Korona-tiedottamisen pääsivu – www.kankaanpaa.fi/korona

korona kuvituskuva

(päivitetty 3.12.2021 klo 11.45)

Lue PoSan sivuilta, missä paikoissa Kankaanpäässä on saattanut altistua koronalle 18.11.-28.11.2021 (päivitetty 2.12.): Linkki PoSan sivuille

 

Satakunnan alueellinen tartuntatautien torjunnan työryhmä (ATTR) on kokoontunut 19.11.2021 ja todennut, että Satakunta on edelleen leviämisvaiheessa.

Hallitus on 11.11.2021 linjannut, että koronapandemian hallintaan tarkoitettu hybridistrategian uudistettu toimintasuunnitelma otetaan käyttöön täysimääräisesti ja uusien kriteerien myötä perustason, kiihtymisvaiheen ja leviämisvaiheen mukaisesta jaottelusta luovutaan ja siirrytään käyttämään termiä leviämisalue.  Uusi ohjeistus astui voimaan 15.11.2021 ja uusien kriteerien mukaan arvioituna Satakunta täyttää leviämisvaiheen kriteereistä 4 / 7.

Ilmaantuvuus Satakunnassa on edelleen korkea 118 / 100 000 asukasta / 14 vrk. Se on kuitenkin hieman parantunut viime viikosta, jolloin ilmaantuvuus   oli 133 / 100 000 / 14 vrk (Leviämisalueen kriteerinä ilmaantuvuus yli 100)

Kankaanpään kaupungin toiminnot:

 • Varhaiskasvatuksen toiminta jatkuu ennallaan. Peruskoulut ja lukio jatkavat lähiopetuksessa.
 • Kaupunginkirjasto, museo ja nuorisotilat ovat avoinna turvallisuusohjeistukset huomioiden.
 • Kaupungin liikuntatilat ml. uimahalli ovat avoinna turvallisuusohjeistukset huomioiden.
 • Kaupungin muut toimipisteet ovat suljettuina ja asiointi pyydetään hoitamaan puhelimitse tai sähköpostitse.

Muut suositukset ja rajoitukset:

 • Koko Satakunnassa suositellaan edelleen laajaa maskisuositusta epidemiologiseen tilanteeseen perustuen.
 • Lounais-Suomen AVI kieltää sisätiloissa järjestettävät yli viidenkymmenen (50) henkilön yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset Satakunnassa. Määräys on voimassa Satakunnan sairaanhoitopiirin alueella 22.11.-22.12.2021. Yleisötilaisuuksien ja yleisten kokousten järjestäjät voivat järjestää yli viidenkymmenen henkilön yleisötilaisuuksia ottamalla käyttöön koronapassin.
 • Yksityistilaisuuksia koskevat samat suositukset kuin yleisötilaisuuksia. Yksityistilaisuuksissa ei ainakaan tällä hetkellä voi hyödyntää koronapassia. ATTR esittää, että tilaisuuden järjestäjä voi lisätä infektioturvallisuutta ottamalla käyttöön kotona tehtävät koronatestit (antigeeni-pikatesti).
 • Nopeat muutokset COVID-19-epidemiatilanteessa ovat edelleen mahdollisia. Siksi kehotetaan noudattamaan erityistä varovaisuutta, jos matkustat EU- ja Schengen-alueelle ja maihin, joista hallitus on poistanut maahantulon rajoitukset. ATTR suosittelee edelleen välttämään tarpeetonta matkustamista EU- ja Schengen-alueiden ulkopuolelle, poikkeuksena maat, joista hallitus on poistanut maahantulon rajoitukset. THL.n ohje: Matkustaminen ja koronaviruspandemia Kotimaanmatkailussa tulee noudattaa kohdepaikkakunnan voimassa olevia ohjeistuksia.

Viimeisimmät tiedotteet:


Tänne korona-infosivulle on koottu tietoa Kankaanpään kaupungin ajankohtaista koronavirustilanteeseen liittyvistä toimenpiteistä sekä muista aiheeseen liittyvistä asioista. Suora linkki sivulle on: www.kankaanpaa.fi/korona. Kaikki koronavirustilanteeseen liittyvät kaupungin uutiset sekä tärkeimmät linkit löytyvät sivun oikeasta laidasta tai mobiilissa sivun alaosasta. Suora linkki uutisiin: www.kankaanpaa.fi/category/korona

Kaupunki seuraa koronatilannetta aktiivisesti ja on yhteydessä tartuntatautiviranomaisten kanssa. Kaupunki suosittelee seuraamaan sekä PoSan että Satasairaalan tiedotuskanavia liittyen tautitilanteeseen, koronarokotuksiin ja -testeihin ym. epidemiaa koskeviin yksityiskohtiin:

 • Pohjois-Satakunnan alueella koronavirukseen liittyvän terveydellisen tilanteen hoidosta vastaa Pohjois-Satakunnan Peruspalvelukuntayhtymä (PoSa), jonka ohjeet löytyvät osoitteesta: PoSan koronasivu
 • Koko Satakuntaa koskevat ohjeistukset löytyvät Satasairaalaan koronatiedotussivulta: Satasairaalan koronasivu

Yleiset ohjeet ja suositukset

Kaupungin johtoryhmä seuraa tilanteen kehittymistä ja on jatkuvassa yhteydenpidossa terveysviranomaisten kanssa. Tarvittaessa reagoidaan nopeasti viranomaisten antamien ohjeistuksien mukaisesti.

Satakunnan alueellinen tartuntatautien torjunnan työryhmä (ATTR) tekee tilannearvion ja antaa alueelliset suositukset STM:n ohjeiden mukaisesti viikoittain pääsääntöisesti perjantaisin. Pohjois-Satakunnan alueen kuntajohtajat, Kankaanpään kaupungin johtoryhmä sekä PoSan tartuntataudeista vastaava ylilääkäri Margit Seppälä arvioivat tilannetta koko Pohjois-Satakunnan osalta tilanteen niin vaatiessa.

Pohjois-Satakunnan alueella koronavirukseen liittyvän terveydellisen tilanteen hoidosta vastaa Pohjois-Satakunnan Peruspalvelukuntayhtymä (PoSa), jonka ohjeet löytyvät osoitteesta: www.eposa.fi. Pohjois-Satakunnan peruspalvelukuntayhtymä antaa tiedotteen tartuntatautitilanteesta kaksi kertaa viikossa; maanantaisin ja perjantaisin iltapäivällä. Tiedotteet julkaistaan kotisivuilla ja facebookissa.

Huom! PoSa ilmoittaa jatkossa Honkajoen luvut erikseen, toisin kuin Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, jonka tilastoimissa luvuissa Honkajoen alueella ilmaantuneet tartunnat sisältyvät Kankaanpään lukuihin.

Pohjois-Satakunnan alueella koronavirukseen liittyvän terveydellisen tilanteen hoidosta vastaa Pohjois-Satakunnan Peruspalvelukuntayhtymä (PoSa), jonka ohjeet löytyvät osoitteesta: www.eposa.fi. Pohjois-Satakunnan peruspalvelukuntayhtymä antaa tiedotteen tartuntatautitilanteesta kaksi kertaa viikossa; maanantaisin ja perjantaisin iltapäivällä. Tiedotteet julkaistaan kotisivuilla ja facebookissa.

Koronarokotuksista Pohjois-Satakunnan alueella vastaa Pohjois-Satakunnan Peruspalvelukuntayhtymä (PoSa).

PoSa tiedottaa rokotustilanteesta lehti-ilmoituksin (Kankaanpään Seutu) sekä verkkosivulla: PoSan rokotusseuranta

Yleisötilaisuudet

Lounais-Suomen aluehallintovirasto kieltää sisätiloissa järjestettävät yli viidenkymmenen (50) henkilön yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset Satakunnassa.

Määräys on voimassa Satakunnan sairaanhoitopiirin alueella 22.11.-22.12.2021.

Yleisötilaisuuksien ja yleisten kokousten järjestäjät voivat järjestää yli viidenkymmenen henkilön yleisötilaisuuksia ottamalla käyttöön koronapassin ja näin mahdollistaa passin omaavien henkilöiden osallistumisen tilaisuuksiin ilman aluehallintoviraston määräämiä rajoituksia.

19.11.2021 Tartuntatautilain 58 §:n mukainen päätös Satakunnan sairaanhoitopiirin kuntien alueelle

AVI:n sivuilla on vastauksia usein esitettyihin kysymyksiin.

Kaupungin osalta toripäivien järjestäminen jatkuu normaalisti ottaen huomioon turvavälit, maskien käytön ja muut hygieniaohjeet. Muut kaupungin mahdolliset tapahtumat ja kokoontumiset järjestetään mahdollisuuksien mukaan etäyhteyksien välityksellä.

Yksityistilaisuudet

Yksityistilaisuuksia koskevat samat suositukset kuin yleisötilaisuuksia. Tilaisuuden järjestäjän vastuulla on, että osallistujilla on tilaisuudessa mahdollisuudet käsien puhdistamiseen ja riittävien etäisyyksien pitämiseen. Lisäksi pintojen puhdistamisesta tulee huomioida tartuntatautilain 58 c § ”Toimenpiteet covid-19-epidemian leviämisen estämiseksi”. Sisätiloissa suositellaan suu-nenäsuojuksen käyttöä THL:n ohjeistuksen mukaisesti, etenkin jos turvavälejä ei kyetä noudattamaan ja jos vieraita on myös leviämisvaiheen alueilta. Vieraiden saapumis- ja lähtöajoista suositellaan pitämään esimerkiksi vieraskirjaa, jotta mahdollisessa altistumistilanteessa altistuneet pystytään jäljittämään. Yksityistilaisuuksien järjestelyissä tulisi huomioida tilan koko ja suosia ulkona pidettäviä tilaisuuksia.

Yksityistilaisuuksissa ei ainakaan tällä hetkellä voi hyödyntää koronapassia. ATTR esittää, että tilaisuuden järjestäjä voi lisätä infektioturvallisuutta ottamalla käyttöön kotona tehtävät koronatestit (antigeeni-pikatesti).

Olennaista kuitenkin on, että mikäli on hengitystieoireita, juhliin ei tule mennä, vaikka testi olisi negatiivinen. Antigeenitestillä ei voida poissulkea Covid-infektiota, vaan oireisena tulee hakeutua terveydenhuollon järjestämään testiin.

THL on julkaissut uuden maskisuosituksen 30.9.2021. Satakunnassa suositellaan kuitenkin edelleen laajaa maskisuositusta epidemiologiseen tilanteeseen perustuen.

Maskin käyttöä suositellaan seuraavissa tilanteissa ja seuraaville yli 12-vuotiaille henkilöille

 • Aina joukkoliikenteessä.
 • Aina julkisissa sisätilaisuuksissa ja yleisötilaisuuksissa mukaan lukien koulut ja oppilaitokset
 • Työyhteisöissä sisätiloissa, jos samassa tilassa työskentelee tai oleskelee useampia henkilöitä. Työpaikoilla suositellaan huomioimaan Työterveyslaitoksen ohjeistus. Työnantaja päättää työpaikoilla sovellettavista käytännöistä
 • Aina tilanteissa, joissa lähikontaktien välttäminen on vaikeaa, esimerkiksi yleisötapahtumissa, kun paikalla on runsaasti ihmisiä
 • Koronavirustestiin hakeutuvat henkilöt matkalla näytteenottoon ja ennen testituloksen valmistumista, jos on välttämätön syy liikkua kodin ulkopuolella.
 • Riskialueelta Suomeen saapuvat matkustajat heidän siirtyessään maahantulopisteeltä karanteeniin tai jos heillä on karanteenin aikana välttämätön syy liikkua kodin ulkopuolella.
 • Kotimaanmatkailussa tulisi noudattaa kohdepaikkakunnan ohjeistusta maskin käytöstä
 • Sairaalassa, terveyskeskuksessa tai ympärivuorokautisen hoivan laitoksissa vierailtaessa tai työskenneltäessä

 

Lisätietoja kasvomaskin käytöstä THL:n verkkosivulla: Suositus kasvomaskien käytöstä

Maskien jakelu

Kasvomaskit tulee kustantaa lähtökohtaisesti itse, mutta kuntien tulisi huolehtia, että vähävaraisimmat ja haavoittuvimmassa asemassa olevat ihmiset saavat niitä ilmaiseksi. Mikäli et itse pysty hankkimaan suu-nenäsuojuksia, Pohjois-Satakunnan Peruspalvelukuntayhtymä jakaa kertakäyttöisiä suu-nenäsuojuksia Kankaanpään hyvinvointikeskuksessa (Torikatu 4) sekä Honkajoen, Jämijärven, Karvian, Pomarkun ja Siikaisten peruspalvelukeskuksissa keskusten aukioloaikoina. Hyvinvointikeskuksessa ja peruspalvelukeskuksissa neuvotaan maskin käytössä.

Mikäli et pysty asioimaan peruspalvelukeskuksen jakelupisteen aukioloaikana, ole yhteydessä omaan keskukseen. Kankaanpään hyvinvointikeskus (Torikatu 4): 044 577 3272 Peruspalvelukeskukset, keskitetty ajanvaraus: 040 652 4340

Lisätietoja PoSan verkkosivulla: Suu-nenäsuojainten jakelu PoSan alueella

 

Aikuisten harrastustoiminta

Ryhmäliikunta sekä ottelu- ja kilpailutoiminta sisä- ja ulkotiloissa voivat jatkua. Ryhmäharrastustoiminnassa suositellaan lähikontaktien välttämistä. Urheilukeskusten (kuntosalit, uimahallit, urheilutalot tms.) pukeutumis-, pesu- ja saunatiloja voidaan käyttää ottaen huomioon turvavälejä ja hygieniatoimenpiteitä koskevat vaatimukset.

Työryhmä suosittaa, että yksityiset toimijat ottavat käyttöönsä vastaavat toimet.

Lasten ja nuorten harrastustoiminta

Lapset ja nuoret voivat harjoitella ja kilpailla lajinomaisesti ilman turvaväliä sekä sisällä että ulkona. Ulkona tapahtuvaa harrastamista on hyvä suosia. Mahdollisesti paikalla olevien vanhempien tai saattajien tulisi noudattaa voimassa olevia turvaohjeita.

Lisätietoja:

Ammattimainen harjoittelu

Suositus harrastustoiminnasta ei koske yksilö- tai ryhmälajien maajoukkuetoimintaa, SM-tason ja I-divisioonatasoista kilpailu- ja harjoittelutoimintaa sekä kansainväliselle huipulle tähtäävää ammattimaista harjoittelua.

ATTR suosittelee ulkoministeriön suosituksen mukaisesti noudattamaan erityistä varovaisuutta matkustettaessa. Nopeat muutokset COVID-19-epidemiatilanteessa ovat edelleen mahdollisia. Siksi kehotetaan noudattamaan erityistä varovaisuutta, jos matkustat EU- ja Schengen-alueelle ja maihin, joista hallitus on poistanut maahantulon rajoitukset.

ATTR suosittelee edelleen välttämään tarpeetonta matkustamista EU- ja Schengen-alueiden ulkopuolelle, poikkeuksena maat, joista hallitus on poistanut maahantulon rajoitukset.

THL.n ohje: Matkustaminen ja koronaviruspandemia

Kotimaanmatkailussa tulee noudattaa kohdepaikkakunnan voimassa olevia ohjeistuksia.

Kankaanpään kaupungin elinkeinopalvelut ylläpitää yrittäjän koronainfosivua osoitteessa: https://www.kankaanpaa.fi/yrittajalle

Kaupungin henkilökunta on mahdollisuuksien mukaan etätöissä Valtioneuvoston suositusten mukaisesti. Asiointi kaupungin työntekijöiden kanssa suositellaan hoitamaan puhelimitse ja sähköpostitse. Kaupungin toimistojen ovet mukaan lukien kaupungintalo ovat suljettuina. Kaupungin yhteystiedot löydät verkkosivulta: www.kankaanpaa.fi/yhteystiedot. Kaupungin vaihteesta saat myös yhteyden haluamaasi henkilöön: 02 57 700

Etätyösuositus päättyy Kankaanpään kaupungin henkilöstöllä 1.10.2021 lukien. Kaupungin etätyöohjeet ja -sopimus on valmisteilla, joten tarkoituksena on, että jatkossakin olisi mahdollisuus etätöihin siltä osin kuin se on tarkoituksenmukaista. Ennen tarkemman ohjeistuksen valmistumista on mahdollista sopia esimiehen kanssa etätyön tekemisestä enintään 1-2 päivänä viikossa.

Miten toimin jos epäilen tartuntaa?

COVID-infektion aiheuttaman hengitystieinfektion oirekuvaan voi kuulua kuume, yskä, nuha, hengenahdistus, kurkkukipu, haju- ja makuaistin menetys, päänsärky, poikkeava väsymys, huonovointisuus ja yleiskunnon lasku, painontunne rinnassa ja/tai lihaskivut sekä suolisto-oireet.

Vaikka sinulla olisi vain lieviä oireita, jää kotiin ja varaa aika koronavirustestiin, sillä myös oireeton ja lieväoireinen voi tartuttaa tautia. Jos sinulla on oireita, älä mene töihin, kouluun tai harrastuksiin äläkä tapaa ystäviäsi tai sukulaisiasi.

Koronatestiin on hakeuduttava jo lievien oireiden ilmaannuttua. Älä missään tapauksessa lähde sairaana terveysasemalle ilman etukäteissoittoa.

Huomioithan myös, että testitulosta odottaessa on pysyttävä kotona.

Yhteydenotot Kankaanpään alueella

Soita Kankaanpäässä heti PoSan flunssapoliklinikalle p. 02 577 3265, josta saa näytteenottoajan ja saapumisohjeen. Flunssapoliklinikan puhelinneuvonta on avoinna ma-pe klo 8-16 ja la-su klo 9-15.

Muina aikoina ota yhteyttä Satasairaalan käyttämään valtakunnallisen päivystysapu-numeroon: 116117.

Flunssapoliklinikan näytteenotto tehdään Kankaanpäässä peruspalvelukeskus Tapalassa, käyntiosoite Ihanakallionkatu 4. Näytteenotto toteutetaan erillään muista päivystyspotilaista.

Yhteydenotot Honkajoen alueella

Koronanäytteenotto Honkajoen, Jämijärven, Karvian, Pomarkun ja Siikaisten peruspalvelukeskuksissa tapahtuu ajanvarauksella ja sopimuksen mukaan. Soita aina ennen kokeeseen tuloa p. 040 652 4340.

Tarkemmat tiedot löytyvät PoSan verkkosivuilta: Flunssapoliklinikan näytteenotto ja puhelinneuvonta

Omaolo.fi -verkkopalvelu

 

On erittäin suositeltavaa ladata tartuntaketjujen katkaisua helpottava Koronavilkku-älypuhelinsovellus.

Sen voi ladata maksutta koronavilkku.fi -sivulta sekä sovelluskaupoista. Koronavilkku on Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL:n tuottama sovellus, jonka avulla saat tiedon, jos olet sovelluksen arvion mukaan altistunut koronavirukselle.os sinulla todetaan tartunta, voit ilmoittaa siitä sovelluksella nimettömästi. Sovelluksessa yksityisyytesi on vahvasti suojattu.

Kaupungin toimenpiteet eri toimialoilla

Varhaiskasvatuksen yksiköiden toiminta jatkuu normaalisti. ATTR suosittelee huolehtimaan, että eri ryhmien välillä ei synny kontakteja.

Henkilökunta käyttää maskia tai visiiriä. Huoltajien suositellaan käyttävän tuonti- ja hakutilanteissa maskia.

Varhaiskasvatuksessa noudatetaan edelleen hyvää käsi- ja yskimishygieniaa, vältetään turhia kontakteja sekä siivotaan tiloja tehostetusti. Varhaiskasvatukseen EI saa tulla sairaana. Varhaiskasvatus tiedottaa vanhempia tarkemmista toimintaohjeista.

Alakoulut

Alakoulut aloittavat lähiopetuksessa. ATTR suosittelee huolehtimaan, että eri ryhmien välillä ei synny kontakteja.

Koulujen henkilökunta käyttää maskia. Maskisuositus koskee myös oppilaita peruskoulun kuudesluokkalaisista alkaen sekä lisäksi seuraavia ryhmiä:

 • Alle 12-vuotiaita oppilaita siltä osin, kun koulussa on ns. yhteisluokkia, joissa 12-vuotiaiden kanssa samassa tilassa opiskelee nuorempia oppilaita.
 • Alle 12-vuotiaita koulukuljetusoppilaita, mikäli heidän kanssaan samassa kuljetuksessa 12-vuotiaita tai vanhempia oppilaita.

Koulu- ja eskarikuljetusten piirissä oleville annetaan maskit käyttöön kuljetuksissa. Oppilaat saavat maskit koululta.

Kouluissa noudatetaan tehostettua käsihygieniaa ja vältetään ylimääräisiä kontakteja. Kouluun EI saa tulla sairaana. Koulut ovat lähettäneet huoltajille tarkempia ohjeistuksia Wilman kautta. Valtakunnallisia linjauksia koronatilanteen suhteen seurataan koulutoimessa tarkasti ja kouluissa on laadittu tarkat työsuunnitelmat mahdollisten tartuntatilanteiden varalta.

Yläkoulut

Yläkoulut jatkavat lähiopetuksessa. Yläkoulun oppilaat sekä henkilöstö käyttävät maskeja.

 

Kankaanpään Yhteislyseo ja Honkajoen lukio jatkavat lähiopetuksessa.

Lukion oppilaat sekä henkilöstö käyttävät maskeja. Opetustoiminta ja oheistoiminta tulisi järjestää siten, että turvaväleistä voidaan varmistua tilanteissa, joissa maskin käyttö ei onnistu (esim. ruokailu).

Kankaanpään musiikkiopiston opetuksen järjestäjänä toimii 1.1.2021 alkaen Kankaanpään opisto / Pohjois-Satakunnan kansanopiston kannatusyhdistys ry.

Uudet verkkosivut ovat osoitteessa: https://kankaanpaanmusiikkiopisto.fi/

Toiminta tulee järjestää siten, että voidaan säilyttää turvavälit ja noudattaa tartuntatautilain pykälää 58 c ”Toimenpiteet covid-19-epidemian leviämisen estämiseksi”. Yleisötapahtumia voidaan toteuttaa samoin edellytyksin.

Lisätietoja: kirjasto.kankaanpaa.fi

 

 

Toiminta tulee järjestää siten, että voidaan säilyttää turvavälit ja noudattaa tartuntatautilain pykälää 58 c ”Toimenpiteet covid-19-epidemian leviämisen estämiseksi”. Yleisötapahtumia voidaan toteuttaa samoin edellytyksin.

Yhteydenotot: kaupunginmuseo@kankaanpaa.fi tai ma-pe klo 9-15, puh. 044 577 2788.

Kankaanpään liikuntakeskus ja monitoimitalo Honkala ovat käytössä siten, että voidaan säilyttää turvavälit ja noudattaa tartuntatautilain pykälää 58 c ”Toimenpiteet covid-19-epidemian leviämisen estämiseksi”.

Uimahalli on avoinna seuraavin edellytyksin: mahdollisuus käsien puhdistamiseen, tartuntojen leviämistä estäviä käytänteitä koskevat toimintaohjeet ovat esillä, tilojen ja pintojen puhdistamista tehostetaan ja asiakkaiden ja osallistujien oleskelu on järjestetty mahdollisimman väljästi. Lisäksi suositellaan maskien käyttöä muualla kuin peseytymis- ja uimatiloissa.

Katso lisää yleisistä ohjeista ja suosituksista, kohdasta ”harrastustoiminta”.

 

 

 

Nuorisotilojen Ketun Golo ja Honkala toiminta tulee järjestää niin, että turvavälit voidaan säilyttää. Erityisesti yläkouluikäisille ja sitä vanhemmille nuorille suositellaan kasvomaskin käyttöä. Suositellaan tarjoamaan nuorille tietoa koronaviruksesta ja testiin hakeutumisesta.

Kaupungin nuorisotyöntekijän sekä etsivän nuorisotyön yksilöohjaajat ovat tavoitettavissa myös puhelimitse, WhatsAppin välityksellä, sosiaalisen median kautta sekä sähköpostitse. Katso kaikki yhteystiedot: Nuorisotyö korona-aikana

Maa- ja metsätalousministeriö sekä sosiaali- ja terveysministeriö ovat tiedotteessaan ilmoittaneet, että koronaviruksen leviämistä talousveden välityksellä ei pidetä todennäköisenä.

Lisäksi Kankaanpään vesijohtovesi tulee erittäin hyvälaatuisista pohjavesiesiintymistä, joten käytettävä raakavesi on suojassa välittömältä kontaktilta ulkomaailman kanssa.

Jo normaalissa olosuhteissa vesilaitoksen työntekijät noudattavat hygieenisiä työtapoja, ja niitä on epidemian johdosta edelleen tiukennettu. Juomavettä voi edelleen käyttää normaalisti ilman tartunnan vaaraa.

Mikäli kiinteistö on pitkään poissa käytössä koronatilanteen takia, tulee hanaveden laatu varmistaa juoksuttamalla vettä. Ohjeet tähän löytyvät Vesilaitosyhdistyksen verkkosivuilta: https://www.vvy.fi/ajankohtaista/uutiset/varmista-kayttamatta-olleiden-rakennusten-hanaveden-laatu-juoksuttamalla-vetta/

 

Koronapalvelut

Kankaanpään seurakunta tarjoaa koronatilanteessa asiointipalvelua. Jos tarvitset apua ruokaostoksiin tai apteekissa käyntiin, voit soittaa seurakuntaan numeroon 044 713 3520 / Pasi Junnila, johtava diakoniatyöntekijä. Laadi kauppalista tai ostoslista valmiiksi ennen puhelua. Ruokaostokset tehdään Halpa-Hallista ja toimitetaan sinulle seuraavana arkipäivänä iltapäivällä. Jos haluat ruokaa viikonlopuksi tee tilaus viimeistään torstaina. Apteekkiostoksia varten haemme sinulta ennen asiointia Kela-kortin. Ostokset laskutetaan kuitin perusteella laskulla.

Kankaanpään Keskusapteekilla on tarjolla tuotteiden kotiinkuljetusmahdollisuus korona-aikana. Katso verkkosivulta lisäohjeet.

Kankaanpään Vuokkoapteekista voi noutaa lääketilauksen ovelta ennakkoon tilattuna.

Paikalliset ravintolat tarjoavat laajasti nouto- ja kotiinkuljetuspalvelua. Mikäli yrityksesi puuttuu listalta, ilmoita siitä: viestinta@kankaanpaa.fi

Paikallisilla yrityksillä on koronatilanteeseen liittyviä palveluita. Mikäli yrityksesi puuttuu listalta, ilmoita siitä: viestinta@kankaanpaa.fi

 • PoSa on avannut poikkeustilanteen vuoksi 1.12. alkaen nuorten, aikuisten ja perheiden korona-ajan huolipuhelimen, joka tarjoaa luottamuksellista psykiatrisen sairaanhoitajan tarjoamaa keskusteluapua, puh. 040 652 4200 takaisinsoittojärjestelmä. Kuuntele viesti loppuun ja toimi ohjeiden mukaisesti. Takaisinsoittojärjestelmä toimii arkisin klo 8-15.
 • PoSassa toimii erillinen huolipuhelin ikääntyneille, joka tarjoaa keskusteluapua ja käytännön neuvoja. Puheluihin vastataan numerosta 044 577 3430 maanantaista perjantaihin klo 12–15  välisenä aikana. Pyydä rohkeasti apua! Voit jättää myös viestillä soittopyynnön.
 • Kankaanpään seurakunta: Seurakunnan työntekijät auttavat nyt sähköpostin tai puhelimen välityksellä. Tuki voi olla, henkistä, hengellistä tai taloudellista apua. Kaikkien työntekijöiden yhteystiedot näkyvät seurakunnan verkkosivuilla. Tarvittaessa voit myös soittaa numeroon 044 713 3569.
 • Valtakunnallinen koronavirusneuvontapuhelin palvelee numerossa 02 95 535 535. Puhelimesta ei saa terveysneuvontaa tai ohjausta päivystyksellisissä akuuteissa oireissa. Numeroon voi soittaa arkipäivisin klo 8-21 ja lauantaisin klo 9-15.

Satakunnan alueen yhdistykset, yhteisöt ja seurakunnat tarjoavat laajasti tukea, keskustelu- ja asiointiapua. Satakunnan Yhteisökeskus ry kerää verkkosivulleen listaa Satakunnan alueen tarjoamista tukitoimista korona-aikana.