Yksityistieavustukset 2024 haettavana 1.4.–8.5.2024

Yksityistieavustukset 2024 haettavana 1.4.–8.5.2024

Teknisen lautakunnan, kaupunginvaltuuston hyväksymässä, vuoden 2024 talousarviossa on yksityisteiden hoitoon ja tiekuntien avustamiseen varattu Muu kunnallistekniikka -palvelukokonaisuuteen 274 500 euron määräraha, joka jakautuu seuraavasti:

 • Kaupungin hoidossa ja aurauksessa olevien yksityisteiden hoitoon (palveluiden ostoon ja materiaaleihin) toimintamenoihin yhteensä 44 500 euroa.
 • Yksityisteiden avustuksiin on varattu yhteensä 230 000 euroa.

Aikataulu:

 • Yksityistieavustuksien hakuaika 1.4.8.5.2024, haku sähköisellä lomakkeella Yksityistieavustushakemus 2024
 • Tekninen lautakunta päättää yksityisavustuksista kokouksessaan 29.5.2024.

Kunnossapidon avustusta voidaan myöntää tiekunnille, joihin kuuluvat yksityistiet täyttävät seuraavat kriteerit:

 • Tietä koskevien asioiden hoitamista varten on perustettu tiekunta
 • Tiekuntaa ja yksityistietä koskevat 89 §:n mukaiset tiedot yksityistierekisterissä (Maanmittauslaitos) ovat ajantasaiset.
 • Tie- ja katuverkon tietojärjestelmässä (Väyläviraston Digiroad) yksityistiestä on 56 §:n 3 momentin 9 kohdassa tarkoitettuja painorajoituksia ja 29 §:n 1 momentissa tarkoitettua tien käytön kieltämistä tai rajoittamista koskevat ajantasaiset tiedot.
 • Tiekunta ei saa estää satunnaista liikennettä tiellään liikennemerkein tai muulla tavalla.
 • Kunnossapidon avustusta voidaan hakea yksityistien pysyvän asutuksen käyttämälle tien osalle.
 • Vakinaisessa asuinkäytössä olevien kiinteistöjen vähimmäismäärä on yksi ja avustettavan yksityistien vähimmäispituus 300 m.
 • Kahden yleisen tien välisen läpikulkutien tai muun liikenteellisesti merkittävän tien osalta voidaan avustus myöntää koko tien pituudelle.

Yksityistielain mukaan tiekunnan kokoukset on pidettävä vähintään 4 vuoden välein. Kaupungin avustamilta tiekunnilta edellytetään kuitenkin, että tiekunnan kokoukset on pidetty vuosittain, mikäli tiekunta ei ole delegoinut teiden hoitovastuuta hoitokunnalle tai tieisännöitsijälle. Hoitokunnalla tai tieisännöitsijällä tulee olla tiekunnan kokouksen antama valtuutus yksityistieavustusten hakemiseen kaupungilta ja myönnetyn avustuksen käyttöön.

Tiekunnille myönnettävien kunnossapitoavustusten suuruus riippuu:

 • Hakemusten määrästä ja eri tieluokissa olevien teiden pituudesta
 • Kaupunginvaltuuston hyväksymässä talousarviossa myönnetyn avustusmäärärahan suuruudesta
 • Tien liikenteellisestä merkityksestä

Lisätietoa

Lisätietoa sivulla Yksityistiet