Korona-tiedottamisen pääsivu – www.kankaanpaa.fi/korona

korona kuvituskuva

(päivitetty 19.5.2022 klo 14.40)

Tätä sivua päivitetään aina koronarajoitusten ja -ohjeiden muuttuessa sekä Satakunnan kokonaistilanteen osalta aina alueellisen tartuntatautien torjunnan työryhmän kokouksen/tilannekatsauksen jälkeen.

Satakunnan alueellinen tartuntatautien torjunnan työryhmä (ATTR) on tehnyt tilannearvion 19.5.2022 ja todennut, että koronaepidemia ei edelleenkään ole ohi, mutta varmistettujen koronatapausten ilmaantuvuus jatkaa Satakunnassa laskuaan. Tartuntatautirekisterin perusteella viimeisen kahden viikon ilmaantuvuus on 461 / 100 000 asukasta / 14 vrk. Todellinen ilmaantuvuus on edelleen selvästi suurempi. Tapauksia on siis edelleen varsin paljon, mutta trendi on laskeva. Koronatapausten aiheuttama sairaalahoidon kuormitus on maltillista niin erikoissairaanhoidossa kuin terveyskeskusten vuodeosastoillakin, mutta se vaihtelee päivittäin ja osastot ovat muuten hyvin täynnä.

Kankaanpään kaupungin toiminnot:

 • Varhaiskasvatuksen toiminta jatkuu ennallaan. Peruskoulut ja lukio jatkavat lähiopetuksessa varotoimia noudattaen. Maskisuosituksesta luovuttiin perusopetuksessa 4.4.2022 alkaen. Samalla luovuttiin yleisestä maskisuosituksesta varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen henkilökunnan osalta. Lukioissa ja toisen asteen oppilaitoksissa maskisuositus päättyi 19.4.2022 Satakunnan ATTR:n päätöksen mukaisesti.
 • Kaupunginkirjasto, museo ja nuorisotilat ovat avoinna hygieniaohjeistukset huomioiden. Kaupungin sisäliikuntatilat ovat avoinna kaikille käyttäjille hygieniaohjeistukset huomioiden. Tiloihin otetaan normaalimäärä asiakkaita. Tilojen käyttäjiltä ei edellytetä koropassia.
 • Kaupungin muut toimipisteet ovat suljettuina ja asiointi pyydetään hoitamaan ensisijaisesti puhelimitse tai sähköpostitse.
 • Valtakunnallisen linjan mukaisesti kaupungilla ei ole enää etätyösuositus voimassa. Työn luonteen salliessa etätöiden tekemisestä voi sopia oman esimiehen kanssa siten, että etätöitä tehdään enintään kahtena päivänä viikossa.

Muut suositukset ja rajoitukset:

 • THL on 14.4.2022 poistanut yleisen maskisuosituksen ja Satakunnassa toimitaan sen mukaisesti. Tietyissä tilanteissa maskin käyttöä edelleen suositellaan, katso tarkemmat ohjeet täältä: Voimassa olevat alueelliset suositukset
 • Aluehallintoviraston päätöksellä kaikki yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset ovat olleen mahdollisia Satakunnassa 15.2.2022 alkaen. Asiakkaille ja osallistujille tarkoitetuissa tiloissa toiminta on kuitenkin edelleen kyettävä järjestämään siten, että osallistujien välisen lähikontaktin aiheuttamaa tartunnan riskiä voidaan ehkäistä. Tämän velvoitteen voi toteuttaa esimerkiksi rajaamalla osallistujamäärää tai osallistujien liikkumista tilassa, sijoittelemalla osallistujien paikat aiempaa väljemmin, edellyttämällä kasvomaskin käyttöä tai tehostamalla ilmanvaihtoa.
 • Yksityistilaisuuden järjestäjän vastuulla on, että osallistujilla on mahdollisuudet käsien puhdistamiseen ja riittävien etäisyyksien pitämiseen. Sisätiloissa suositellaan suu-nenäsuojuksen käyttöä, etenkin jos turvavälejä ei kyetä noudattamaan. Tilaisuuden järjestäjä voi lisätä infektioturvallisuutta ottamalla käyttöön kotona tehtävät koronatestit (antigeeni-pikatesti).
 • Nopeat muutokset COVID-19-epidemiatilanteessa ovat edelleen mahdollisia. Siksi kehotetaan noudattamaan erityistä varovaisuutta, jos matkustat EU- ja Schengen-alueelle ja maihin, joista hallitus on poistanut maahantulon rajoitukset. ATTR suosittelee edelleen välttämään tarpeetonta matkustamista EU- ja Schengen-alueiden ulkopuolelle, poikkeuksena maat, joista hallitus on poistanut maahantulon rajoitukset. THL.n ohje: Matkustaminen ja koronaviruspandemia Kotimaanmatkailussa tulee noudattaa kohdepaikkakunnan voimassa olevia ohjeistuksia.

Viimeisimmät tiedotteet:


Tänne korona-infosivulle on koottu tietoa Kankaanpään kaupungin ajankohtaista koronavirustilanteeseen liittyvistä toimenpiteistä sekä muista aiheeseen liittyvistä asioista. Suora linkki sivulle on: www.kankaanpaa.fi/korona. Kaikki koronavirustilanteeseen liittyvät kaupungin uutiset sekä tärkeimmät linkit löytyvät sivun oikeasta laidasta tai mobiilissa sivun alaosasta. Suora linkki uutisiin: www.kankaanpaa.fi/category/korona

Kaupunki seuraa koronatilannetta aktiivisesti ja on yhteydessä tartuntatautiviranomaisten kanssa. Kaupunki suosittelee seuraamaan sekä PoSan että Satasairaalan tiedotuskanavia liittyen tautitilanteeseen, koronarokotuksiin ja -testeihin ym. epidemiaa koskeviin yksityiskohtiin:

 • Pohjois-Satakunnan alueella koronavirukseen liittyvän terveydellisen tilanteen hoidosta vastaa Pohjois-Satakunnan Peruspalvelukuntayhtymä (PoSa), jonka ohjeet löytyvät osoitteesta: PoSan koronasivu
 • Koko Satakuntaa koskevat ohjeistukset löytyvät Satasairaalaan koronatiedotussivulta: Satasairaalan koronasivu

Yleiset ohjeet ja suositukset

Kaupungin johtoryhmä seuraa tilanteen kehittymistä ja on jatkuvassa yhteydenpidossa terveysviranomaisten kanssa. Tarvittaessa reagoidaan nopeasti viranomaisten antamien ohjeistuksien mukaisesti.

Satakunnan alueellinen tartuntatautien torjunnan työryhmä (ATTR) tekee tilannearvion ja antaa alueelliset suositukset STM:n ohjeiden mukaisesti viikoittain pääsääntöisesti perjantaisin. Pohjois-Satakunnan alueen kuntajohtajat, Kankaanpään kaupungin johtoryhmä sekä PoSan tartuntataudeista vastaava ylilääkäri Margit Seppälä arvioivat tilannetta koko Pohjois-Satakunnan osalta tilanteen niin vaatiessa.

Pohjois-Satakunnan alueella koronavirukseen liittyvän terveydellisen tilanteen hoidosta vastaa Pohjois-Satakunnan Peruspalvelukuntayhtymä (PoSa), jonka ohjeet löytyvät osoitteesta: www.eposa.fi. Pohjois-Satakunnan peruspalvelukuntayhtymä antaa tiedotteen tartuntatautitilanteesta kaksi kertaa viikossa; maanantaisin ja perjantaisin iltapäivällä. Tiedotteet julkaistaan kotisivuilla ja facebookissa.

Huom! PoSa ilmoittaa jatkossa Honkajoen luvut erikseen, toisin kuin Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, jonka tilastoimissa luvuissa Honkajoen alueella ilmaantuneet tartunnat sisältyvät Kankaanpään lukuihin.

Pohjois-Satakunnan alueella koronavirukseen liittyvän terveydellisen tilanteen hoidosta vastaa Pohjois-Satakunnan Peruspalvelukuntayhtymä (PoSa), jonka ohjeet löytyvät osoitteesta: www.eposa.fi. Pohjois-Satakunnan peruspalvelukuntayhtymä antaa tiedotteen tartuntatautitilanteesta kaksi kertaa viikossa; maanantaisin ja perjantaisin iltapäivällä. Tiedotteet julkaistaan kotisivuilla ja facebookissa.

Koronarokotuksista Pohjois-Satakunnan alueella vastaa Pohjois-Satakunnan Peruspalvelukuntayhtymä (PoSa).

PoSa tiedottaa rokotustilanteesta lehti-ilmoituksin (Kankaanpään Seutu) sekä verkkosivulla: PoSan rokotusseuranta

Yleisötilaisuudet

Lounais-Suomen aluehallintoviraston päätöksellä kaikki yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset ovat olleen mahdollisia Satakunnassa 15.2.2022 alkaen.

Asiakkaille ja osallistujille tarkoitetuissa tiloissa toiminta on kuitenkin edelleen kyettävä järjestämään siten, että osallistujien välisen lähikontaktin aiheuttamaa tartunnan riskiä voidaan ehkäistä. Tämän velvoitteen voi toteuttaa esimerkiksi rajaamalla osallistujamäärää tai osallistujien liikkumista tilassa, sijoittelemalla osallistujien paikat aiempaa väljemmin, edellyttämällä kasvomaskin käyttöä tai tehostamalla ilmanvaihtoa.

AVI:n sivuilla on vastauksia usein esitettyihin kysymyksiin.

Yksityistilaisuudet

Tilaisuuden järjestäjän vastuulla on, että osallistujilla on tilaisuudessa mahdollisuudet käsien puhdistamiseen ja riittävien etäisyyksien pitämiseen. Lisäksi pintojen puhdistamisesta tulee huomioida tartuntatautilain 58 c § ”Toimenpiteet covid-19-epidemian leviämisen estämiseksi”. Jos tilaisuus pidetään ravitsemusliikkeessä, sitä koskevat ravintolarajoitukset.

On hyvä huomioida tilan koko etäisyyksien pitämisen mahdollistamiseksi. Tilaisuuksien järjestäminen ulkona pienentää tartuntariskiä, jos se tilaisuuden luonne huomioiden on mahdollista. Sisätiloissa suositellaan suu-nenäsuojuksen käyttöä, etenkin jos turvavälejä ei kyetä noudattamaan.

Vieraiden saapumis- ja lähtöajoista suositellaan pitämään esimerkiksi vieraskirjaa, jotta järjestäjä pystyy mahdollisessa altistumistilanteessa tiedottamaan altistuneita.

Tilaisuuden järjestäjä voi lisätä infektioturvallisuutta ottamalla käyttöön kotona tehtävät koronatestit (antigeeni-pikatesti).

Olennaista kuitenkin on, että mikäli on hengitystieoireita, juhliin ei tule mennä, vaikka testi olisi negatiivinen. Antigeenitestillä ei voida poissulkea Covid-infektiota, vaan oireisena tulee hakeutua terveydenhuollon järjestämään testiin.

THL on 14.4.2022 poistanut yleisen maskisuosituksen Suomessa lukuun ottamatta seuraavia tilanteita:

 • julkisissa sisätiloissa ja liikennevälineissä niille, jotka hakeutuvat koronaepäilyn vuoksi hoitoon tai testiin
 • niille, joilla on hengitystieinfektion oireita, mutta kodin ulkopuolella liikkuminen on välttämätöntä
 • niille, jotka tietävät altistuneensa koronavirukselle (esim. perheessä on todettu tartuntoja) ja kodin ulkopuoliset lähikontaktit eivät ole vältettävissä.

Maskin käyttöä on kuitenkin tärkeää jatkaa edelleen:

 • terveydenhuollon toimipisteissä (sairaalat, terveyskeskukset, vastaanotot, suun terveydenhuollon yksiköt, tms.)
 • ympärivuorokautisen hoivan yksiköt
 • vammaispalveluiden hoitoyksiköissä
 • vanhusten laitos- ja kotihoidossa

Suositus koskee sekä henkilökuntaa, että asiakkaita, potilaita ja vierailijoita.

Oireisille suositellaan aina ensisijaisesti kotona pysymistä oireiden väistymiseen saakka.

Jokainen voi oman harkintansa mukaan edelleen käyttää maskia esimerkiksi sellaisissa sisätiloissa, joissa lähikontaktien välttäminen on vaikeaa. Erityisesti rokottamattomien sekä niiden, joilla on riski saada vaikea koronatauti rokotuksista huolimatta kannattaa harkita sellaisen maskin käyttöä, joka suojaa myös kantajaansa tehokkaasti.

Lisätietoja kasvomaskin käytöstä THL:n verkkosivulla: Suositus kasvomaskien käytöstä

Maskien jakelu

Kasvomaskit tulee kustantaa lähtökohtaisesti itse, mutta kuntien tulisi huolehtia, että vähävaraisimmat ja haavoittuvimmassa asemassa olevat ihmiset saavat niitä ilmaiseksi. Mikäli et itse pysty hankkimaan suu-nenäsuojuksia, Pohjois-Satakunnan Peruspalvelukuntayhtymä jakaa kertakäyttöisiä suu-nenäsuojuksia Kankaanpään hyvinvointikeskuksessa (Torikatu 4) sekä Honkajoen, Jämijärven, Karvian, Pomarkun ja Siikaisten peruspalvelukeskuksissa keskusten aukioloaikoina. Hyvinvointikeskuksessa ja peruspalvelukeskuksissa neuvotaan maskin käytössä.

Mikäli et pysty asioimaan peruspalvelukeskuksen jakelupisteen aukioloaikana, ole yhteydessä omaan keskukseen. Kankaanpään hyvinvointikeskus (Torikatu 4): 044 577 3272 Peruspalvelukeskukset, keskitetty ajanvaraus: 040 652 4340

Lisätietoja PoSan verkkosivulla: Suu-nenäsuojainten jakelu PoSan alueella

 

Harrastustoiminta

Aluehallintoviraston päätös 28.1.2022 vapauttaa kaikki aiemmin (14.1.2022) suljetuiksi määrätyt liikunta-, urheilu-, huvi- ja virkistystoimintaan käytettävät tilat. Ne voidaan jatkossa pitää auki yleisölle, asiakkaille ja muille osallistujille, kun samalla taataan näiden tilojen terveysturvallinen käyttö.

Esimerkiksi kuntosalien, yleisten saunojen, uimahallien ja kylpylöiden sekä sisäleikkipaikkojen ja teemapuistojen on mahdollista pitää tilansa auki asiakkaille. Tiloissa tulee kuitenkin edelleen huomioida terveysturvallisuus.

Toimijat velvoitetaan ehkäisemään lähikontaktien aiheuttamaa tartuntariskiä. Velvoitteen voi toteuttaa toimijan itse harkitsemilla keinoilla, esimerkiksi porrastamalla kävijöiden liikkumista, rajaamalla osallistujamäärää tai sijoittamalla toiminta- ja oleskelupaikat riittävän etäälle toisistaan.

 

ATTR suosittelee ulkoministeriön suosituksen mukaisesti noudattamaan erityistä varovaisuutta matkustettaessa. Nopeat muutokset COVID-19-epidemiatilanteessa ovat edelleen mahdollisia. Siksi kehotetaan noudattamaan erityistä varovaisuutta, jos matkustat EU- ja Schengen-alueelle ja maihin, joista hallitus on poistanut maahantulon rajoitukset.

ATTR suosittelee edelleen välttämään tarpeetonta matkustamista EU- ja Schengen-alueiden ulkopuolelle, poikkeuksena maat, joista hallitus on poistanut maahantulon rajoitukset.

THL.n ohje: Matkustaminen ja koronaviruspandemia

Kotimaanmatkailussa tulee noudattaa kohdepaikkakunnan voimassa olevia ohjeistuksia.

Kankaanpään kaupungin elinkeinopalvelut ylläpitää yrittäjän koronainfosivua osoitteessa: https://www.kankaanpaa.fi/yrittajalle

Kaupungin henkilökunta on mahdollisuuksien mukaan etätöissä Valtioneuvoston suositusten mukaisesti. Asiointi kaupungin työntekijöiden kanssa suositellaan hoitamaan puhelimitse ja sähköpostitse. Kaupungin toimistojen ovet mukaan lukien kaupungintalo ovat suljettuina. Kaupungin yhteystiedot löydät verkkosivulta: www.kankaanpaa.fi/yhteystiedot. Kaupungin vaihteesta saat myös yhteyden haluamaasi henkilöön: 02 57 700

2.3.2022

Valtakunnallisen linjan mukaisesti myöskään Kankaanpään kaupungilla ei ole enää etätyösuositus voimassa. Etätyöohjeen mukaisesti työn luonteen salliessa etätöiden tekemisestä on mahdollista sopia oman esimiehen kanssa siten, että etätöitä tehdään enintään kahtena päivänä viikossa.

 

 

Miten toimin jos epäilen tartuntaa?

COVID-infektion aiheuttaman hengitystieinfektion oirekuvaan voi kuulua kuume, yskä, nuha, hengenahdistus, kurkkukipu, haju- ja makuaistin menetys, päänsärky, poikkeava väsymys, huonovointisuus ja yleiskunnon lasku, painontunne rinnassa ja/tai lihaskivut sekä suolisto-oireet.

Vaikka sinulla olisi vain lieviä oireita, jää kotiin ja varaa aika koronavirustestiin, sillä myös oireeton ja lieväoireinen voi tartuttaa tautia. Jos sinulla on oireita, älä mene töihin, kouluun tai harrastuksiin äläkä tapaa ystäviäsi tai sukulaisiasi.

Koronatestiin on hakeuduttava jo lievien oireiden ilmaannuttua. Älä missään tapauksessa lähde sairaana terveysasemalle ilman etukäteissoittoa.

Huomioithan myös, että testitulosta odottaessa on pysyttävä kotona.

Yhteydenotot Kankaanpään alueella

Soita Kankaanpäässä heti PoSan flunssapoliklinikalle p. 02 577 3265, josta saa näytteenottoajan ja saapumisohjeen. Flunssapoliklinikan puhelinneuvonta on avoinna ma-pe klo 8-16 ja la-su klo 9-15.

Muina aikoina ota yhteyttä Satasairaalan käyttämään valtakunnallisen päivystysapu-numeroon: 116117.

Flunssapoliklinikan näytteenotto tehdään Kankaanpäässä peruspalvelukeskus Tapalassa, käyntiosoite Ihanakallionkatu 4. Näytteenotto toteutetaan erillään muista päivystyspotilaista.

Yhteydenotot Honkajoen alueella

Koronanäytteenotto Honkajoen, Jämijärven, Karvian, Pomarkun ja Siikaisten peruspalvelukeskuksissa tapahtuu ajanvarauksella ja sopimuksen mukaan. Soita aina ennen kokeeseen tuloa p. 040 652 4340.

Tarkemmat tiedot löytyvät PoSan verkkosivuilta: Flunssapoliklinikan näytteenotto ja puhelinneuvonta

Omaolo.fi -verkkopalvelu

 

On erittäin suositeltavaa ladata tartuntaketjujen katkaisua helpottava Koronavilkku-älypuhelinsovellus.

Sen voi ladata maksutta koronavilkku.fi -sivulta sekä sovelluskaupoista. Koronavilkku on Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL:n tuottama sovellus, jonka avulla saat tiedon, jos olet sovelluksen arvion mukaan altistunut koronavirukselle.os sinulla todetaan tartunta, voit ilmoittaa siitä sovelluksella nimettömästi. Sovelluksessa yksityisyytesi on vahvasti suojattu.

Kaupungin toimenpiteet eri toimialoilla

Varhaiskasvatuksen yksiköiden toiminta jatkuu normaalisti. ATTR suosittelee huolehtimaan, että eri ryhmien välillä ei synny kontakteja.

4.4.2022 alkaen varhaiskasvatuksen henkilökunnan maskisuosituksesta luovutaan. Työntekijät voivat kuitenkin halutessaan jatkaa maskin käyttöä työssään.

Varhaiskasvatuksessa noudatetaan edelleen hyvää käsi- ja yskimishygieniaa, vältetään turhia kontakteja sekä siivotaan tiloja tehostetusti. Varhaiskasvatukseen EI saa tulla sairaana. Varhaiskasvatus tiedottaa vanhempia tarkemmista toimintaohjeista.

Alakoulut

Alakoulut aloittavat lähiopetuksessa. ATTR suosittelee huolehtimaan, että eri ryhmien välillä ei synny kontakteja.

4.4.2022 alkaen maskisuosituksesta perusopetuksessa luovutaan. Luokkien 1- 4 osalta maskisuosituksesta on luovuttu jo aiemmin. Samalla luovutaan yleisestä maskisuosituksesta perusopetuksen henkilökunnan osalta. Työntekijät voivat kuitenkin halutessaan jatkaa maskin käyttöä työssään.

Kouluissa noudatetaan tehostettua käsihygieniaa ja vältetään ylimääräisiä kontakteja. Kouluun EI saa tulla sairaana. Koulut ovat lähettäneet huoltajille tarkempia ohjeistuksia Wilman kautta. Valtakunnallisia linjauksia koronatilanteen suhteen seurataan koulutoimessa tarkasti ja kouluissa on laadittu tarkat työsuunnitelmat mahdollisten tartuntatilanteiden varalta.

Yläkoulut

Yläkoulut jatkavat lähiopetuksessa. 4.4.2022 alkaen maskisuosituksesta perusopetuksessa luovutaan. Samalla luovutaan yleisestä maskisuosituksesta perusopetuksen henkilökunnan osalta. Työntekijät voivat kuitenkin halutessaan jatkaa maskin käyttöä työssään.

 

Kankaanpään Yhteislyseo ja Honkajoen lukio jatkavat lähiopetuksessa.

THL on poistanut yleisen maskisuosituksen 14.4.2022 ja Satakunnan ATTR on tämän linjauksen mukaisesti poistanut maskisuosituksen toisen asteen oppilaitoksilta 19.4.2022 alkaen. Maskia voi edelleen käyttää oman harkinnan mukaan ja tietyissä tilanteissa se on suositeltavaa. Katso tarkemmat ohjeet täältä: https://www.satasairaala.fi/koronavirus-covid-19/epidemian-torjunta-ja-voimassa-olevat-alueelliset-suositukset

 

Kankaanpään musiikkiopiston opetuksen järjestäjänä toimii 1.1.2021 alkaen Kankaanpään opisto / Pohjois-Satakunnan kansanopiston kannatusyhdistys ry.

Uudet verkkosivut ovat osoitteessa: https://kankaanpaanmusiikkiopisto.fi/

Toiminta tulee järjestää siten, että voidaan säilyttää turvavälit ja noudattaa tartuntatautilain pykälää 58 c ”Toimenpiteet covid-19-epidemian leviämisen estämiseksi”. Yleisötapahtumia voidaan toteuttaa samoin edellytyksin.

Lisätietoja: kirjasto.kankaanpaa.fi

 

 

Toiminta tulee järjestää siten, että voidaan säilyttää turvavälit ja noudattaa tartuntatautilain pykälää 58 c ”Toimenpiteet covid-19-epidemian leviämisen estämiseksi”. Yleisötapahtumia voidaan toteuttaa samoin edellytyksin.

Yhteydenotot: kaupunginmuseo@kankaanpaa.fi tai ma-pe klo 9-15, puh. 044 577 2788.

Aluehallintoviraston 28.1.2022 tekemä päätös vapauttaa kaikki aiemmin suljetuiksi määrätyt liikunta-, urheilu-, huvi- ja virkistystoimintaan käytettävät tilat. Ne voidaan jatkossa pitää auki yleisölle, asiakkaille ja muille osallistujille, kun samalla taataan näiden tilojen terveysturvallinen käyttö. Päätös on voimassa 15.2.2022 asti.

Kankaanpään kaupungin kaikki sisäliikuntatilat avataan myös aikuisten ja liikuntaryhmien käyttöön tiistaista 1.2.2022 alkaen. Tiloihin otetaan normaalimäärä asiakkaita, mutta hygieniasta huolehditaan. Koronapassia ei edellytetä missään tilassa.

Liikuntatiloissa toimijat velvoitetaan ehkäisemään lähikontaktien aiheuttamaa tartuntariskiä. Velvoitteen voi toteuttaa toimijan itse harkitsemilla keinoilla, esimerkiksi porrastamalla kävijöiden liikkumista, rajaamalla osallistujamäärää tai sijoittamalla toiminta- ja oleskelupaikat riittävän etäälle toisistaan.

Katso lisää yleisistä ohjeista ja suosituksista, kohdasta ”harrastustoiminta”.

 

 

 

Nuorisotilojen Ketun Golo ja Honkala toiminta tulee järjestää niin, että turvavälit voidaan säilyttää. Erityisesti yläkouluikäisille ja sitä vanhemmille nuorille suositellaan kasvomaskin käyttöä. Suositellaan tarjoamaan nuorille tietoa koronaviruksesta ja testiin hakeutumisesta.

Kaupungin nuorisotyöntekijän sekä etsivän nuorisotyön yksilöohjaajat ovat tavoitettavissa myös puhelimitse, WhatsAppin välityksellä, sosiaalisen median kautta sekä sähköpostitse. Katso kaikki yhteystiedot: Nuorisotyö korona-aikana

Maa- ja metsätalousministeriö sekä sosiaali- ja terveysministeriö ovat tiedotteessaan ilmoittaneet, että koronaviruksen leviämistä talousveden välityksellä ei pidetä todennäköisenä.

Lisäksi Kankaanpään vesijohtovesi tulee erittäin hyvälaatuisista pohjavesiesiintymistä, joten käytettävä raakavesi on suojassa välittömältä kontaktilta ulkomaailman kanssa.

Jo normaalissa olosuhteissa vesilaitoksen työntekijät noudattavat hygieenisiä työtapoja, ja niitä on epidemian johdosta edelleen tiukennettu. Juomavettä voi edelleen käyttää normaalisti ilman tartunnan vaaraa.

Mikäli kiinteistö on pitkään poissa käytössä koronatilanteen takia, tulee hanaveden laatu varmistaa juoksuttamalla vettä. Ohjeet tähän löytyvät Vesilaitosyhdistyksen verkkosivuilta: https://www.vvy.fi/ajankohtaista/uutiset/varmista-kayttamatta-olleiden-rakennusten-hanaveden-laatu-juoksuttamalla-vetta/

 

Koronapalvelut

Kankaanpään seurakunta tarjoaa koronatilanteessa asiointipalvelua. Jos tarvitset apua ruokaostoksiin tai apteekissa käyntiin, voit soittaa seurakuntaan numeroon 044 713 3520 / Pasi Junnila, johtava diakoniatyöntekijä. Laadi kauppalista tai ostoslista valmiiksi ennen puhelua. Ruokaostokset tehdään Halpa-Hallista ja toimitetaan sinulle seuraavana arkipäivänä iltapäivällä. Jos haluat ruokaa viikonlopuksi tee tilaus viimeistään torstaina. Apteekkiostoksia varten haemme sinulta ennen asiointia Kela-kortin. Ostokset laskutetaan kuitin perusteella laskulla.

Kankaanpään Keskusapteekilla on tarjolla tuotteiden kotiinkuljetusmahdollisuus korona-aikana. Katso verkkosivulta lisäohjeet.

Kankaanpään Vuokkoapteekista voi noutaa lääketilauksen ovelta ennakkoon tilattuna.

Paikalliset ravintolat tarjoavat laajasti nouto- ja kotiinkuljetuspalvelua. Mikäli yrityksesi puuttuu listalta, ilmoita siitä: viestinta@kankaanpaa.fi

Paikallisilla yrityksillä on koronatilanteeseen liittyviä palveluita. Mikäli yrityksesi puuttuu listalta, ilmoita siitä: viestinta@kankaanpaa.fi

 • PoSa on avannut poikkeustilanteen vuoksi 1.12. alkaen nuorten, aikuisten ja perheiden korona-ajan huolipuhelimen, joka tarjoaa luottamuksellista psykiatrisen sairaanhoitajan tarjoamaa keskusteluapua, puh. 040 652 4200 takaisinsoittojärjestelmä. Kuuntele viesti loppuun ja toimi ohjeiden mukaisesti. Takaisinsoittojärjestelmä toimii arkisin klo 8-15.
 • PoSassa toimii erillinen huolipuhelin ikääntyneille, joka tarjoaa keskusteluapua ja käytännön neuvoja. Puheluihin vastataan numerosta 044 577 3430 maanantaista perjantaihin klo 12–15  välisenä aikana. Pyydä rohkeasti apua! Voit jättää myös viestillä soittopyynnön.
 • Kankaanpään seurakunta: Seurakunnan työntekijät auttavat nyt sähköpostin tai puhelimen välityksellä. Tuki voi olla, henkistä, hengellistä tai taloudellista apua. Kaikkien työntekijöiden yhteystiedot näkyvät seurakunnan verkkosivuilla. Tarvittaessa voit myös soittaa numeroon 044 713 3569.
 • Valtakunnallinen koronavirusneuvontapuhelin palvelee numerossa 02 95 535 535. Puhelimesta ei saa terveysneuvontaa tai ohjausta päivystyksellisissä akuuteissa oireissa. Numeroon voi soittaa arkipäivisin klo 8-21 ja lauantaisin klo 9-15.

Satakunnan alueen yhdistykset, yhteisöt ja seurakunnat tarjoavat laajasti tukea, keskustelu- ja asiointiapua. Satakunnan Yhteisökeskus ry kerää verkkosivulleen listaa Satakunnan alueen tarjoamista tukitoimista korona-aikana.