Kuntalaiset ovat edelleen hyvin tyytyväisiä kunnallisiin palveluihin – Kankaanpäässä parhaat arviot liikuntapalveluille

Uimahallin iso allas

Kankaanpään uimahalli avattiin täysin uusittuna vuoden 2019 lopussa. Uimahalli on yksi yli sadasta liikuntapaikasta Kankaanpään alueella. 

Tyytyväisyys kunnallisiin palveluihin on valtakunnallisesti edelleen ennätyskorkealla tasolla. Yleinen palvelutyytyväisyys on samalla tasolla kuin vuonna 2017, ilmenee Kuntaliiton kyselytutkimuksesta, johon vastasi lähes 11 000 suomalaista.

Kankaanpää oli yksi 43 kunnasta tässä Kuntaliiton Erilaistuva KuntaSuomi 2025 –tutkimusohjelmassa. Tyytyväisyyttä kuvataan tutkimuksessa palvelutyytyväisyysindeksillä, jonka keskiarvo tutkimuskunnissa oli 3,81 (asteikko 1-5). Kankaanpää pääsi hieman kuntien keskiarvon yläpuolelle keskiarvon ollen 3,84. Myös palveluiden saavutettavuusindeksi oli Kankaanpäässä keskiarvoa (3,76) hieman parempi eli 3,79. Valtakunnallisesti indeksit olivat nousseet suurimmassa osassa tutkimuskuntia.

Kankaanpäässä tutkimusotos oli 500 henkilöä ja vastauksia tuli 151 vastausprosentin ollen näin 30,2.

Kankaanpääläiset tyytyväisiä liikuntapalveluihin

Kankaanpää sai palvelutyytyväisyyden osalta parhaat arviot liikuntapalveluistaan ollen kuntavertailussa heti toisena Asikkalan jälkeen, joka palkittiin vuoden 2018 liikkuvana kuntana. Hyviä arvioita tuli lukio- ja kirjastopalveluista, taiteen perusopetuksesta, kunnallisesta tontti- ja asuntotarjonnasta sekä rakennusvalvonnasta. Tyytyväisiä oltiin myös viheralueiden hoitoon sekä ympäristön siisteyteen.

– Tutkimuksen tulokset lämmittämät mieltä erityisen liikuntapalveluiden osalta, iloitsee kaupunginjohtaja Mika Hatanpää. – Kaupungin tekemät mittavat investoinnit liikuntakeskukseen ja muihin lähiliikuntapaikkoihin eivät ole jääneet huomiotta. Kankaanpääläiset ovat liikkuvaa väkeä ja sillä on tietysti vaikutuksensa yleiseen hyvinvointiin.

Yleisesti kaupungin saamat arviot olivat hyvää keskitasoa, kuten esimerkiksi varhaiskasvatus-  ja opetuspuolella. Myös tekniset palvelut saivat hyviä arvioita. Vähiten tyytyväisiä kuntalaiset olivat joukkoliikennepalveluihin.

Tutkimuksessa olivat mukana myös sosiaali- ja terveyspuolen palvelut. Näistä tyytyväisimpiä oltiin hammashoitoon ja päihdepalveluihin, vähiten tyytyväisiä perheneuvolan, lastensuojelun sekä vammaisten palveluihin.

Tutkimuksessa kysyttiin myös kuntalaisilta, että jos kunnat kilpailevat keskenään siitä missä kunnassa tai kaupungissa on ”hyvä asua ja elää” niin miten arvioisit nykyisen kotikuntasi sijoittuvan kilpailussa. Kankaanpääläisistä 56% arvioi Kankaanpään sijoittuvan kilpailussa erittäin hyvin tai hyvin.

Kysyttäessä kolmea tärkeintä asiaa kotikunnassa Kankaanpään kohdalla esiin nousivat hyvä asuinympäristö, hyvät palvelut ja turvallisuus/luonnonläheisyys.

Monipuolista ja vertailukelpoista aineistoa päätöksenteon tueksi

Toteutettu kysely on yksi laajimmista kuntalaisten näkemyksiä kartoittavista selvityksistä. Kuntaliitto on toteuttanut vastaavia ja vastaavan laajuisia kuntalaiskyselyitä säännöllisesti aina 1990-luvulta lähtien. Viimeisimmät kuntalaiskyselyt toteutettiin osana ARTTU2-tutkimusohjelmaa vuosina 2015 ja 2017. Kankaanpää oli myös näissä tutkimuksissa mukana. Vertailussa palvelutyytyväisyys oli vuoteen 2017 nyt hieman laskenut, mutta palveluiden saavutettavuuteen oltiin aiempaa tyytyväisempiä.

– Tutkimusohjelman tulokset tarjoavat kattavan paketin vertailukelpoista tietoa, jonka pohjalta on hyvä jatkaa työtä palveluiden kehittämisen parissa, totesi kaupunginjohtaja Hatanpää. – Tuloksia käydään läpi tulevan kevään aikana sekä viranhaltijoiden että luottamushenkilöiden kanssa. Pohjois-Satakunnan Peruspalvelukuntayhtymän (PoSa) kanssa käydään läpi myös sosiaali- ja terveyspalveluiden tuloksia.

Kaupungin koronatilanteen hoitamiseen ollaan tyytyväisiä – yrittäjyyden edistämistä pidetään kestävän kehityksen tärkeimpänä tekijänä

Tutkimuksen osana kuntalaisilta kysyttiin myös mielipiteitä kaupungin onnistumisesta koronatilanteen hoitamisessa. Kankaanpääläisistä 66% oli tyytyväisiä koronatilanteen hoitoon yleensä ottaen, 62 % oli tyytyväisiä koronaviestintään, 53% on tyytyväisiä tiedonsaantiin kunnallisista palveluista koronatilanteeseen liittyen ja 55 % on tyytyväisiä asukkaiden turvallisuuden varmistamiseen koronatilanteessa.

Lisäksi kysyttiin kestävästä kehityksestä ja asioista, joita kuntalaisten mielestä pitäisi painottaa siihen liittyen. Yrittämiseen ja työntekoon panostaminen nousi esiin tärkeimpänä asiana, kun taas liikenteen päästöjen vähentäminen jäi yhdeksän kohdan listalla viimeiseksi.

Tutkimustuloksia

Lisätiedot

Mika Hatanpää, kaupunginjohtaja, Kankaanpään kaupunki
044 577 2210, mika.hatanpaa@kankaanpaa.fi