Kankaanpään ympäristöpalveluiden ohjeita rottien torjuntaan

Kankaanpään ympäristöpalveluiden ohjeita rottien torjuntaan

Kankaanpään kaupungin ympäristöpalveluihin on tullut ilmoituksia rottahavainnoista. Ympäristöpalvelut kehottaakin alueen asukkaita tutustumaan näihin ohjeisiin ja toimimaan niiden mukaisesti.

Mikäli kiinteistöllä havaitaan rottia, asiasta tulee ilmoittaa kiinteistön omistajalle (isännöitsijälle). Omakotialueella ongelmasta kannattaa keskustella naapureiden kanssa ja ryhtyä torjuntatoimenpiteisiin yhtäaikaisesti. Terveydensuojelulain (763/1994) mukaan kiinteistön omistaja tai haltija on tarvittaessa velvollinen ryhtymään toimenpiteisiin rottien, hiirien ja muiden haittaeläinten hävittämiseksi kiinteistöltä. Kiinteistöä on hoidettava siten, että haittaeläinten pesiytyminen ja ravinnon saanti estyy.

Rotat aiheuttavat vahinkoa saastuttamalla elintarvikkeita sekä sotkemalla tiloja ulosteilla. Lisäksi rotat voivat aiheuttaa huomattavaa vahinkoa rakenteille, kaapeleille, laitteille ja pakkauksille. Ne pystyvät jyrsimään hampaillaan puuta, muoveja, pehmeitä metalleja ja jopa betonia. Jyrsijät lisääntyvät nopeasti ja iso jyrsijäpopulaatio aiheuttaa suuria haittoja elinympäristössään. Yksittäisiä rottahavaintoja ei yleensä pidetä terveyshaittana, joka aiheuttaisi toimenpiteitä. Mikäli rottia on niin paljon, että niistä voi aiheutua terveyshaittaa, voi kunnan terveydensuojeluviranomainen määrätä tarvittavia toimenpiteitä vahinkoeläinten hävittämiseksi.

Ohjeet rottien torjuntaan

Rottien torjunnassa ennaltaehkäisy on tärkeää. Kiinteistön jätehuolto tulee järjestää siten, että eläimet eivät pääse jäteastiaan tai kompostoriin, jossa on keittiöbiojätettä. Jäteastioiden tulee olla ehjiä, siistejä ja niiden kansien tulee olla aina suljettuina. Kompostointi tulee hoitaa siten, ettei siitä aiheudu haittaa ympäristölle ja terveydelle. Jos keittiöbiojätettä tai käymäläjätettä kompostoidaan, tulee kompostointi-ilmoitus tehdä Kankaanpään kaupungin jätehuoltoviranomaiselle.

Jos alueella on rottia, mahdollinen lintujen ruokinta tulee lopettaa. Yleensäkään ruokintaa ei tule järjestää suoraan maasta. Lintujen ruokintapaikoilla maahan varisseet siemenet houkuttelevat jyrsijöitä, joten ruokintapaikat tulee pitää siistinä. Olisi hyvä myös suosia sellaisia ruokintalaitteita, joihin jyrsijät eivät pääse. Lintujen talviruokinta-ajoista lisää osoitteessa: https://www.birdlife.fi/lintuharrastus/talviruokinta/aloittaminen-ja-lopettaminen/. Myös elintarvikkeet ja lemmikkien ruuat tulee varastoida siten, että jyrsijät eivät pääse niihin käsiksi.

Ravinnon lisäksi rotta tarvitsee pesimäpaikkoja. Rotat suosivat kosteita, maanläheisiä paikkoja, joihin ne voivat kaivaa maanalaisia käytäviä. Romu- ja lehtikasat tulee siivota pois, sillä ne tarjoavat hyvän suojan rottapoikueille. Jyrsijöiden sisäänpääsy rakennuksiin tulee estää tilkitsemällä raot sekä tarvittaessa asentaa riittävän tiheä verkko.

Jos ennaltaehkäisy ei auta, hiiriä ja rottia voidaan hävittää loukuttamalla. Tappoloukkujen on oltava riittävän tehokkaita, jotta pyydystettävä eläin ei joudu kärsimään. Loukku tulee sijoittaa siten, ettei se vahingoita muita ja se tulee tarkistaa päivittäin. Loukkua ei kannata käsitellä paljain käsin, koska ihmisen käsistä tarttuva haju voi pitää jyrsijät kaukana loukusta.

Myrkyn käyttö on viimeisin vaihtoehto jyrsijöiden hävittämiseen, koska myrkky on riski mm. lapsille ja lemmikeille. Varoitus rottien myrkytyksestä on asetettava näkyville. Jyrsijämyrkkyjä ei ole hyväksytty kuluttajakäyttöön. Jos loukutus ei onnistu, voi yhteyttä ottaa tuholaistorjuntayritykseen. Tietoa myrkkyjen käytöstä jyrsijöiden torjunnassa löytyy Turvallisuus ja kemikaaliviraston sivuilta.