PoSa on asettanut 14 vrk:n mittaisen vierailukiellon PoSan alueen ympärivuorokautiseen hoivaan ja terveyskeskussairaalaan

korona kuvituskuva

PoSan COVID-tilanne on nopeasti huonontunut. PoSa on leviämisvaiheessa ja COVID-tapauksia esiintyy alueella nyt erittäin paljon. PoSan ja Satakunnan sairaanhoitopiirin tartuntataudeista vastaavat viranomaiset katsovat välttämättömäksi asettaa tilapäinen vierailukielto PoSan alueen ympärivuorokautisen hoivan laitoksiin ja terveyskeskussairaalaan. Toimenpide tehdään hoidettavien suojelemiseksi ja se on voimassa nyt 14 vuorokautta. Jatkoa arvioidaan epidemiologisen tilanteen mukaan uudelleen.

Terminaalivaiheen potilaiden luona vierailut ovat sallittuja tarkoin varotoimin ja erikseen asiasta sopien. Huolellinen suu-nenäsuojuksen käyttö ja hyvä käsihygienia ovat silloin välttämättömiä.

Kankaanpää 28.11.2020

Margit Seppälä, tartuntataudeista vastaava lääkäri, PoSa

Raija Uusitalo-Seppälä, Satakunnan sairaanhoitopiirin tartuntataudeista vastaava lääkäri