Mitä mieltä olet Kankaanpään palveluista? – kuntalaiskyselystä tietoa päätöksentekoon ja toiminnan kehittämiseen

Ilmakuva Kankaanpään liikuntakeskuksen alueesta

Kankaanpää on jälleen mukana valtakunnallisessa kyselyssä, jossa selvitetään kuntalaisten mielipiteitä oman asuinkunnasta ja sen palveluista.

Kuntaliitto toteuttaa laajan kuntalaiskyselyn, jossa kansalaisilta tiedustellaan käsityksiä omasta asuinkunnasta ja sen tavasta hoitaa asioita sekä selvitetään kokemuksia kunnallisista palveluista ja osallistumisesta kunnan päätöksentekoon.

Kyselylomake lähetetään 30 500 kansalaiselle ympäri Suomea.

Kyselylomakkeita on odotettavissa myös kankaanpääläiskoteihin, sillä Kankaanpää on yksi tutkimuksessa mukana olevista 43 kunnasta. Kuntakohtaiset otokset vaihtelevat 300:sta 2 000 henkilöön.

Vastaamisen tärkeyttä korostetaan

Nyt toteutettava kysely on yksi laajimmista kuntalaisten näkemyksiä kartoittavista selvityksistä. Kuntaliitto on toteuttanut vastaavia ja vastaavan laajuisia kuntalaiskyselyitä säännöllisesti aina 1990-luvulta lähtien.

Kuntaliiton tutkimuspäällikön Marianne Pekola-Sjöblomin mukaan on äärimmäisen tärkeää, että ne kuntalaiset, jotka saavat kyselylomakkeen, tuntevat asian omakseen ja vastaavat aktiivisesti kyselyyn.

– Tutkimuksen kattavuuden ja luotettavuuden varmistamiseksi kyselyn vastausprosentti olisi hyvä saada mahdollisimman korkeaksi. Edellisessä vastaavassa kyselyssämme vastausprosentti oli 36,5, Pekola-Sjöblom sanoo.

– Kannustamme ehdottomasti kaikkia kyselyn saaneita osallistumaan mukaan, jatkaa kaupunginjohtaja Mika Hatanpää. – Kuntaliiton kyselyssä mukana oleminen tarjoaa kaupungille tutkittua ja vertailtavaa tietoa päätöksenteon tueksi ja toiminnan kehittämiseksi.

Kankaanpäässä oltu keskimääräistä tyytyväisempiä palveluihin

Viimeisimmät kuntalaiskyselyt toteutettiin osana ARTTU2-tutkimusohjelmaa vuosina 2015 ja 2017. Kankaanpää oli myös näissä tutkimuksissa mukana. Vuonna 2017 tehdyssä kyselyssä Kankaanpään tulokset olivat lähes kautta linjan positiivisempia kuin Arttu2-kunnissa keskimäärin ja positiivisempia kuin vastaavat vuoden 2015 kyselyn tulokset.

Palvelutuotannon suhteen Kankaanpäässä oltiin tyytyväisiä mm. kirjasto-, opetus- ja varhaiskasvatuspalveluihin. Taloudellisesta näkökulmasta nämä myös tuotetaan Kankaanpäässä varsin kohtuullisin kustannuksin. Luottamus kunnalliseen päätöksentekoon sekä tunne mahdollisuuksista vaikuttaa yhteisiin asioihin olivat myös hyvällä tasolla.

Aiemmat tulokset ovat luettavissa kaupungin verkkosivuilla osoitteessa: https://www.kankaanpaa.fi/kaupunki-ja-hallinto/talous-ja-strategia/tutkimukset-ja-raportit/

Ensimmäisiä tuloksia nyt tehtävästä kyselystä on odotettavissa alkusyksyllä 2020.

– Kankaanpäässä on tehty viime vuosina merkittäviä investointeja erityisesti vapaa-aikapuolen palveluihin, sanoo kaupunginjohtaja Hatanpää. – Odotamme mielenkiinnolla miten tämä näkyy kyselyn tuloksissa.

Lisätiedot:

Mika Hatanpää, kaupunginjohtaja, Kankaanpään kaupunki

044 577 2210, mika.hatanpaa@kankaanpaa.fi

Lisätietoja tutkimuksesta:

Kuntalaistutkimus 2020: www.kuntaliitto.fi/kuntalaistutkimus2020

Marianne Pekola-Sjöblom, tutkimuspäällikkö, Kuntaliitto

050 337 5634, marianne.pekola-sjoblom@kuntaliitto.fi