Lähes 20 kaupungin esihenkilöä suoritti lähiesimiestyön ammattitutkinnon

Lähes 20 kaupungin esihenkilöä suoritti lähiesimiestyön ammattitutkinnon

Kankaanpään kaupunki tarjosi kaikille esihenkilöilleen mahdollisuuden osallistua Kuntavalmennuksen toteuttamaan esihenkilövalmennukseen, jonka yhteydessä suoritettiin lähiesimiestyön ammattitutkinto. Valmennukseen osallistui 18 esihenkilöä kaupungin eri tulosalueilta ja ”valmistumiskahvit” juotiin 30.11. kaupungintalolla.

Koulutuksen tavoitteena oli antaa ideoita, ajatuksia ja työkaluja esihenkilötyöhön sekä antaa hyvät valmiudet kehittää itseään esihenkilönä. Koulutus antoi uusia eväitä myös pitkään esihenkilötyössä toimineille.

Koulutukseen itsekin osallistunut hallinto- ja henkilöstöjohtaja Anna Vanhahonko piti päätöstilaisuudessa työantajan puheenvuoron, jossa hän korosti  esihenkilötyön tärkeyttä ja jatkuvasti kasvavia vaatimuksia sitä kohtaan:

”Kaupungin kannalta on tärkeää, että meillä on osaavat ja hyvinvoivat esihenkilöt, jotka huolehtivat myös omasta työssäjaksamisestaan. Taloudellisesta näkökulmasta tulevat vuodet ovat haastavia, jolloin erityisesti korostuu panostaminen henkilöstön hyvinvointiin.”

Vanhahonko kiitti koulutukseen osallistuneita ja totesi koulutuksen olleen antoisa ja  tapaamissa olleen paljon hyvää keskustelua ja kokemuksien jakamista, mikä osaltaan lisäsi kaupungin esihenkilöiden yhteisöllisyyttä.

Kuvassa lähes kaikki Kankaanpään kaupungin lähiesimiestyön ammattitutkinnon suorittaneet esihenkilöt.