Satakunnan koronatilanne vakaa, Pohjois-Satakunnassa ei tartuntoja – nuorten harrastustoiminta alkaa rajoitetusti

Satakunnan koronatilanne vakaa, Pohjois-Satakunnassa ei tartuntoja – nuorten harrastustoiminta alkaa rajoitetusti

Satakunnan alueellinen tartuntatautien torjunnan työryhmä (ATTR) on kokoontunut 15.4.2021 ja todennut, että Satakunta on epidemiologisesti koronan kiihtymisvaiheessa, mutta Eura, Eurajoki, Säkylä ja Kokemäki ovat leviämisvaiheessa. Koronan muuntovirukset ovat valtaviruksia myös Satakunnassa, joten rajoituksia ja suosituksia puretaan edelleen maltillisesti tilannetta tarkasti seuraten.

Satakunnan ilmaantuvuusluku 15.4.2021 on THL:n koronakartan perusteella 43,1 / 100 000 asukasta / 14 vrk. Ilmaantuvuus on laskusuunnassa ja myös sairaanhoidon tarve on vähentynyt. Pohjois-Satakunnan peruspalvelukuntayhtymän (PoSa) alueella ei ole viimeisen kahden viikon aikana ollut yhtään tartuntaa.

Pohjois-Satakunnan alueen kuntajohtajat, Kankaanpään kaupungin johtoryhmä sekä PoSan tartuntataudeista vastaava ylilääkäri Margit Seppälä arvioivat tilannetta koko Pohjois-Satakunnan osalta perjantaina 16.4.2021 pidetyssä kokouksessa. Seuraava tilannekatsaus tehdään perjantaina 23.4.2021.

Tässä tiedotteessa on kerrottu koronatoimenpiteiden tilanne ja niihin tulevat muutokset Kankaanpään kaupungin osalta. Muut PoSa-alueen kunnat tiedottavat omista yksityiskohtaisista toimenpiteistään verkkosivuillaan (linkit tiedotteen lopussa).

Kankaanpään kaupungin koronatoimenpiteet

Varhaiskasvatus ja ala- ja yläkoulut

Ala- ja yläkoulut jatkavat lähiopetuksessa ja varhaiskasvatuksen sekä esiopetuksen toiminta jatkuu normaalisti. ATTR suosittelee huolehtimaan, että eri ryhmien välillä ei synny kontakteja. Maskisuositukset säilyvät ennallaan.

Lukio-opetus

Kankaanpään Yhteislyseo ja Honkajoen lukio jatkavat lähiopetuksessa.

Liikuntatilat

Julkisten tilojen sulku jatkuu 25.4.2021 saakka. Kankaanpään liikuntakeskus sekä monitoimitalo Honkala ovat suljettuina. Liikuntatilat (ml. uimahalli) ovat kuitenkin rajoitetusti käytössä koululaisryhmille, 20-vuotiaiden ja sitä nuorempien harrastustoimintaan sekä erikseen määriteltyyn harjoittelutoimintaan (esim. SM-tason harjoittelu). Kts. tarkemmat suositukset harrastustoiminnasta myöhempänä tiedotteessa.

Liikuntakeskuksen uimahallia sekä monitoimitilaa vuokrataan sulkuaikana yksityisten käyttöön maksimissaan kuuden hengen samassa taloudessa asuville ryhmille. Lisätiedot ja varaukset liikuntakeskuksen infon numerosta 044 577 2680. Lisätietoja myös liikuntapalveluiden some-kanavissa: https://www.facebook.com/liikkuvakankaanpaa sekä https://www.instagram.com/liikkuvakankaanpaa/

Kaupunginkirjasto

Julkisten tilojen sulku jatkuu 25.4.2021 saakka. Kaupunginkirjaston toiminta jatkuu varaa ja nouda –palvelun muodossa sekä pääkirjastossa, että Honkajoen kirjastossa. Kirjastojen tilat ovat muutoin suljettuina.

Kaupunginmuseo

Julkisten tilojen sulku jatkuu 25.4.2021 saakka. Kaupunginmuseo on suljettuna näyttelytoiminnan osalta. Museon tietopalvelu palvelee virka-aikaan sähköpostitse ja puhelimitse.

Nuorisotilat

Julkisten tilojen sulku jatkuu 25.4.2021 saakka. Nuorisotila Ketun Golo sekä Honkala ovat suljettuina. Nuorisotoimi palvelee eri muodoissa verkossa.

Kaupungin muut tilat ja asiointi

Kaupungin muut tilat sekä toimistojen ovet mukaan lukien kaupungintalo ovat suljettuina. Kaupungin henkilökunta on mahdollisuuksien mukaan etätöissä Valtioneuvoston suositusten mukaisesti. Asiointi kaupungin työntekijöiden kanssa suositellaan hoitamaan puhelimitse ja sähköpostitse.

Muut voimassa olevat suositukset

Harrastustoiminta

Aikuisten harrastustoiminta

ATTR suosittelee, että aikuisten harrastustoiminta pidetään keskeytettynä koko Satakunnassa   25.4.2021 saakka. Myös yksityisten toimijoiden suositellaan noudattavan suosituksia.

Lasten ja nuorten harrastustoiminta

12-vuotiaat ja sitä nuoremmat lapset saavat edelleen harrastaa ohjeiden mukaan: kilpailuja tai esiintymisiä yleisölle ei järjestetä ja ottelut ja kilpailut pidetään asuinkaupungin sisällä.

13-20-vuotiaiden nuorten harrastustoiminnan keskeytys jatkuu 18.4.2021 saakka. Harrastustoiminnan saa aloittaa 19.4.2021 alkaen korkeintaan 6 hengen ryhmissä oman joukkueen tai ryhmän kesken, edelleen pois lukien lähikontaktia sisältävät harjoitteet. Ottelu-, kilpailu- ja esiintymistoiminta suositellaan edelleen pidettävän keskeytettynä.

Suositus harrastustoiminnasta ei koske yksilö- tai ryhmälajien maajoukkuetoimintaa, SM-tason ja I-divisioonatasoista kilpailu- ja harjoittelutoimintaa sekä kansainväliselle huipulle tähtäävää ammattimaista harjoittelua.

Etätyö

ATTR suosittelee, että Satakunnassa sovelletaan valtioneuvoston ohjeistoa etätyöstä niin laajalti kuin mahdollista, eli sekä julkisen sektorin että yksityisten työnantajien työtekijät työskentelevät etätyössä mahdollisimman laajasti, jos työtehtävät sen mahdollistavat ja työpaikoilla edistetään työjärjestelyitä, joilla vähennetään lähikontakteja ja muita riskitekijöitä.

Matkustussuositus

ATTR suosittelee välttämään tarpeetonta matkustamista. Pysytään perhepiirissä -kampanja on lanseerattu yhteistyössä Satasairaalan ja Satakunnan alueen kuntien kanssa, näin kannustetaan pitämään kontaktit minimissä.

Maskisuositus

ATTR suosittelee vakavasti suu-nenäsuojuksen laajaa käyttöä koko Satakunnassa THL:n laajimman suosituksen mukaisesti. Suositus koskee kaikkia yli 12-vuotiaita Satakunnan alueen asukkaita sekä lisäksi seuraavia ryhmiä: alle 12-vuotiaita oppilaita siltä osin, kun koulussa on ns. yhteisluokkia, joissa 12-vuotiaiden kanssa samassa tilassa opiskelee nuorempia oppilaita sekä alle 12-vuotiaita koulukuljetusoppilaita, mikäli heidän kanssaan samassa kuljetuksessa 12-vuotiaita tai vanhempia oppilaita.

Yleisötilaisuudet

AVI:n tällä hetkellä voimassa oleva päätös julkisten kokoontumisten rajoituksesta kuuteen henkilöön on voimassa 26.4.2021 saakka.

Yksityistilaisuudet

Yksityisissä kokoontumisissa ATTR suosittelee pidättäytymistä yli kuuden hengen kokoontumisista 25.4.2021 saakka.

Aluehallintoviraston määräykset Satakunnassa

Lähikontaktien estäminen (TTL § 58 d) on voimassa 30.4.2021 saakka.

Toimenpiteet covid-19-epidemian leviämisen estämiseksi (TTL 58 c §) on voimassa 30.6.2021 saakka.

Tarkemmat tiedot suosituksista

Satakunnan alueella voimassa olevat suositukset löytyvät Satasairaalan sivuilta: https://www.satasairaala.fi/koronavirus-covid-19/epidemian-torjunta-ja-voimassa-olevat-alueelliset-suositukset

Kuntakohtaiset ohjeistukset

Kuntakohtaiset tarkemmat ohjeistukset löytyvät kuntien omilta verkkosivuilta. Kankaanpää: https://www.kankaanpaa.fi/korona/

Jämijärvi: https://jamijarvi.fi/ajankohtaista/koronaohjeistus/

Karvia: https://karvia.fi/ajankohtaista/koronavirus-covid-19/

Pomarkku: http://www.pomarkku.fi/index.php/korona/

Siikainen: http://www.siikainen.fi/?s=korona

Kuntalaisia suositellaan seuraamaan PoSan sekä Satasairaalan tiedotusta aiheesta:

www.eposa.fi/category/korona/
www.satasairaala.fi/koronavirus-covid-19

Rokotustilanne

Koronarokotuksiin voivat tällä hetkellä varata ajan 65-vuotiaat ja sitä vanhemmat sekä heidän kanssaan samassa taloudessa asuvat omaishoitajat ja 1.-2. riskiryhmiin kuuluvat 16-69-vuotiaat, joilla on vaikealle koronavirustaudille altistava sairaus.

Lauantaina 17.4.2021 Pohjois-Satakunnan alueella ei ole koronanäytteenottoa johtuen järjestelmäpäivityksestä.

Koronarokotustilanteen osalta ajankohtaista tietoa löytyy PoSan verkkosivuilta: https://www.eposa.fi/covid-19-rokotusseuranta/

Lisätiedot:

Margit Seppälä, ylilääkäri, Pohjois-Satakunnan Peruspalvelukuntayhtymä

044 577 3200, margit.seppala@eposa.fi

Mika Hatanpää, kaupunginjohtaja, Kankaanpään kaupunki

044 577 2210, mika.hatanpaa@kankaanpaa.fi

Markus Ojakoski, kunnanjohtaja, Jämijärven kunta

040 509 4542, markus.ojakoski@jamijarvi.fi

Tarja Hosiasluoma, kunnanjohtaja, Karvian kunta

040 022 1900, tarja.hosiasluoma@karvia.fi

Jari Rantala, kunnanjohtaja, Pomarkun kunta

040 582 4242, jari.rantala@pomarkku.fi

Viveka Lanne, kunnanjohtaja, Siikaisten kunta

044 720 1071, viveka.lanne@siikainen.fi