ja se on tämänhetkisen arvion mukaan noin 3,4 miljoonaa euroa.

Toimintakate oli noin -83 milj. euroa ja on toteutumassa lähes muutetun talousarvion mukaisena. Ennakoitu suurempi ylijäämä johtuu mm. poistojen, valtionosuuksien, verotulojen sekä rahoitustuottojen ja kulujen talousarviota paremmasta toteamasta.

Tilikauden tulos sisältää 1,7 miljoonaa euroa satunnaista tuottoa valoverkon myynnistä ja reilu miljoona euroa kuntaliitosavustusta.

Mikäli lopullinen tulos tulee olemaan ennakoidun mukainen, tulee kaupungilla olemaan kertynyttä ylijäämää tilinpäätöksessä 2022 yhteensä noin 5,5 miljoonaa euroa. Kaupungin talous on viime vuosien kehityksen myötä kääntynyt kohti talouden tasapainoa. Ylijäämäisen tilinpäätöksen merkitys kaupungin tulevien vuosien tasapainolle erittäin suuri. Taloutta vahvistaneet erät, kuten kuntaliitosavustus ja kuntien suurempi verotulojen osuus tulevat poistumaan vuoden 2023 jälkeen.

Lisäksi edelleen jatkuva inflaatio, talouden taantumaan liittyvät uhkakuvat, hyvinvointialueelle siirtyneiden toimintojen valtionosuuksien tarkentaminen ja tuleva palkkaratkaisu tulevat todennäköisesti vaikuttamaan kaupungin taloutta kiristävästi. Kunta- ja hyvinvointialan palkankorotukset kytkettiin viime vuoden sovintoesityksissä kolmen yksityisen alan palkankorotuksiin ja niiden soveltamisen osalta on valtakunnalliset neuvottelut meneillään.

Lisätiedot:

Kaupunginjohtaja Mika Hatanpää, Kankaanpään kaupunki, p. 044 577 2210, mika.hatanpaa@kankaanpaa.fi
Talousjohtaja Ari Virolainen, Kankaanpään kaupunki, p. 044 577 2241, ari.virolainen@kankaanpaa.fi

Kuva: Martti Tikka