Yksityistieavustukset 2023 haettavana 31.5. asti

yksityistie

Teknisen lautakunnan, kaupunginvaltuuston hyväksymässä, vuoden 2023 talousarviossa on yksityisteiden hoitoon ja tiekuntien avustamiseen varattu Muu kunnallistekniikka -palvelukokonaisuuteen 211 500 euron määräraha, joka jakautuu seuraavasti:

 • Kaupungin hoidossa ja aurauksessa olevien yksityisteiden hoitoon (palveluiden ostoon ja materiaaleihin) toimintamenoihin yhteensä 93 500 euroa.
 • Yksityisteiden kunnossapidon avustamiseen 118 000 euroa.
 • Yksityisteiden perusparannus- ja investointihankkeisiin vuodelle 2023 ei ole varattu määrärahoja.

Aikataulu:

18.4.2023 Yksityistieinfon materiaali (PDF)

 

Yksityistielain (560/2018) mukaisten avustuskriteerien tulee täyttyä:

 • tietä koskevien asioiden hoitamista varten on perustettu tiekunta
 • tiekuntaa ja yksityistietä koskevat tiedot yksityistierekisterissä (Maanmittauslaitos) ja
 • tiedot tie- ja katuverkon tietojärjestelmässä (Väyläviraston Digiroad) ovat ajantasaiset niin kuin yksityistielain 50 §:ssä edellytetään.
 • Tiekunta ei saa estää satunnaista liikennettä tiellään liikennemerkein tai muulla tavalla.
 • Lisäksi kaupunki edellyttää avustettavilta tiekunnilta, että tiekunnan kokoukset on pidetty vuosittain.

Kaupunki suosittaa, että tiekunnat lisäävät/päivittävät tietonsa myös Suomen metsäkeskuksen rekisteriin, josta metsäkeskus voi antaa tietoja muiden metsä- ja yksityistiealan toimijoille.

Kunnossapidon avustusta voidaan myöntää tiekunnille, joihin kuuluvat yksityistiet täyttävät seuraavat kriteerit:

 • Kunnossapidon avustusta voidaan hakea yksityistien pysyvän asutuksen käyttämälle tien osalle.
 • Vakinaisessa asuinkäytössä olevien kiinteistöjen vähimmäismäärä on yksi ja avustettavan yksityistien vähimmäispituus 300 m.
 • Lisäksi voidaan avustusta hakea merkittäville läpikulkuteille tai muuten liikenteellisesti merkittävälle tielle.
 • Kahden yleisen tien välisen läpikulkutien tai muun liikenteellisesti merkittävän tien osalta voidaan avustusta myöntää koko tien pituudelle.

Kunnossapidon avustettaviin kustannuksiin hyväksytään kaikki yksityisteiden kunnossapitotoimenpiteiden kustannukset. Avustus maksetaan arvonlisäverollisista kunnossapitokustannuksista.

Avustuksen määrä

Kaupungin myöntämän kunnossapidon avustusosuus toteutuneista kustannuksista riippuu yksityistien liikenteellisestä merkityksestä, minkä perusteella yksityistiet on jaettu 3 hoitoluokkaan.

Hoitoluokat:

 1. Liikenteellisesti merkittävä läpiajotie tai muuten liikenteellisesti merkittävä tie, Läpiajotiet tai yksityistiet, joiden varressa vähintään 8 vakinaisesti asuttua kiinteistöä
 2. Yksityistiet, joiden varrella on 3–7 vakinaisesti asuttua kiinteistöä
 3. Yksityistiet, joiden varrella 1–2 vakinaisesti asuttua kiinteistöä

Tiekunnille myönnettävien kunnossapitoavustusten suuruus riippuu hakemusten määrästä ja kaupunginvaltuuston hyväksymässä talousarviossa myönnetyn avustusmäärärahan suuruudesta. Kullekin hoitoluokalle myönnettävä avustus voi olla enintään kyseiselle hoitoluokalle myönnettävän enimmäisavustusosuuden suuruinen (prosenttia hyväksytyistä toteutuneista kustannuksista). Kaupungin eri hoitoluokille myönnettävien avustusosuuksien suuruudesta päättää tekninen lautakunta.

Kullekin hoitoluokalle maksettavan kunnossapitoavustuksen enimmäismäärä €/km saadaan laskettua hakemusten jättämisen jälkeen. Avustus lasketaan käytettävissä olevan määrärahan, eri hoitoluokkiin kuuluvien teiden kokonaispituuksien ja hoitoluokkien painokertoimien perusteella.

Teiden luokituksia tarkennetaan ja luokitusta voidaan myös tarvittaessa muuttaa hakemusten tietojen perusteella esimerkiksi asuttujen kiinteistöjen määrän muuttuessa.

Kaupungin enimmäisavustusosuuksiksi (painokerroin) eri hoitoluokkien teille:

–          Hoitoluokka 1: 85 %
–          Hoitoluokka 2: 70 %
–          Hoitoluokka 3: 50 %

Tiekuntaan voi kuulua yksi tai useampia yksityisteitä. Samaan tiekuntaa voi kuulua eri hoitoluokkiin kuuluvia teitä.

Uusi avustusjärjestelmä otetaan käyttöön 1.5.2023 alkaen. Päätökset yksityisteiden tiekuntien avustuksista tekee tekninen lautakunta.

 

Lisätietoa sivulla Yksityistiet