Musiikkiopiston syyslukukauden opetus käynnistyy 17.8. alkaen

Kankaanpään Musiikkiopiston Lieriäiset-kuoro

Musiikkiopiston syyslukukauden opetus alkaa viikolla 34, maanantaina 17.8. alkaen.

Musiikkiopiston tiedote oppilaille ja huoltajille

Tervetuloa aloittamaan uutta lukuvuotta Kankaanpään musiikkiopistossa!

Toimintamme alkaa opettajien yhteydenotolla soittotuntien sopimiseksi perjantaina 14.8. Silloin on tiedossa myös muha- eli teoria-aineiden, sekä muiden ryhmäaineiden ajankohdat. Soittotunnit, mukali- ja muha-ryhmät alkavat viikolla 34 eli maanantaina 17.8. Orkesterit ja muut ryhmät aloittavat harjoitukset syyskuun alussa, poikkeuksena Lieriäiset-kuoro, joka aloittaa toimintansa heti viikolla 34. Uusia 2-6 luokkalaisia kuorolaisia otetaan mukaan syyskuun alusta.

Uusi lukuvuosi alkaa poikkeuksellisissa merkeissä ja otammekin käyttöön joustavasti hybridiopetus-mallin.

Lähtökohtaisesti pääopetusmuotona on lähiopetus , mutta tilanteen vaatiessa voidaan osaksi tai tarvittaessa kokonaan siirtyä etäopetukseen. Esimerkiksi nuhaisena ja/tai yskäisenä, jos ei ole tarvetta varsinaiseen sairauspoissaoloon, voidaan soittotunti pitää etäopetuksena. Sairaana ei saa osallistua musiikkiopiston lähiopetustunteihin. Tämä koskee sekä oppilaita että opettajia. Erityisjärjestelyistä neuvotellaan ja sovitaan opiskelijoiden, huoltajien ja opettajien sekä tarvittaessa rehtorin kesken.

Koronaepidemiatilanteen mahdollisen muutoksen takia varaudutaan siihen, että lähiopetus pystytään pikaisella aikataululla korvaamaan vaihtoehtoisilla tavoilla. Pääasia on että edelleen edistytään, opitaan, harjoitellaan ja ennen kaikkea nautitaan mahtavasta ja kehittävästä soittoharrastuksesta.

Varsinkin nuoremmille soittajille voi olla erittäin hyödyllistä käydä esimerkiksi 25-30 minuutin mittaisella perinteisellä soittotunnilla ja sitten toisen kerran viikossa etäopetustuokion (15-20 minuuttia) puitteissa kuulla harjoitusohjeita ja saada palautetta opettajalta. Tällöin huoltajatkin pääsevät osallistumaan etäopetushetkeen kotoa käsin.

Luonnollisesti otamme kaikissa opetusjärjestelyissä huomioon koronatilanteen jatkumisen ja siihen liittyvät ajantasaiset viranomaisten ohjeet ja suositukset. Huolimatta soitonopetuksen erityisluonteesta, pyritään turhia lähikontakteja välttämään ja noudattamaan hyvää hygieniaa.

Kankaanpään kaupungin suositusta yli 50 hengen kokoontumisien välttämiseen otamme huomioon konserttitarjonnassamme. Iltasoittojen yleisömäärä on jäänyt alle 50 hengen ja päätöskonsertti voidaan tarvittaessa jakaa kahteen tilaisuuteen.

Syyslukukauden 2020 suunnitellut konsertit

(lisäksi opettajien luokkakonsertit myöhemmin ilmoitettuina ajankohtina)

  • ti 15.9. klo 18.30 Hörhiäisviikon striimattu Iltasoitto Kankaanpääsalissa
  • ke 16.9. klo 19 Hörhiäisviikon striimattu Kevyen musiikin konsertti Kankaanpääsalissa
  • ti 13.10. klo 18.30 Iltasoitto (paikka avoin)
  • ti 17.11. klo 18.30 Iltasoitto (paikka avoin)
  • ti 8.12. klo 18 syyslukukauden päättökonsertti (paikka avoin)

Kankaanpään kaupungin talouden tasapainottamisohjelman mukaisesti jouduimme korottamaan lukukausimaksuja. Etäopetuskevään johdosta sivistyslautakunta hyväksyi muutosehdotukset hyvin maltillisilla, 5-10 euron, korotuksilla. Musiikin varhaiskasvatuksen eli muskariopetuksen hinnat eivät nousseet lainkaan.

Lukukausimaksut 1.8.2020 lähtien

Perusopinnot 240 euroa
Soitinkaruselliopetus, -valmennus 170 euroa
Syventävät opinnot 240 euroa
Sivuaine (2.soitin) 160 euroa
Ryhmäopetus (Amyrit,teoria, 90 euroa mukali, laulupaja, kuoro)
Avoin opetus (yleinen oppimäärä) 160/320 euroa (5×30 min./10×30 min.)
Musiikin varhaiskasvatus 70 euroa

Kankaanpään musiikkiopiston kannatusyhdistys Kamut ry myöntää vapaaoppilaspaikkoja vuosittain vapaamuotoisen hakemuksen perusteella, hanna.reho@gmail.com. Yhdistyksen toimintaa voi tukea liittymällä jäseneksi. Lisätietoa Kankaanpään musiikkiopiston Tuki ry:n fb-sivuilta tai yhdistyksen puheenjohtajalta Hanna Reholta 050 5861985.

Lisätietoja

Oppilaan opas on luettavissa seuraavasta linkistä: Oppilaan opas (PDF). Sieltä löytyy myös muuta ajankohtaista tietoa.

Vilkasta toimintaamme voi seurata myös Kankaanpään musiikkiopiston facebook-sivuilta: Kankaanpään Musiikkiopisto

Lopuksi haluan onnitella teitä kaikkia jotka itse olette tai saattaneet lapsenne tämän vaativan ja antoisan harrastuksen pariin. Koskaan en ole kuullut kenenkään sanovan että katuu harrastuksen aloittamista, mutta harrastuksen lopettaneiden lausuntoja sitäkin useammin; siltikään koskaan ei ole liian myöhäistä aloittaa alusta tai uudelleen!

Etukäteen palautteista ja yhteydenotoista kiittäen & hyvää soittosyksyä toivottaen,

Eeva Kulhua
vs. rehtori
044 577 2461
eeva.kulhua@kankaanpaa.fi