Vesihuoltolaitoksen uudet taksat 1.5. alkaen

vesihana

Kaupunginvaltuusto on kokouksessaan 12.11.2018 hyväksynyt edellisen vesihuoltolaitoksen taksan, joka on tullut voimaan 1.1.2019.

Vesihuoltolain 18 §:n 1. mom. mukaan ”Vesihuollon maksujen tulee olla sellaiset, että pitkällä aikavälillä voidaan kattaa vesihuoltolaitoksen investoinnit ja kustannukset. Maksuihin tulee sisältyä enintään kohtuullinen tuotto pääomalle.

Vesihuoltolaitos perii asiakkailtaan:

  1. Kiinteistökohtaisen, rakennusten kerrosalan ja rakennustyypin perusteella määräytyvät verkostoon liittymismaksut (€ / m²).
  2. Kiinteistökohtaisen perusmaksun (€/v) vedestä ja jätevedestä
  3. Vedenkulutukseen perustuvan käyttömaksun (€/m³) vedestä ja jätevedestä

Lisäksi laitoksella on erillinen palvelumaksuhinnasto.

Uudet taksat 1.5.2020 alkaen

Kaupunginvaltuusto on 2.3. (KVALT 2.3.2020 § 14) päättänyt, että vesihuoltolaitoksen taksaa muutetaan 1.5.2020 lukien seuraavan Teknisen keskuksen tekemän esityksen mukaisesti.

Vesihuoltolaitoksen taksaan tehdään seuraavat muutokset laskutuskauden 1.5.2020 alusta lukien:

  1. Kiinteistökohtaisiin, rakennusten kerrosalan ja rakennustyypin perusteella määräytyviin verkostoon liittymismaksuihin ei tehdä muutoksia.
  2. Kiinteistökohtaisiin veden ja jäteveden perusmaksuihin tehdään 10 % korotus. Perusmaksut vedelle ja jätevedelle ovat samansuuruiset.

Vesilaitos ja viemärilaitos:

Vesimittarin koko Perusmaksu €/v
< 20 mm 49,90 (aiemmin 44,90)
25 – 32 mm 98,80 (aiemmin 89,80)
40 – 50 mm 197,50 (aiemmin 179,50)
> 65 mm 229,90 (aiemin 209,00)

3. Vedenkulutukseen perustuviin käyttömaksuihin (€/m³) vedestä tehdään 5 % korotus ja jätevedestä 3 % korotus. Veden ja jätevedenkäyttömaksua on korotettu edellisen kerran 1.1.2019 alkaen. Veden- ja jäteveden käyttömaksut 1.4.2020 alkaen:

Vesi: €/m³ Jätevesi: €/m³
1,09 (aiemmin 1,04) 2,06 (aiemmin 2,00)

Lisäksi 1.1.2019 alkaen vesihuoltolaitoksella on ollut mahdollisuus periä korotettua jäteveden perusmaksua ja käyttömaksua niiden kiinteistöjen osalta, jotka eivät ole liittyneet kunnan hulevesiverkostoon ja jotka johtavat hulevesiä ja rakennusten kuivatusvesiä viemärilaitoksen jätevesiverkostoon.

Perusteluna vesi- ja viemärilaitoksen perus- ja käyttömaksujen korotuksille on kustannusten nousu ja varautuminen vesi- ja viemärilaitoksen tuleviin investointeihin. Jätevedenpuhdistamolla syntyvän lietteen käsittelykustannukset ovat nousseet merkittävästi vuoden 2020 alusta alkaen