Varhaiskasvatuksen sekä aamu- ja iltapäivätoiminnan liittyvät maksut koronavirustilanteessa

Varhaiskasvatuksen sekä aamu- ja iltapäivätoiminnan liittyvät maksut koronavirustilanteessa

(päivitetty 2.4.)

Kaupunki päätti 19.3. poikkeusolojen ajan maksukäytänteistä seuraavaa:

Varhaiskasvatuksen osalta lasten jäädessä kotihoitoon, huoltajille myönnetään maksuhyvitys ennakkoon ilmoitetuilta poissaolopäiviltä ajalla 18.3.–13.4.2020.

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivähoidon osalta oppilaan jäädessä etäopetukseen, aamu-ja iltapäivähoidon maksuja ei peritä ajalla 18.3.–13.4.2020. Lähiopetukseen oikeutetuille oppilaille aamu- ja iltapäivähoitoa järjestetään, jos hoidon tarvetta on.

Valtioneuvosto päätti 30.3. varhaiskasvatukseen, opetukseen ja koulutukseen liittyvien rajoitusten jatkamisesta kuukaudella 13.5. saakka. Poikkeusjärjestelyjä varaudutaan jatkamaan kevätlukukauden loppuun asti, jos epidemian rajoittaminen sitä vaatii.

Kaupunki päätti täydentää 19.3. tekemäänsä päätöstä varhaiskasvatukseen sekä aamu- ja iltapäivätoimintaan liittyvistä maksuista poikkeusolojen aikana.

Varhaiskasvatuksen osalta lapsen jäädessä kotihoitoon, huoltajalle myönnetään maksuhyvitys ennakkoon ilmoitetuilta poissaolopäiviltä myös ajalla 14.4.–13.5.2020.

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivähoidon osalta oppilaan ollessa etäopetuksessa, aamu-ja iltapäivähoidon maksuja ei peritä ajalla 14.4.–13.5.2020. Lähiopetukseen osallistuville oppilaille aamu- ja iltapäivähoitoa järjestetään edelleen, jos hoidon tarvetta on.

Lisätiedot:

Heikki Kiviniemi, sivistysjohtaja, Kankaanpään kaupunki

044 577 2441, heikki.kiviniemi@kankaanpaa.fi