Kankaanpäässä kirjastojen omatoimikäyttö käynnistynyt hyvin

Kankaanpäässä kirjastojen omatoimikäyttö käynnistynyt hyvin

Kankaanpään ja Honkajoen kirjastoja on voinut käyttää helmikuusta alkaen palveluaikojen lisäksi myös omatoimisesti päivittäin klo 7–21. Sisään kirjaudutaan omalla kirjastokortilla ja PIN-koodilla. Asiakkaiden käytettävissä ovat tilat, aineistot, lainaus ja palautus hoidetaan automaateilla. Kirjastojen tiloissa on tallentava kameravalvonta.

Heinäkuun loppuun mennessä omatoimikirjautumisia oli pääkirjastossa yhteensä 2591 ja Honkajoen kirjastossa 545.

– Aukiolojen laajentuminen on otettu hyvin vastaan. Olemme saaneet asiakkailta hyvää palautetta, omatoimikäyttö on lisääntynyt tasaisesti ja ongelmia ei juurikaan ole ilmaantunut, iloitsee kirjastotoimenjohtaja Marjut Tiisala.

Tilastojen mukaan omatoimikirjastoa on käytetty kaikkina päivinä ja kaikkina kellonaikoina. Pääkirjastossa suosituinta omatoimiaikaa olivat viikonloput, Honkajoella tiistait ja palveluajattomat keskiviikot. Pääkirjastossa suosituimpia tunteja olivat klo 9–11, jolloin liikkeellä on mm. lehtien lukijoita. Honkajoella eniten oli kirjauduttu klo 19–20.

Pääkirjastossa omatoimikirjastoon kirjautujista oli eniten 50–70-vuotiaita, vähiten kirjautumisia oli ikäryhmissä yli 80-vuotiaat sekä 20–30-vuotiaat. Kirjautujien ikäjakauma näytti kuitenkin olevan vauvasta vaariin. Honkajoella puolestaan selkeästi eniten kirjautui 11–20-vuotiaita.

Pääkirjastossa kesä- ja heinäkuussa lauantaisin ja sunnuntaisin oli vain omatoimiaika, kirjautumisia noina päivinä oli koko jaksolta yhteensä lähes 500.

– Kävijämäärät olivat kuitenkin kaksinkertaiset kirjautumiskertoihin verrattuna eli oletettavasti aikuisten mukana käy huollettavia lapsia, mikä on Satakirjastojen omatoimikirjastojen säännöstön mukaista. Perussääntöhän on, että jokainen kirjautuu henkilökohtaisesti omalla kirjastokortillaan, kertoo Tiisala.

Honkajoen lähikirjastossa heinäkuussa loma-ajan palveluajattoman viikon aikana omatoimi tarjosi hyvän lisän. Kirjautumisia oli 35 ja kävijöitä 67. Tiisalan mielestä Honkajoen luvut kaikkiaan kertovat, että laajennettu aukiolo on löydetty mukavasti myös siellä.

Kävijämäärät kokonaisuudessaan ovat nousseet heinäkuun loppuun asti tarkasteltuna vuodesta 2022 pääkirjastossa huikeat 65 % ja Honkajoella 14 %. Myös kirjastojen kokonaislainaus on noussut 5 %. Tiisalan mukaan nousua selittää pitkälti palautuminen normaaliin pandemiavuosien jälkeen mutta olettaa voi, että myös omatoimikäyttö on kasvattanut näitä lukuja.

– Ilahduttavinta on, että tarkastelujaksolla nousua on hieman myös vuoteen 2019 verrattuna sekä kävijämäärässä että lainauksissa.

Kirjastoissa toivotaan kaikenikäisten käyttävän uutta omatoimipalvelua. Tiisala kuitenkin muistuttaa, että takaaja on vastuussa alle 15-vuotiaan kirjastokortilla tapahtuvasta omatoimikirjaston käytöstä ja asiasta on hyvä jutella perheen nuorison kanssa.

Etelä-Suomen AVI:n teettämän selvityksen Omatoimikirjastot 2022 mukaan omatoimipalvelu on Suomessa käytössä kolmessa kunnassa neljästä. Tästä on seurannut, että kirjastojen tilojen ja kokoelmien käyttö on tehostunut ja laajemmat aukioloajat tuntuvat palvelevan paremmin kansalaisia.

 

Palveluajat 31.8.2023 asti

Pääkirjasto: ma-pe 11–19, la 10–14. Aattoina 10–15.

Honkajoen kirjasto: ma ja to 13–19, ti 13–16, pe 10–16. Aattoina 10–15.

Omatoimiaika molemmissa kirjastoissa joka päivä klo 7–21.

 

Satakirjastojen käyttösäännöt

Satakirjastojen omatoimikirjastojen käyttösäännöt

Omatoimikirjastoselvitys 2022

https://avi.fi/tiedote/-/tiedote/69984229

 

Lisätiedot:

Marjut Tiisala, Kankaanpään kaupunki, p. 044 577 2422, marjut.tiisala@kankaanpaa.fi