Marjakeitaan ja Paholammin tuulivoimapuistohankkeiden ympäristövaikutusten arviointiohjelmat ja kuulutukset sekä osayleiskaavojen osallistumis- ja arviointisuunnitelmat ja kuulutukset nähtävillä

Marjakeitaan ja Paholammin tuulivoimapuistohankkeiden ympäristövaikutusten arviointiohjelmat ja kuulutukset sekä osayleiskaavojen osallistumis- ja arviointisuunnitelmat ja kuulutukset nähtävillä

Neoen Renewables Finland Oy suunnittelee tuulivoimapuistoja Honkajoen Marjakeitaan ja Paholammin suunnittelualueille. Marjakeitaan suunnittelualue sijaitsee nykyisen Kankaanpään pohjoisosassa noin 4 km etäisyydellä Honkajoen taajamasta luoteeseen. Suunnittelualue kattaa alustavasti noin 2900 hehtaarin laajuisen alan. Paholammin suunnittelualue sijaitsee puolestaan Honkajoen taajaman eteläpuolella ja se rajautuu idässä jo toteutuneeseen Kirkkokallion tuulivoimapuistoon. Suunnittelualue kattaa alustavasti noin 715 hehtaarin laajuisen alan. Alueet tarkentuvat suunnitteluprosessien edetessä. Tuulipuistohankkeista on laadittu ympäristövaikutusten arviointiohjelmat (YVA-ohjelmat) sekä hankkeita koskevien osayleiskaavojen osallistumis- ja arviointisuunnitelmat.

Tuulipuistohankkeiden YVA-ohjelmia koskevat kuulutukset ovat nähtävillä 28.05 –26.06.2021 ELY-keskuksen verkkosivuilla osoitteessa www.ely-keskus.fi/kuulutukset (valitse: ELY-keskus: Varsinais-Suomi).

Marjakeitaan hankkeen YVA-ohjelma on luettavissa ympäristöhallinnon verkkosivulla: www.ymparisto.fi/marjakeitaantuulivoimapuistoYVA

Paholammin hankkeen YVA-ohjelma liitteineen on luettavissa ympäristöhallinnon verkkosivulla: www.ymparisto.fi/paholammintuulivoimapuistoYVA.

YVA-ohjelmien paperiversioihin voi tutustua 28.05 –26.06.2021 Kankaanpään kaupungintalon suunnittelutoimistossa 3 kerros (osoite: Kuninkaanlähteenkatu 12, 38700 Kankaanpää). Kaupungintalon ovet ovat pääsääntöisesti lukittuina, mutta ovet käydään avaamassa soittamalla (ensisijaisesti Janne Tuomisto puh. 044 5772732).

Tuulipuistohankkeita koskevien osayleiskaavojen osallistumis- ja arviointisuunnitelmien kuulutukset ovat nähtävillä 21.5.– 21.6.2021 kaupungin verkkosivujen sähköisellä ilmoitustaululla osoitteessa www.kankaanpaa.fi (valitse: Kuulutukset)

Marjakeitaan ja Paholammin kaavahankkeiden osallistumis- ja arviointisuunnitelmat löytyvät osoitteesta: www.kankaanpaa.fi/asuminen-ja-ymparisto/kaavoitus-ja-maankaytto/nahtavilla-olevat-kaavat/ sekä kaavahankkeiden omilta sivuilta osoitteista:

www.kankaanpaa.fi/asuminen-ja-ymparisto/kaavoitus-ja-maankaytto/yleiskaavat/marjakeitaan-tuulivoimaosayleiskaava/

www.kankaanpaa.fi/asuminen-ja-ymparisto/kaavoitus-ja-maankaytto/yleiskaavat/paholammin-tuulivoimaosayleiskaava/

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmien paperiversioihin voi tutustua 21.5.– 21.6.2021 Kankaanpään kaupungintalon suunnittelutoimistossa, 3 kerros.

Yleisötilaisuus

Hankkeiden YVA-ohjelmien sekä yleiskaavojen osallistumis- ja arviointisuunnitelmien nähtävillä olojen yhteydessä järjestetään yhteinen, kaikille avoin yleisötilaisuus, jossa hankkeista on mahdollista saada lisätietoja. Yleisötilaisuus on 8.6.2021 klo 18-20. Tilaisuus järjestetään etäyhteyksin Teamsin välityksellä. Osallistumislinkki ja ohjeistus löytyvät täältä sekä hankkeiden YVA-menettelyjä koskevilta verkkosivuilta.