Vesihuolto muistuttaa: varmista käyttämättä olleiden rakennusten hanaveden laatu juoksuttamalla vettä

vesihana

Koronaviruksen leviämisen estämiseksi tehtyjen rajoitustoimenpiteiden vuoksi monet rakennukset ja tilat sekä niiden vesijärjestelmät ovat olleet viikkoja käyttämättä tai huomattavasti normaalia vähäisemmällä käytöllä. Tällöin rakennuksen vesijohtoihin jäänyt vesi on seissyt järjestelmissä koko käyttökatkon ajan tai veden vaihtuvuus on ollut huomattavasti normaalia vähäisempää. Alla linkki vesilaitosyhdistyksen kotisivuilla olevaan uutiseen, jonka aiheena on vedenlaadun varmistaminen käyttämättä tai vähällä käytöllä olleiden rakennusten vesijärjestelmissä. Kyseessä on yleinen muistutus kiinteistöjen järjestelmien merkityksestä veden laadulle ja juoksuttamisen tärkeydestä. Uutisen lopussa viitataan THL:n tarkempiin ohjeisiin, joihin on syytä perehtyä monimutkaisempien järjestelmien osalta.