Kankaanpään kaupunki otti käyttöön eettisen ilmoituskanavan

Kankaanpään kaupunki otti käyttöön eettisen ilmoituskanavan

Laki Euroopan unionin ja kansallisen oikeuden rikkomisesta ilmoittavien henkilöiden suojelusta tuli voimaan 1.1.2023. Kysymys on EU:n ilmoittajansuojeludirektiivin (2019/1937), eli ns. whistleblower-direktiivin täytäntöönpanosta. Lainsäädännön tarkoituksena on varmistaa, että henkilö, joka työnsä yhteydessä havaitsee tai epäilee yleisen edun vastaista toimintaa erikseen määritellyillä EU:n tai kansallisen oikeuden aloilla, voi ilmoittaa asiasta turvallisesti.

Sisäisen ilmoituskanavan perustamisvelvollisuus koskee kuntia, kuntayhtymiä, liikelaitoskuntayhtymiä ja kunnallisia liikelaitoksia, joiden työ- tai virkasuhteessa olevien henkilöiden määrä on säännöllisesti vähintään 50. Ilmoituskanava ei ole yleinen ”palautekanava” vaan nimenomaan vakavien väärinkäytösten ilmoittamista varten luotu palvelu.

Kaupungin palveluita tuotetaan pääosin verovaroin, joten väärinkäytösepäilyihin suhtaudutaan vakavasti. Eettinen ilmoituskanava edistää osaltaan kaupungin toiminnan avoimuutta ja luotettavuutta. Kankaanpäässä kanava otettiin käyttöön 4.4.2023.

”Eettinen ilmoituskanava voi auttaa kehittämään kaupungin prosesseja ja ennaltaehkäisemään virhetilanteita. Tästä syystä kanavan käyttöä on tarkoituksenmukaista laajentaa sisäisen käytön lisäksi ulkoiseen käyttöön, eli kaikkien kaupunkilaisten ulottuville”, kertoo hallinto- ja henkilöstöjohtaja Anna Vanhahonko.

Kankaanpäässä saapuneet ilmoitukset käsitellään Whistleblowing-käsittelyryhmässä, johon kuuluvat kaupunginjohtaja, hallinto- ja henkilöstöjohtaja, talousjohtaja ja kolme pääluottamusmiestä. Pääluottamusmiehet on valittu ryhmään edustettavien määrän mukaan, joten ryhmän jäseninä ovat JUKO:n I, JHL:n ja JYTY:n pääluottamusmies. Lisäksi ryhmään kuuluvat edellä mainittujen sijaiset, mikäli ilmoitus kohdistuu käsittelyryhmän jäseneen tai hän on muuten estynyt osallistumasta käsittelyyn.

Eettisen ilmoituskanavan linkki löytyy kaupungin verkkosivuilta www.kankaanpaa.fi etusivun ylälaidasta kohdasta ”Palautekanavat”. Sisäisessä käytössä vastaaminen onnistuu kaupungin intran kautta.

 

Lisätiedot:

Hallinto- ja henkilöstöjohtaja Anna Vanhahonko, Kankaanpään kaupunki, p. 044 577 2213, anna.vanhahonko@kankaanpaa.fi