Opetus ja kasvatus -yksikölle merkittäviä valtionavustuksia

Opetus ja kasvatus -yksikölle merkittäviä valtionavustuksia

Kaupunkimme opetus ja kasvatus -yksikkö on viime viikkojen aikana saanut merkittävät valtionavustukset koulutuksellisen tasa-arvon edistämiseen ja oppimisen tuen kehittämiseen. Esi- ja perusopetus sekä varhaiskasvatus saivat yhteensä n. 240 000 ja varhaiskasvatus sai lisäksi 100 000 €  varhaiskasvatuslain mukaisen tuen uudistamisen edistämiseksi. Omavastuuosuudet mukaan lukien näistä muodostuu n. 300 000 € kokonaisuus kasvatuksen ja opetuksen kehittämiseksi. 

Avustuspäätökset voi lukea linkeistä 

Valtion erityisavustus esi- ja perusopetuksen tasa-arvoa edistäviin toimenpiteisiin ja laadun kehittämiseen vuosille 2022–2023

Valtion erityisavustus varhaiskasvatuksen tasa-arvoa edistäviin toimenpiteisiin ja laadun kehittämiseen vuosille 2022-2023

Varhaiskasvatuslain mukaisen tuen uudistamiseen suunnattu rahoitus

Hankkeet rahoittaa Opetus- ja kulttuuriministeriö.