Opinnäytetyössä selvitettiin Kankaanpään kaupungin omistamien metsien hiilinielut ja -varastot

Opinnäytetyössä selvitettiin Kankaanpään kaupungin omistamien metsien hiilinielut ja -varastot

Metsäalaa opiskellut ja nyttemmin MHY Karhun palveluksessa toimiva metsäasiantuntija Anu Toivola on tehnyt opintojensa näytetyönään selvityksen Kankaanpään kaupungin omistamien metsien hiilinieluista sekä -varastoista. Mielenkiintoinen aihe tiiviissä tietoiskussa.

Kankaanpään kaupungin omistamien metsien hiilinielut ja -varastot -opinnäytetyön esittely (PDF)

Työn tavoitteena oli tuottaa laskelmat Kankaanpään kaupungin metsien hiilinieluista sekä -varastoista. Hiilen kuviokohtaisen jakautumisen selvitys mahdollistaa sen, että hiilen lisäyksen toimenpiteet osataan kohdistaa niille kohteille, joilla tarve on suurin. Hiilinielujen ja -varastojen sekä metsikkökuvioiden ominaispiirteiden mukaan jokaiselle kuviolle määritettiin Metsähallituksen hiililuokitus. Tarkoitus oli tuottaa tiivis infopaketti hiilensidonnasta sekä tavoista lisätä hiilensidontaa metsissä.

Hiilen tila määritettiin kuviokohtaisesti jokaiselle metsätilalle. Selville saatiin, että yli 80 % hiilivarastoista on sitoutuneena metsien maaperään. Puuston suurimmat hiilivarastot sijaitsivat varttuneissa ja uudistuskypsissä metsissä. Suurimmat hiilinielut olivat nopeasti kasvavissa nuorissa metsissä. Metsähallituksen hiililuokituksen avulla tuotettiin hiililukujen rinnalle selkeämpi kuva hiilinieluista sekä -varastoista. Hiililuokitusten perusteella todettiin, että n. 50 % metsien pinta-alasta oli Karttuva hiilivarasto- ja Merkittävä hiilivarasto -hiililuokissa. Kohteita, joilla tulisi tehdä parannustoimenpiteitä hiilinieluihin ja -varastoihin, oli kokonaispinta-alasta n. 11 %. Suojeltujen alueiden hiililuokitus on pysyvä hiilivarasto, ja kokonaispinta-alasta nämä alueet kattavat 9 %. Hiilivarastot ja hiilinielut ovat kaupungin metsissä keskimäärin hyvässä tilassa, mutta metsänhoidollisilla toimenpiteillä niitä on mahdollista kasvattaa huomattavasti.

Lainaus Anu Toivolan opinnäytetyön tiivistelmästä.