Lähiopetus Kankaanpään kouluissa jatkuu 14.5. alkaen

keskustan koulun julkisivu

(päivitetty 13.5.)

Kankaanpään perusopetuksessa palataan takaisin lähiopetukseen 1.-9. -luokkien osalta 14.5 alkaen normaaliolojen lainsäädännön mukaisesti.

Lähiopetusjärjestelyissä noudatetaan Opetus- ja kulttuuriministeriön sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen antamia ohjeita. Kankaanpään sivistystoimi on tehnyt näiden ohjeiden pohjalta paikalliset toteutukset ja tiedottanut näistä lasten huoltajia.

Erilaisista toimenpiteillä ja ohjeistuksilla pyritään varmistamaan kaikin tavoin, että koulunkäynti on turvallista sekä oppilaille että henkilökunnalle. Keskeisintä on edelleen hyvästä hygieniasta huolehtiminen, mutta myös oppilaiden välisiä kontakteja pyritään vähentämään muun muassa erilaisin porrastuksin. Myös lisätiloja on otettu perusopetuksen käyttöön.

Koulujen yleisiä periaatteita

Kouluun ei saa tulla sairaana. Koronavirus aiheuttaa hengitystieinfektion, jonka oireita voivat olla mm. yskä, kurkkukipu, kuume, hengenahdistus, lihaskivut, vatsaoireet ja päänsärky. Asiasta löytyy tarkemmat tiedot mm. THL:n sivuilta. Kenenkään lapsen tai aikuisen ei pidä tulla kouluun, jos hänellä on mitään sairastumiseen viittaavia oireita.

Luokat pidetään erillään toisistaan ja luokissa vierailevien aikuisien määrä minimoidaan. Ruokailukäynnit porrastetaan ja ruokailevat ryhmät pidetään erillään toisistaan. Ryhmät pidetään erillään toisistaan myös ulkoiltaessa ja koulun sisällä kulkiessa. Muiden kuin lasten sekä koulun henkilökunnan oleskelua koulun alueella vältetään. Henkilökunnan kokoontumisia vältetään ja esim. opettajakokoukset järjestetään etänä. Isoja yhteistilaisuuksia ei järjestetä.

Käsien pesuun ja siivoukseen kiinnitetään tavallista enemmän huomioita. Sekä aikuiset että lapset pesevät kätensä aina kouluun tullessa, kotiin lähtiessä, ennen ruokailua, ulkoa sisälle tullessa, aivastamisen tai yskimisen jälkeen ja jos kädet ovat näkyvästi likaiset. Kädet kuivataan kertakäyttöisiin paperisiin käsipyyhkeisiin tai kertakäyttöiseen kangasliinaan. Siivousta lisätään ja tehostetaan. Yhteiskäytössä olevien opiskeluvälineiden käyttöä vältetään. Käsidesiä on saatavilla tilanteissa, joissa ei ole mahdollisuutta käsien pesuun mm. koulukyydityksissä.

Koulupäivät ovat pääosin oppilaan lukujärjestyksen mukaiset, mutta oppituntien sisältö ja rytmitys tulee poikkeamaan normaalista. Pohjanlinnan koulussa luokat pysyvät yhtenä opetusryhmänä lähes kaikissa tilanteissa. Luokanvalvoja yhdessä toisen opetushenkilön (opettajan tai ohjaajan) kanssa, vastaa luokan toiminnasta koulupäivän aikana. Eri oppiaineiden opettajat huolehtivat tuntien opetussisällöstä.  Kyyditykset menevät aikataulun mukaisesti, mahdolliset lukujärjestyspoikkeamat huomioiden.

Lisätiedot:

Heikki Kiviniemi, sivistysjohtaja, Kankaanpään kaupunki

044 577 2441, heikki.kiviniemi@kankaanpaa.fi