Varsinais-Suomen ELY-keskus on antanut yhteysviranomaisen lausunnon Haukkasalon tuulivoimahankkeen ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta

Varsinais-Suomen ELY-keskus on antanut yhteysviranomaisen lausunnon Haukkasalon tuulivoimahankkeen ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta

Varsinais-Suomen ELY-keskus on antanut 28.10.2022 ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain mukaisen yhteysviranomaisen lausunnon Pohjan Voima Oy:n Kankaanpään Haukkasaloon tuulivoimahanketta koskevasta ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta.

Lausunto on julkaistu ympäristöhallinnon verkkosivuilla www.ymparisto.fi/haukkasalontuulivoimapuistoYVA.

 

Kuva: Martti Tikka / Kuvaseura Pikseli