Satakunta palannut kiihtymisvaiheeseen – yläkoulut sekä Kankaanpään lukio-opetus palaavat lähiopetukseen

Satakunta palannut kiihtymisvaiheeseen – yläkoulut sekä Kankaanpään lukio-opetus palaavat lähiopetukseen

Satakunnan alueellinen tartuntatautien torjunnan työryhmä (ATTR) on kokoontunut 25.3.2021 ja todennut, että Satakunta on siirtynyt kiihtymisvaiheeseen. Parantunut tilanne voi kuitenkin nopeasti heikentyä, ellei varotoimia noudateta. Erityisenä huolena on Varsinais-Suomen vakava tilanne ja muuntovirusten leviäminen myös Satakuntaan.

Viimeisen tarkastelujakson (10.–23.3.2021) aikana koko Satakunnassa on ollut yhteensä 92 tapausta (ilmaantuvuus 42,7 / 100 000 / 14 vrk). Pohjois-Satakunnan peruspalvelukuntayhtymän (PoSa) alueella on ollut tarkastelujakson aikana 4 tartuntaa Kankaanpäässä.

Rajoitukset ja suositukset ovat hallituksen linjauksen mukaisesti käytössä täysimääräisesti Satakunnassa ja ATTR purkaa niitä maltillisesti ja asteittain tilannetta tarkasti seuraten.

Pohjois-Satakunnan alueen kuntajohtajat, Kankaanpään kaupungin johtoryhmä sekä PoSan tartuntataudeista vastaava ylilääkäri Margit Seppälä arvioivat tilannetta koko Pohjois-Satakunnan osalta perjantaina 26.3.2021 pidetyssä kokouksessa. Seuraava tilannekatsaus tehdään perjantaina 9.4.2021.

Tässä tiedotteessa on kerrottu koronatoimenpiteiden tilanne ja niihin tulevat muutokset Kankaanpään kaupungin osalta. Muut PoSa-alueen kunnat tiedottavat omista yksityiskohtaisista toimenpiteistään verkkosivuillaan (linkit tiedotteen lopussa).

Kankaanpään kaupungin koronatoimenpiteet

Varhaiskasvatus ja alakoulut

Alakoulut jatkavat lähiopetuksessa ja varhaiskasvatuksen sekä esiopetuksen toiminta jatkuu normaalisti. ATTR suosittelee huolehtimaan, että eri ryhmien välillä ei synny kontakteja. Maskisuositukset säilyvät ennallaan.

Yläkoulut

Aluehallintoviraston (AVI) määräys yläkoulujen etäopiskelusta päättyy 28.3.2021. Määräyksen jatkamiselle ei ole epidemiologisia perusteita, joten yläkoulut palaavat lähiopetukseen 29.3.2021 alkaen.

Lukio-opetus

ATTR suosittelee, että lukio-opetus siirtyy lähiopetukseen asteittain. Kankaanpään Yhteislyseon sekä Honkajoen lukion osalta tehtiin kuitenkin Kankaanpään johtoryhmän sekä PoSan ylilääkärin toimesta ATTR:n suosituksesta poikkeava päätös, jonka mukaan lähiopetukseen voidaan siirtyä 29.3.2021 alkaen. Päätöksessä otettiin huomioon paikallinen tilanne sekä lukioiden mahdollisuudet järjestää opetus turvavälejä ja muita varotoimenpiteitä noudattaen. Ylioppilaskirjoitukset jatkuvat koronaohjeistuksia noudattaen.

Liikuntatilat

Julkisten tilojen sulku jatkuu 11.4.2021 saakka. Kankaanpään liikuntakeskus sekä monitoimitalo Honkala ovat suljettuina. Liikuntatilat (ml. uimahalli) ovat kuitenkin rajoitetusti käytössä koululaisryhmille, 12-vuotiaiden ja sitä nuorempien lasten harrastustoimintaan sekä erikseen määriteltyyn harjoittelutoimintaan (esim. SM-tason harjoittelu). Kts. tarkemmat suositukset harrastustoiminnasta myöhempänä tiedotteessa.

Kaupunginkirjasto

Julkisten tilojen sulku jatkuu 11.4.2021 saakka. Kaupunginkirjaston toiminta jatkuu varaa ja nouda –palvelun muodossa sekä pääkirjastossa, että Honkajoen kirjastossa. Kirjastojen tilat ovat muutoin suljettuina.

Kaupunginmuseo

Julkisten tilojen sulku jatkuu 11.4.2021 saakka. Kaupunginmuseo on suljettuna näyttelytoiminnan osalta. Museon tietopalvelu palvelee virka-aikaan sähköpostitse ja puhelimitse.

Nuorisotilat

Julkisten tilojen sulku jatkuu 11.4.2021 saakka. Nuorisotila Ketun Golo sekä Honkala ovat suljettuina. Nuorisotoimi palvelee eri muodoissa verkossa.

Kaupungin muut tilat ja asiointi

Kaupungin muut tilat sekä toimistojen ovet mukaan lukien kaupungintalo ovat suljettuina. Kaupungin henkilökunta on mahdollisuuksien mukaan etätöissä Valtioneuvoston suositusten mukaisesti. Asiointi kaupungin työntekijöiden kanssa suositellaan hoitamaan puhelimitse ja sähköpostitse.

Muut voimassa olevat suositukset

Harrastustoiminta

Aikuisten harrastustoiminta

ATTR suosittelee, että aikuisten harrastustoiminta pidetään keskeytettynä koko Satakunnassa ajalla 1.3.–18.4.2021. Myös yksityisten toimijoiden suositellaan noudattavan suosituksia.

Lasten ja nuorten harrastustoiminta

Yli 12-vuotiaiden harrastustoiminnan keskeytys jatkuu 11.4.2021 saakka. Alle 12-vuotiaat lapset saavat edelleen harrastaa aiemmin annettujen ohjeiden mukaan: kilpailuja tai esiintymisiä yleisölle ei järjestetä, ottelut ja kilpailut pidetään asuinkaupungin sisällä ja harrastustoimintaa järjestetään mahdollisuuksien mukaan ulkona.

Suositus harrastustoiminnasta ei koske yksilö- tai ryhmälajien maajoukkuetoimintaa, SM-tason ja I-divisioonatasoista kilpailu- ja harjoittelutoimintaa sekä kansainväliselle huipulle tähtäävää ammattimaista harjoittelua.

Etätyö

ATTR suosittelee, että Satakunnassa sovelletaan valtioneuvoston ohjeistoa etätyöstä niin laajalti kuin mahdollista, eli sekä julkisen sektorin että yksityisten työnantajien työtekijät työskentelevät etätyössä mahdollisimman laajasti, jos työtehtävät sen mahdollistavat ja työpaikoilla edistetään työjärjestelyitä, joilla vähennetään lähikontakteja ja muita riskitekijöitä.

Matkustussuositus

ATTR suosittelee välttämään tarpeetonta matkustamista. Pysytään perhepiirissä –kampanja on lanseerattu yhteistyössä Satasairaalan ja Satakunnan alueen kuntien kanssa, näin kannustetaan pitämään kontaktit minimissä.

Maskisuositus

ATTR suosittelee vakavasti suu-nenäsuojuksen laajaa käyttöä koko Satakunnassa THL:n laajimman suosituksen mukaisesti. Suositus koskee kaikkia yli 12-vuotiaita Satakunnan alueen asukkaita sekä lisäksi seuraavia ryhmiä: alle 12-vuotiaita oppilaita siltä osin, kun koulussa on ns. yhteisluokkia, joissa 12-vuotiaiden kanssa samassa tilassa opiskelee nuorempia oppilaita sekä alle 12-vuotiaita koulukuljetusoppilaita, mikäli heidän kanssaan samassa kuljetuksessa 12-vuotiaita tai vanhempia oppilaita.

Yleisötilaisuudet

AVI:n tällä hetkellä voimassa oleva päätös julkisten kokoontumisten rajoituksesta kuuteen henkilöön on voimassa 26.4.2021 saakka.

Yksityistilaisuudet

Yksityisissä kokoontumisissa ATTR suosittelee pidättäytymistä yli kuuden hengen kokoontumisista 18.4.2021 saakka.

Aluehallintoviraston määräykset Satakunnassa

Lähikontaktien estäminen (TTL § 58 d) on AVI:n päätöksellä voimassa 5.4.2021 saakka.

Tartuntatautilakiin (147/2021) sisältyvä 58 c § velvoittaa toimijoita toimenpiteisiin covid-19-epidemian leviämisen estämiseksi, kuten esimerkiksi yleisölle avoimien tai rajatun asiakas- tai osallistujapiirin oleskeluun tarkoitettujen tilojen käsienpesumahdollisuudesta, mahdollisuudesta turvavälien säilyttämiseen, torjuntatoimenpiteiden ohjeistuksesta ja tilojen siivouksesta 30.6.2021 saakka. Lisätietoja Finlexin sivuilla.

Tarkemmat tiedot suosituksista

Satakunnan alueella voimassa olevat suositukset löytyvät Satasairaalan sivuilta: Satasairaala: Epidemian torjunta ja voimassa olevat alueelliset suositukset

Kuntakohtaiset ohjeistukset

Kankaanpään kaupunki tiedottaa koronatilanteen liittyvistä toimenpiteistään osoitteessa: www.kankaanpaa.fi/korona. Tiedottamista tehdään aktiivisesti myös sosiaalisen median kanavissa.

Muiden PoSa-kuntien tarkemmat ohjeistukset löytyvät kuntien omilta verkkosivuilta.

Kuntalaisia suositellaan seuraamaan PoSan sekä Satasairaalan tiedotusta aiheesta:

Rokotustilanne

PoSan 25.3.2021 antaman tiedotteen mukaan PoSa:ssa rokotettava ryhmä tällä hetkellä on edelleen v. 1951 ja aikaisemmin syntyneet ja samassa taloudessa asuvat omaishoitajat sekä 80-vuotiaat ja sitä iäkkäämmät sekä samassa taloudessa asuvat omaishoitajat ja ikääntyneet.

Pohjois-Satakunnan peruspalvelukuntayhtymä (PoSa) jatkaa THL:n 24.3.2021 päätöksen mukaisesti rokottomista AstraZenecan koronarokotteella. Aiemmasta poiketen AstraZenecan rokotetta annetaan jatkossa vain yli 65-vuotiaille.

AstraZenecan rokotteella rokottaminen jatkuu PoSa:ssa maanantaista 29.3.2021 alkaen. Rokotukset jatkuvat peruspalvelukeskuksissa myös muilla koronarokotteilla koko ajan normaalisti rokotesaatavuuden mukaan.

PoSa pyysi myös kuntia tiedottamaan, että lauantaina 17.4.2021 Pohjois-Satakunnan alueella ei ole koronanäytteenottoa johtuen järjestelmäpäivityksestä.

Koronarokotustilanteen osalta ajankohtaista tietoa löytyy PoSan verkkosivuilta: Covid-19 -rokotusseuranta

Lisätietoja

Margit Seppälä, ylilääkäri, Pohjois-Satakunnan Peruspalvelukuntayhtymä
044 577 3200, margit.seppala@eposa.fi

Mika Hatanpää, kaupunginjohtaja, Kankaanpään kaupunki
044 577 2210, mika.hatanpaa@kankaanpaa.fi

Markus Ojakoski, kunnanjohtaja, Jämijärven kunta
040 509 4542, markus.ojakoski@jamijarvi.fi

Tarja Hosiasluoma, kunnanjohtaja, Karvian kunta
040 022 1900, tarja.hosiasluoma@karvia.fi

Jari Rantala, kunnanjohtaja, Pomarkun kunta
040 582 4242, jari.rantala@pomarkku.fi

Viveka Lanne, kunnanjohtaja, Siikaisten kunta
044 720 1071, viveka.lanne@siikainen.fi