Kankaanpään kaupungin yt-neuvottelut päättyneet

Kankaanpään kaupungin yt-neuvottelut päättyneet

Valtioneuvoston linjaukset koronaviruksen leviämisen ehkäisemiseksi ovat vaikuttaneet huomattavasti Kankaanpään kaupungin palveluihin. Poikkeusoloista johtuen useita kaupungin toimintayksiköitä on suljettu, toimintaa on supistettu tai toimintatapoja muutettu.

Näistä tuotannollisista syistä johtuen kaupunki aloitti 3.4. yhteistoimintaneuvottelut, jotka päättyivät perjantaina 17.4.

– Neuvottelut henkilöstön kanssa käytiin hyvässä hengessä, sanoo hallinto- ja henkilöstöjohtaja Anna Vanhahonko. – Poikkeusoloista johtuvat muutokset nähtiin luonnollisesti ikävinä, mutta ymmärrys asiaa kohtaan oli yhteinen.

Yt-neuvottelut koskivat koko henkilökuntaa, mutta neuvotteluissa kohderyhmät tarkentuivat. Toisilla hallinnonaloilla tehtävät ovat selvästi vähentyneet tai keskeytyneet kokonaan, kun taas toisilla aloilla jopa lisääntyneet. Neuvottelut keskitettiin toimistopalveluiden, kulttuuri- ja vapaa-ajan palveluiden, varhaiskasvatuksen sekä ruokahuollon ja siivoustoimen henkilöstöön.

Korvaavia töitä löytynyt

Yt-neuvotteluissa kartoitettiin mahdollisuuksia tarjota työntekijöille muita työtehtäviä kaupungin organisaatiossa.

Kaupunki on antanut yhteensä 29 työntekijälle työsopimuslain 2 luvun 12 §:n mukaisen ilmoituksen työnteon estymisestä ja palkanmaksun päättymisestä. Tällä hetkellä kahdeksan työntekijää on korvaavissa töissä puistopuolella.

Neuvotteluiden aikana selvitettiin myös Pohjois-Satakunnan peruspalvelukuntayhtymän tilanteesta aiheutunutta työvoiman tarpeen kasvua ja mahdollisuuksia sijoittaa kaupungin henkilöstöä kuntayhtymän tehtäviin.

– Tällä hetkellä tilanne alueellamme on vielä rauhallinen, mutta olemme alustavasti keskustelleet esimerkiksi sosiaali- ja terveysalan tutkinnon suorittaneiden työntekijöiden resurssin myymistä PoSan tarpeisiin, kertoo Vanhahonko. – Myös sosiaali- ja perhepalveluilla on mahdollisesti kiinnostusta hyödyntää kaupungin työntekijöiden osaamista.

Lomautukset pyritään pitämään minimissä

Varsinaisten lomautusten määrä ja pituus ovat osin vielä tarkentumatta. Neuvottelut jatkuvat henkilötasolla erilaisilla toimenpiteillä ja korvaavia työmahdollisuuksia tarjoamalla. Esimerkiksi kesäloma-aikoihin liittyvillä järjestelyillä voi välttää lomautuksen.

Kaupunginhallitus on siirtänyt toimivallan lomautuksen periaatteista päättämisestä kaupunginjohtajalle, joka on tehnyt asiasta viranhaltijapäätöksen 23.4.2020. Päätös pohjautuu suurelta osin yhteistoimintaneuvottelussa sovittuihin periaatteisiin. Lomautuspäätösten tekoon toimivalta on hallintosäännön mukaisilla viranhaltijoilla.

Lomautukset toteutetaan virallisilla määräajoilla, mutta rajoituksia purettaessa myös lomautusilmoituksia voidaan keskeyttää. Lomautukset toteutetaan epidemian nykyrajoituksilla 30.9. mennessä.

Lisätiedot:

Anna Vanhahonko, hallinto- ja henkilöstöjohtaja, Kankaanpään kaupunki

044 577 2213, anna.vanhahonko@kankaanpaa.fi