Mahdollisten sähköpulatilanteiden vaikutukset kaupungin palveluihin

Mahdollisten sähköpulatilanteiden vaikutukset kaupungin palveluihin

Tänä talvena on mahdollista, että sähkön tuotanto ja tuonti eivät riitä kattamaan kulutusta, jolloin syntyy sähköpula. Tällöin kulutusta joudutaan hetkellisesti rajoittamaan lyhyiden, kiertävien ja suunniteltujen sähkökatkojen avulla. Kankaanpään kaupunki on varautunut tilanteeseen listaamalla kriittiset kohteensa ja sopimalla mahdollisista toimenpiteistä yhteistyössä Vatajankoski Sähköverkko Oy:n kanssa.

Vatajankoski Sähköverkko Oy ilmoittaa suunnitelluista sähkökatkoista etukäteen tekstiviestillä asiakkailleen ja lisäksi Vatajankoski Sähköverkko Oy:n verkkosivuilla ja Vatajankosken Facebook-sivulla. Kaupunki tukeutuu viestinnässä Vatajankoskelta saamiinsa tietoihin jakaa niitä edelleen omissa kanavissaan. Mikäli sähkökatko tulee yllättäen tai kestää pidempään, kaupungin viestintäkanavina ovat ilmoitustaulut kaupungintalon ja Honkajoen virastotalon ulko-ovien vieressä.

Alla tietoa mahdollisten sähkökatkojen vaikutuksesta kaupungin palveluihin.

Vesihuolto
Hanavettä tulee normaalisti lyhyen 1-2 tunnin sähkökatkon ajan. Joillakin haja-asutusalueilla Kankaanpään keskustan pohjoispuolella voi kuitenkin tapahtua merkittävää paineen alenemista. Sähkökatko ei vaikuta hanaveden laatuun ja vesijohtovettä on turvallista juoda sähkökatkon aikanakin. Viemäriin menevän veden määrää tulisi kuitenkin rajoittaa. Jäteveden siirtoon viemäriverkostossa tarvitaan pumppuja ja kaikkia pumppaamoja ei pystytä rajaamaan sähkökatkojen ulkopuolelle. Jotta viemäriverkoston varastokapasiteetti ei sähkökatkotilanteessa ylity ja johda jätevesiylivuotoihin tai jopa viemäreiden tulvimiseen kiinteistöillä, on tärkeää välttää esimerkiksi suihkussa käyntiä, kylpyä ja harkinnan mukaan vessanpytyn vetämistä lyhyenkin sähkökatkon ajan. Mikäli tulvimista havaitaan viemäriverkossa, pyydetään ottamaan yhteyttä kaupungin vikapäivystykseen (044 578 1923). Mikäli kiinteistöllä on oma jätevedenpumppaamo, voi vedenkäytön jatkaminen aiheuttaa viemärin tulvimisen kyseisellä kiinteistöllä.

Vesihuollon häiriötilanteista tiedottavan tekstiviestipalvelun voi tilata kaupungin nettisivuilta: Vesihuollon häiriöviestintä

Liikuntapalvelut
Liikuntakeskus on sähkökatkon aikana suljettu. Mikäli sähkökatko tulee yllättäen, tilat tyhjennetään asiakkaista. Sähkökatkon päättyessä tilat avataan uudelleen noin tunnin kuluttua.

Kirjastopalvelut
Sähkökatkon aikana Kankaanpään kirjastot ovat suljettuina. Toimintaa jatketaan normaalisti sähkökatkon jälkeen.

Museopalvelut
Kaupunginmuseo on suljettu sähkökatkon aikana. Museovieraita tiedotetaan tarpeen mukaan sähkönjakelun keskeytyksistä paikan päällä. Sähkökatkon aikana asiakkaat ohjataan pois näyttelytiloista ja toimintaa jatketaan normaalisti sähkökatkon jälkeen.

Nuorisotilat
Nuorisotilat ovat sähkökatkojen aikana kiinni ja nuoria ei oteta sisälle. Mikäli tulee sähkökatko, josta ei ole ilmoitettu, tiloista ohjataan nuoret ulos. Katkon jälkeen toiminnat jatkuvat normaalisti.

Etsivä nuorisotyö
Etsivä nuorisotyö toimii sähkökatkojen aikana normaalisti. Sähkökatkojen aikana tapaamiset voidaan siirtää, jos asiakas niin toivoo tai hänen asiansa vaatii sähköisten palveluiden käyttöä. Mikäli tulee sähkökatko, josta ei ole ilmoitettu, toimitaan edellä mainitun mukaisesti. Katkon jälkeen toiminnat jatkuvat normaalisti.

Varhaiskasvatus ja koulutus
Ennakkoon tiedossa olevasta sähkökatkosta tiedotetaan huoltajille ja vanhemmille sekä oppilaille ja opiskelijoille etukäteen, mutta on myös mahdollista, että sähkökatko toteutetaan ilman ennakkovaroitusta. Tämän vuoksi on tärkeää, että lapsilla ja nuorilla on aamulla kulkiessa riittävästi heijastimia. Reppuun voi varata myös taskulampun turvaamaan mahdollista pimeää koulumatkaa.

Lasten ja nuorten tulee tuntea olonsa turvalliseksi myös sähkökatkon aikana. Tämän vuoksi on varmistettu kulku rakennuksiin, riittävä valaistus sekä ruoanvalmistus ja -jakelu myös häiriötilanteissa. Oppilaiden, jotka käyttävät opetuksessa kannettavia tietokoneita, on syytä varautua lataamalla akku säännöllisesti täyteen jo kotona tai iltapäivällä koulussa ja välttää turhaa käyttöä ilta-aikaan.

Kaikissa tilanteissa tiedotus koteihin tapahtuu varhaiskasvatusyksiköissä käytössä olevien tiedotuskanavien ja kouluissa Wilman kautta. Koko maata koskevassa, laajassa sähkökatkotilanteessa varhaiskasvatuksen ja koulujen toimintaa jatketaan mahdollisuuksien rajoissa ja toiminnasta tiedotetaan erikseen.

—-

Sähköpulatilanteita on Suomessa harvoin, mutta ne ovat mahdollisia.  Jokaisessa kodissa pitäisi olla valmius selvitä häiriötilanteen sattuessa itsenäisesti ainakin kolme vuorokautta. Hyödyllisestä kotivarasta voi lukea tarkemmin esimerkiksi täältä: 72tuntia.fi