Lähes 90 % Kankaanpäässä toimivista yrityksistä suosittelee kaupunkia yrityksen sijainniksi

ilmakuva

Yritykset ovat tyytyväisiä toimintaansa ja toimintamahdollisuuksiinsa Kankaanpäässä. Tämä käy ilmi Kankaanpään kaupungin teettämästä pitovoimatutkimuksesta, johon osallistui 126 vastaajaa sähköisesti, ja lisäksi sadalle vastaajalle tehtiin syvällisempi puhelinhaastattelu. Tämän Kankaanpäässä toimiville yrityksille suunnatun tutkimuksen toteutti Innolink.

Kaupungin elinvoiman kehittämisen ytimessä ovat paikkakunnalla toimivat yritykset. Yritysten kasvu ja kehittyminen luovat työpaikkoja mikä edesauttaa myös uusien asukkaiden houkuttelussa. Nykyisten yritysten tyytyväisyys ja uskollisuus ovat näin ollen merkittäviä tekijöitä kaupungin elinvoimaisuudelle.

Kankaanpää haluaa olla Satakunnan vetovoimaisin yrittäjäkaupunki. Tällä tutkimuksella saatiin arvokasta tietoa nykyisin paikkakunnalla toimivien yritysten ajatuksista. Tutkimus muodostaa samalla mittariston yritysten tyytyväisyyden seurannalle jatkossa.

– Saimme arvokasta tietoa yrityskentästämme ja toiveita, mitä pitäisi kehittää ja mikä on jo toimivaa. Kaupunki kiittää kaikkia tutkimukseen osallistuneita yrityksiä, sanoo kaupunginjohtaja Mika Hatanpää.

Yrittäjämyönteisen mielikuvan parantaminen

Pääsääntöisesti kaupungissa toimivat yritykset ovat tyytyväisiä ilmapiiriin, päätöksentekoon ja palveluihin. Tärkeimpinä tekijöinä alueen yritykset näkivät yrittäjämyönteisyyden, yritysten keskinäisen yhteistyön, liikenneyhteydet sekä osaavan työvoiman saannin. Vastaajien mielestä parhaiten toteutuvat laaja toimitilatarjonta, kattava tonttitarjonta ja kaupungin yritysneuvontapalvelut. 87 % vastaajista oli valmiita suosittelemaan Kankaanpäätä yrityksen sijainniksi, 7 % oli näin jo tehnytkin.

Yrittäjämyönteisen mielikuvan parantaminen nähtiin monella tapaa keskeisenä kehittämisen kohteena. Vastaajista 87 % piti melko tai erittäin tärkeänä, että Kankaanpää on julkisuudessa esillä positiivisella tavalla. Yrittäjät kaipaavat kaupungin vetovoiman ja tunnettuuden kehittämistä ja ylipäätään kaupungin vireydestä huolehtimista. Tähän kaupunki satsaa viestintään ja markkinointiin panostamalla sekä ylläpitämällä hyvää yhteistyötä eri verkostojen kanssa.

Asumisen vahvuudet ovat myös yrittäjävetovoiman vahvuuksia

Tämän päivän yritykset ovat erittäin kiinnostuneita siitä, millainen asuinympäristö palveluineen yrityksille ja sen työntekijöille on tarjolla. Yritykset kilpailevat osaavasta työvoimasta, jolloin asumisen laatu ja kaupungin viihtyvyys asuinpaikkana nousevat tärkeiksi tekijöiksi. Tutkimuksen mukaan Kankaanpään vahvuuksien asumisen puolella uskottiin osaltaan houkuttelevan alueelle uusia yrittäjiä.

Lisätietoja:

Mika Hatanpää, kaupunginjohtaja, Kankaanpään kaupunki

044 577 2210, mika.hatanpaa@kankaanpaa.fi

Marko Rajamäki, elinkeinojohtaja, Kankaanpään kaupunki

040 717 7578, marko.rajamaki@kankaanpaa.fi