Tieto kuulutuksesta, Haukkasalon tuulivoimapuiston ympäristövaikutusten arviointiselostus nähtävillä

Tieto kuulutuksesta, Haukkasalon tuulivoimapuiston ympäristövaikutusten arviointiselostus nähtävillä

TIETO KUULUTUKSESTA

Asia:

Pohjan Voima Oy on toimittanut Varsinais-Suomen ELY-keskukselle (ELY-keskus) ympäristövaikutusten arviointiselostuksen (YVA-selostus), joka koskee Kankaanpään Haukkasalon tuulivoimalahanketta. Hankealue sijaitsee noin viisi kilometriä Honkajoen taajaman lounaispuolella.

Kuulutuksen ja arviointiselostuksen nähtävilläpito:

Kuulutus on nähtävillä 10.5.-7.7.2023 ELY-keskuksen verkkosivuilla osoitteessa www.ely-keskus.fi/kuulutukset/varsinais-suomi

YVA-selostusaineisto on sähköisesti nähtävillä 10.5.-7.7.2023 ympäristöhallinnon verkkosivuilla: www.ymparisto.fi/haukkasalontuulivoimapuistoYVA

Ohjelman painettuun versioon voi tutustua 10.5.-7.7.2023 Kankaanpään kaupungintalolla, Kankaanpään pääkirjastossa, Honkajoen kirjastossa ja Siikaisten kunnanvirastolla (1.7.-7.7.2023 Siikaisten kunnankirjastossa) näiden aukioloaikoina.

Hanketta ja arviointiselostusta esitellään avoimessa yleisötilaisuudessa maanantaina 22.5.2023 klo 17.30 alkaen Honkajoen monitoimitalo Honkalassa (Honkalantie 1, Honkajoki). Tilaisuuteen on mahdollista osallistua Microsoft Teamsin välityksellä. Osallistumislinkki julkaistaan ennen tilaisuutta ympäristöhallinnon verkkosivulla osoitteessa www.ymparisto.fi/haukkasalontuulivoimapuistoYVA

 

 

Kuva: Martti Tikka / Kuvaseura Pikseli