Lähes koko Satakunta koronan perustasolla – aikuisetkin saavat harrastaa sisätiloissa

Lähes koko Satakunta koronan perustasolla – aikuisetkin saavat harrastaa sisätiloissa

Satakunnan alueellinen tartuntatautien torjunnan työryhmä (ATTR) on kokoontunut 12.5.2021 ja todennut, että Satakunta on epidemiologisesti koronan perustasolla, mutta Eurajoki ja Nakkila ovat leviämisvaiheessa ja Eura ja Kokemäki kiihtymisvaiheessa. Koronan muuntovirukset ovat valtaviruksia myös Satakunnassa, joten rajoituksia ja suosituksia puretaan edelleen maltillisesti tilannetta tarkasti seuraten.

Satakunnan ilmaantuvuusluku 12.5.2021 oli THL:n koronakartan perusteella 25,5 / 100 000 asukasta / 14 vrk. Ilmaantuvuudessa ei ole nyt tapahtunut olennaista muutosta. Pohjois-Satakunnan peruspalvelukuntayhtymän (PoSa) alueella on viimeisen kahden viikon aikana ollut kolme tartuntaa.

Pohjois-Satakunnan alueen kuntajohtajat, Kankaanpään kaupungin johtoryhmä sekä PoSan tartuntataudeista vastaava ylilääkäri Margit Seppälä arvioivat tilannetta koko Pohjois-Satakunnan osalta perjantaina 14.5.2021 pidetyssä kokouksessa. Seuraava tilannekatsaus tehdään perjantaina 21.5.2021.

Tässä tiedotteessa on kerrottu koronatoimenpiteiden tilanne ja niihin tulevat muutokset Kankaanpään kaupungin osalta. Muut PoSa-alueen kunnat tiedottavat omista yksityiskohtaisista toimenpiteistään verkkosivuillaan (linkit tiedotteen lopussa).

Kankaanpään kaupungin koronatoimenpiteet

Varhaiskasvatus ja ala- ja yläkoulut

Ala- ja yläkoulut jatkavat lähiopetuksessa ja varhaiskasvatuksen sekä esiopetuksen toiminta jatkuu normaalisti. ATTR suosittelee huolehtimaan, että eri ryhmien välillä ei synny kontakteja. Maskisuositukset säilyvät ennallaan.

Lukio-opetus

Kankaanpään Yhteislyseo ja Honkajoen lukio jatkavat lähiopetuksessa.

Ylioppilasjuhlien järjestelyt

Oppilaitokset voivat järjestää juhlan perustason kunnissa siten, että ylioppilaat lakitetaan 20 hengen ryhmissä ja paikalla on vain rajattu määrä henkilökuntaa. Yleisöä ei kutsuta paikalle, vaan omaiset huomioidaan esim. tarjoamalla mahdollisuus etäosallistumiseen (livestream tms.) Jos juhlasalissa on hyvin tilaa tai juhla järjestetään ulkona, huomioidaan AVI:n kokoontumisrajoitukset ja TTL:n pykälän 58c noudattaminen.

Yksityisjuhlissa tällä hetkellä suositus 20 henkilön kokoontumisrajoituksesta. Suositellaan, että juhlat järjestetään porrastetusti niin, että kerralla paikalla ei ole enempää kuin 20 henkilöä kerrallaan.

Liikuntatilat

Kankaanpään liikuntakeskus ja monitoimitalo Honkala ovat rajoitetusti käytössä koululaisryhmille, 20-vuotiaiden ja sitä nuorempien harrastustoimintaan sekä erikseen määriteltyyn harjoittelutoimintaan (esim. SM-tason harjoittelu). Myös aikuiset saavat harrastaa sisätiloissa 17.5.2021 alkaen. Kts. tarkemmat suositukset harrastustoiminnasta myöhempänä tiedotteessa.

Uimahalli on avoinna rajatulle käyttäjämäärälle siten, että yhtäaikaisesti käytössä on kolmasosa pukukaapeista. Maskien käyttöä suositellaan muualla kuin peseytymis- ja uimatiloissa. Lisäksi muihin käyttäjiin on pidettävä riittävästi etäisyyttä.

Kaupunginkirjasto

Rajattua palvelua, kuten lyhytaikaista lainaustoimintaa rajatulle kävijämäärälle ja yleisten tietokoneiden käyttöä välttämättömään asiointiin tarjotaan turvavälit säilyttäen. Lukupaikat pidetään suljettuina ja yleisötapahtumat toteutetaan etäyhteyksin.

Kaupunginmuseo

Toiminta tulee järjestää rajatulle asiakasmäärälle turvavälit säilyttäen. Mahdollisten yleisötilaisuuksien osalta tulee noudattaa AVI:n voimassa olevia määräyksiä koskien sisätiloissa järjestettäviä yleisötilaisuuksia, tällä hetkellä voimassa oleva kokoontumisrajoitus on 20 henkilöä.

Nuorisotilat

Nuorisotilojen Ketun Golo ja Honkala toiminta tulee järjestää niin, että turvavälit voidaan säilyttää. Toimintaa supistetaan, tarjoten mahdollisuus turvalliseen sisätilaan, mutta välttäen toimintoja, joissa suojatoimista ei voida pitää kiinni. Erityisesti yläkouluikäisille ja sitä vanhemmille nuorille suositellaan kasvomaskin käyttöä. Tiloissa sallittava henkilömäärä voidaan harkita paikallisesti tilojen koon ja muiden olosuhteiden mukaan. Suositellaan tarjoamaan nuorille tietoa koronaviruksesta ja testiin hakeutumisesta.

Kaupungin muut tilat ja asiointi

Kaupungin muut tilat sekä toimistojen ovet mukaan lukien kaupungintalo ovat edelleen suljettuina. Kaupungin henkilökunta on mahdollisuuksien mukaan etätöissä Valtioneuvoston suositusten mukaisesti. Asiointi kaupungin työntekijöiden kanssa suositellaan hoitamaan puhelimitse ja sähköpostitse.

Muut voimassa olevat suositukset

Harrastustoiminta

Aikuisten harrastustoiminta

Ulkoliikuntapaikat tulee pitää avoinna omaehtoista liikkumista varten. Aikuiset voivat harrastaa ulkotiloissa lähikontakteja välttäen. Perustasolla olevissa kunnissa voidaan aloittaa aikuisten ryhmäharrastustoiminta myös sisätiloissa 17.5.2021 alkaen, enintään 20 henkilön ryhmissä, turvavälejä sekä OKM:n ja THL:n ohjeita noudattaen. Kasvomaskien käyttöä suositellaan. Myös yksityisten toimijoiden suositellaan noudattavan suosituksia.

Lasten ja nuorten harrastustoiminta

12-vuotiaat ja nuoremmat lapset voivat harrastaa sisä- ja ulkotiloissa oman joukkueen/ryhmän kesken. Ottelu-, kilpailu- ja esiintymistoiminta sekä ulkona että sisätiloissa on sallittua perustasolla olevien paikkakuntien kanssa, edellyttäen että Satakunnassa ollaan edelleen perustasolla.

13-20-vuotiaat nuoret voivat harrastaa sisä- ja ulkotiloissa oman joukkueen/ryhmän kesken.  Nuorten ottelu-, kilpailu- ja esiintymistoiminta on sallittua ulkotiloissa perustasolla olevien paikkakuntien kanssa, edellyttäen että Satakunnassa ollaan edelleen perustasolla.

Huomioitava on, että mikäli paikalla on yleisöä, pitää huomioida AVI:n voimassa oleva määräys koskien yleisötilaisuuksia.

Suositus harrastustoiminnasta ei koske yksilö- tai ryhmälajien maajoukkuetoimintaa, SM-tason ja I-divisioonatasoista kilpailu- ja harjoittelutoimintaa sekä kansainväliselle huipulle tähtäävää ammattimaista harjoittelua.

Etätyö

ATTR suosittelee, että Satakunnassa sovelletaan valtioneuvoston ohjeistoa etätyöstä niin laajalti kuin mahdollista, eli sekä julkisen sektorin että yksityisten työnantajien työtekijät työskentelevät etätyössä mahdollisimman laajasti, jos työtehtävät sen mahdollistavat ja työpaikoilla edistetään työjärjestelyitä, joilla vähennetään lähikontakteja ja muita riskitekijöitä.

Matkustussuositus

ATTR suosittelee välttämään tarpeetonta matkustamista ulkomaille. Matkailua kotimaassa ei enää pyritä rajoittamaan. Kotimaanmatkailussa tulee noudattaa kyseisen alueen ohjeistuksia.

Maskisuositus

ATTR suosittelee vakavasti suu-nenäsuojuksen laajaa käyttöä koko Satakunnassa THL:n laajimman suosituksen mukaisesti. Suositus koskee kaikkia yli 12-vuotiaita Satakunnan alueen asukkaita sekä lisäksi seuraavia ryhmiä: alle 12-vuotiaita oppilaita siltä osin, kun koulussa on ns. yhteisluokkia, joissa 12-vuotiaiden kanssa samassa tilassa opiskelee nuorempia oppilaita sekä alle 12-vuotiaita koulukuljetusoppilaita, mikäli heidän kanssaan samassa kuljetuksessa 12-vuotiaita tai vanhempia oppilaita.

Yleisötilaisuudet

AVI:n tällä hetkellä voimassa oleva päätös julkisten kokoontumisten rajoituksesta 20 henkilöön on voimassa 12.5.-25.5.2021.

Yksityistilaisuudet

ATTR suosittelee, ettei yli 20 henkilön yksityistilaisuuksia järjestettäisi ajalla 17.5.-25.5.2021.

Aluehallintoviraston määräykset Satakunnassa

Toimenpiteet covid-19-epidemian leviämisen estämiseksi (TTL 58 c §) on voimassa 30.6.2021 saakka.

Tarkemmat tiedot suosituksista

Satakunnan alueella voimassa olevat suositukset löytyvät Satasairaalan sivuilta: https://www.satasairaala.fi/koronavirus-covid-19/epidemian-torjunta-ja-voimassa-olevat-alueelliset-suositukset

Kuntakohtaiset ohjeistukset

Kuntakohtaiset tarkemmat ohjeistukset löytyvät kuntien omilta verkkosivuilta. Kankaanpää: https://www.kankaanpaa.fi/korona/

Jämijärvi: https://jamijarvi.fi/ajankohtaista/koronaohjeistus/

Karvia: https://karvia.fi/ajankohtaista/koronavirus-covid-19/

Pomarkku: http://www.pomarkku.fi/index.php/korona/

Siikainen: http://www.siikainen.fi/?s=korona

Kuntalaisia suositellaan seuraamaan PoSan sekä Satasairaalan tiedotusta aiheesta:

www.eposa.fi/category/korona/
www.satasairaala.fi/koronavirus-covid-19

Rokotustilanne

Koronarokotuksiin voivat tällä hetkellä varata ajan 45-vuotiaat ja sitä vanhemmat sekä 1.-2. riskiryhmiin kuuluvat 16-69-vuotiaat, joilla on vaikealle koronavirustaudille altistava sairaus. Käytössä on myös sähköinen ajanvaraus.

Koronarokotustilanteen osalta ajankohtaista tietoa löytyy PoSan verkkosivuilta: https://www.eposa.fi/covid-19-rokotusseuranta/

Lisätiedot:

Margit Seppälä, ylilääkäri, Pohjois-Satakunnan Peruspalvelukuntayhtymä

044 577 3200, margit.seppala@eposa.fi

Mika Hatanpää, kaupunginjohtaja, Kankaanpään kaupunki

044 577 2210, mika.hatanpaa@kankaanpaa.fi

Markus Ojakoski, kunnanjohtaja, Jämijärven kunta

040 509 4542, markus.ojakoski@jamijarvi.fi

Tarja Hosiasluoma, kunnanjohtaja, Karvian kunta

040 022 1900, tarja.hosiasluoma@karvia.fi

Jari Rantala, kunnanjohtaja, Pomarkun kunta

040 582 4242, jari.rantala@pomarkku.fi

Viveka Lanne, kunnanjohtaja, Siikaisten kunta

044 720 1071, viveka.lanne@siikainen.fi