Yksityisteiden tieyksiköintiavustukset 2021 haettavana

Yksityisteiden tieyksiköintiavustukset 2021 haettavana

Kankaanpään kaupungin vuoden 2021 talouden käyttösuunnitelmassa on varattu 25.000 € määräraha yksityisteiden tiekuntien avustamiseen teiden yksiköinnin kustannusten osalta. Kankaanpään kaupungin tekninen lautakunta on (24.5.2021 § 61) päättänyt laittaa tiekuntien yksityisteiden yksiköintiavustukset hakuun määräaikaan 31.8.2021 Klo 15.00 mennessä. Yksiköintiin myönnettävien avustusten saamisen edellytyksenä on, että
yksityistielain (560/2018) mukaisten avustuskriteerien tulee täyttyä ja avustuksen hakemisesta on tiekunnan päätös. Avustushaku koskee koko kaupunkia. Päätöksen yksiköintiin myönnettävistä avustuksista tekee
tekninen lautakunta.

Hakulomake on tulostettavissa Kankaanpään kaupungin nettisivulta: https://www.kankaanpaa.fi/asuminen-ja-ymparisto/kadut-jakuntatekniikka/yksityistiet

Yksityistielaki edellyttää kunnan avustusten osalta seuraavaa:

• Tietä koskevien asioiden hoitamista varten on perustettu tiekunta.
• Tiekuntaa koskevien tietojen on oltava ajan tasalla Maanmittauslaitoksen Kiinteistötietojärjestelmässä https://www.maanmittauslaitos.fi/lomakkeet/tiekunnan_yhteystiedot JA Väyläviraston hallinnoimassa tie- ja katuverkon tietojärjestelmä Digiroadissa. https://vayla.fi/vaylista/aineistot/digiroad/yksityistietietojenlisaaminen-digiroadiin
• Tiekunta ei saa estää satunnaista liikennettä tiellään liikennemerkein tai muulla tavalla.

Avustuksen määrä

Avustussumma määräytyy saapuneiden hakemusten lukumäärän ja tieyksiköinnin kustannusten perusteella. Avustussumma on max 80% toteutuneista kustannuksista. Tieisännöitsijöiden yhteystietoja löytyy tieyhdistyksen sivulta: https://www.tieyhdistys.fi/yksityistiet/ (sivun oikealla puolella alkuvaiheessa on teksti): -> TIEISÄNNÖITSIJÖIDEN YHTEYSTIEDOT TÄÄLTÄ tekstiä klikkaamalla aukeaa yhteystietokaavake.

Hakemuksessa tulee olla 

– Tosite yksityistietietojen ilmoittamisesta Digiroad-järjestelmään https://vayla.fi/vaylista/aineistot/digiroad/yksityistietietojen-lisaaminendigiroadiin
– Karttaliite teistä
– Pöytäkirjaote tiekunnan kokouksesta, jossa päätös avustuksen hakemisesta. Ote tulee toimittaa kaupungille viimeistään 30.9.2021 mennessä.
– Tiekunnan tulee toimittaa arvio tieyksiköinnin kustannuksista hakemuksen liitteenä tai viimeistään 30.9.2021 mennessä. Arvio voi olla esimerkiksi tarjous tieyksiköinnistä, jossa näkyy kokonaishinta tai
arvioitu tuntimäärä sekä tuntihinta.
Avustushakemukset tulee jättää määräaikaan 31.8.2021 Klo 15.00 mennessä sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo@kankaanpaa.fi tai postitse: PL 36, 38701 Kankaanpää. Hakulomake on ladattavissa
kaupungin internet-sivujen lomakkeet sivulta.

Avustushakemus yksityisteiden tieyksiköinneille (PDF)

Kustannusarvio yksityisteiden yksiköinneistä (PDF)