Osallistu kyselyyn kaupungin ilmastotoimista, vastausaikaa 22.8. asti

Osallistu kyselyyn kaupungin ilmastotoimista, vastausaikaa 22.8. asti

Kyselyn tarkoituksena on selvittää Kankaanpään ilmastojohtamisen kehittäminen -hankkeeseen liittyen ilmastoasioita ja mielipiteitä. Kyselyyn voi vastata 22.8.2021 asti. Kyselyyn vastataan anonyymisti.

Kankaanpään kaupunki on saanut avustusta Ympäristöministeriöltä kaupungin ilmastotyön edistämiseksi. Hankkeen toteutusaika on 1.5.2021- 31.11.2022.

Hankkeen päällimmäisenä tarkoituksena on kaupungin ilmastotyön edistäminen nykyisen kestävä kaupunki -strategian mukaan. Tavoitteena on kaupungin ilmastoaiheisen viestinnän tehostaminen, kaupungin parempi sitoutuminen ilmastotyöhön, ilmastotyön yhteistyön kehittäminen ja ilmasto-ohjelman tavoitteiden terävöitys ja toimenpiteiden konkretisointi. Kolme pääteemaa ovat ilmastojohtamisen kehittäminen, energiatehokkuus ja kestävä liikkuminen.

Linkki kyselyyn

 

Kuva Irja Rajamäki