Kankaanpään kaupunki hakee markkinointi- ja viestintäpäällikköä vakituiseen toimeen

Kankaanpään kaupunki hakee markkinointi- ja viestintäpäällikköä vakituiseen toimeen

Kankaanpään kaupunki hakee markkinointi- ja viestintäpäällikköä vakituiseen toimeen 1.1.2023 lukien. Markkinointi- ja viestintäpäällikön vastuulla on kaupungin markkinoinnin ja viestinnän kokonaisvaltainen kehittäminen. Markkinointi- ja viestintäpäällikkö on kaupungin johtoryhmän jäsen. Toimi on määritelty johtavassa asemassa olevaksi ja sisältää esihenkilötehtäviä.

Markkinointi- ja viestintäpäällikön tehtävänä on kaupungin markkinoinnin ja viestinnän sisällönsuunnittelu ja johtaminen sekä toteutus eri viestintäkanavissa, markkinointimateriaalien kokoaminen ja tuottaminen, yhteydenpito eri sidosryhmiin, markkinoinnin ja viestinnän kampanjoiden suunnittelu ja toteutus sekä Kankaanpään kaupungin brändityöhön osallistuminen.

Markkinointi- ja viestintä -palvelukokonaisuudessa työskentelee markkinointi- ja viestintäpäällikön lisäksi markkinointiassistentti, jonka esihenkilönä markkinointi- ja viestintäpäällikkö toimii.

Kelpoisuusehdot tehtävään ovat vähintään korkeakoulututkinto, kokemus käytännön viestinnän tehtävistä, suomen kielen erinomainen taito sekä englannin kielen hyvä suullinen ja kirjallinen taito.

Eduksi katsotaan hyvät vuorovaikutustaidot ja tiimityöskentelytaidot, kyky itsenäiseen työskentelyyn, kokemus mediasuhteiden luomisesta ja ylläpidosta ja kyky tuottaa uutta sisältöä eri viestintäkanaviin. Arvostamme kuntakentän tuntemusta.

Työsuhteen ehdot määräytyvät KVTES:n mukaan. Toimen tehtäväkohtainen palkka on 3.461,35 euroa. Tehtävässä noudatetaan kuuden (6) kuukauden koeaikaa.

Hakuaika päättyy perjantaina 30.9. klo 15.00. Tehtävää haetaan ensisijaisesti Kuntarekry-järjestelmän kautta. Paperiset hakemukset voi toimittaa Kankaanpään kaupungin kirjaamoon: Kankaanpään kaupunki, PL 36, 38701.

Katso ilmoitus Kuntarekryn sivuilta: Markkinointi- ja viestintäpäällikkö

 

Lisätietoja

Kaupunginjohtaja Mika Hatanpää, p. 044 577 2210, mika.hatanpaa@kankaanpaa.fi
Hallinto- ja henkilöstöjohtaja Anna Vanhahonko, p. 044 577 2213, anna.vanhahonko@kankaanpaa.fi